Smittet av korona: Person med bostedsadresse i Sunndal