Kvanne ferjekai blir sikra i april - og Rykkjem til hausten