Halsa Arbeiderpartiet inviterte onsdag til 1.mai-feiring og markering av 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i nyskolen på Liabø.

Leder i Halsa Arbeiderparti, Harald Foss, startet arrangementet med å be de30-40 frammøtte om ett minutt stillhet, til minne om ofrene for terroren somrammet Oslo og Utøya  22. juli 2011.

-Dette var et angrep rettet direkte mot arbeider bevegelsenog våre verdier, mot unge som hadde- og har en visjon om en mer inkluderendeverden, sier Foss.

Det var stortingsrepresentant Tove-Lise Torve (Ap) som holdtdagens 1.mai-tale, noe hun gjorde med et tydelig engasjement blant annet for likestilling,helse- og omsorg, og ikke minst landbruket.

-Jeg er veldig spent på det endelige jordbruksoppgjøret. Detblir stadig flere mennesker i verden som trenger mat og vi er helt avhengige avbonden. I forhold til bøndenes tro på framtida for landbruket  avhenger mye av årets oppgjør. Vil vifortsatt ha sunn, norsk mat, må vi være villige til å betale for det. Det blirsynd på oss alle dersom bonden avvikler drifta, bøndene forvalter landet vårt, sierTorve.

Sløsing med kompetanse

Torve minner om at 1. mai er en viktig solidaritetsdag, ogat det er viktig å tenke på de som ikke har frihet, fred og mulighet til å leveet verdig liv.

-Vi har det bra på de fleste områder i Norge, men det erviktig at vi tar et kollektivt ansvar også ute i den store verden, sier hun.

Hun er meget opptatt av helse- og omsorgspolitikk og menermye ligger til rette for bedre satsing på forebyggende- og helsefremmendetiltak. Bedre tilbud til eldre, samt psykisk helsevern er noen av områdene hunanser som viktige satsingsområder framover. Hun slår også et slag forheltidsstillinger og påpeker nødvendigheten av å fjerne brøkstillinger,spesielt i helsesektoren.

-Kommunepolitikerne må ta ansvar for flereheltidsstillinger. Brøkstillinger er sløsing med kompetanse og arbeidskraft, fastslårhun.

Torve ber alle om å bruke stemmeretten sin under høstensstortingsvalg. Kvinnene har nå hatt stemmerett i 100 år, noe som også ble markert denne dagen. Torve gir kvinnene myeav æren for at Norge har kommet dit det er i dag.

-Uten kvinnelig stemmerett, ville vi aldri hatt etvelferdssamfunn, slik vi kjenner det i dag. Men likestillingen har fortsatt etstykke igjen. Fortsatt er det slik at menn tjener bedre enn kvinner, og vi serdaglige eksempler på forskjellsbehandling, både i arbeidslivet og samfunnetgenerelt, sier hun.

Stolt av Norge

Dagens meningsmålinger viser flertall for Høyre og Fremskrittspartiet,så høstens stortingsvalg mener Torve derfor blir et retningsvalg på mange måter, og understreker med det igjen viktigheten av å stemme.

-Seks av ti mener Norge går i riktig retning nå, og denstørste utfordringen får vi dersom alle tar alt for gitt og lar være å stemme. Jeg er stolt av Norge og det vi har fått til. Men fortsatter det uløste oppgaver som vi skal løse sammen. Vi skal ta Norge videre, avslutterTorve.

Even Hendset fra Halsa Ungdomsråd fortalte litt om hva ungdomsrådetsrolle er i Halsa, og om arbeidet de gjør. Han orienterte også om de ulikearrangementene de har og har hatt, og høstet velfortjent applaus for innleggetsitt.

Det var Halsa- og Valsøyfjord musikkorps og Øyvind Glåmen somsto for den musikalske underholdningen, og viste et imponerende variabelt repertoar.

Halsa Arbeiderparti ønsker med dette at det blir  en fastårlig markering av 1. mai heretter.