Rindalingene har brukt mye penger de siste åra. Det tar de nå konsekvensen av, og enes om et budsjett med tøffe innsparinger. De enes også om å vente til nyåret med å ta jobben med å få en økonomiplan fram til 2014 i balanse. Sum i avvik fra de forskjellige områdene samlet øker fra 6,6 millioner i 2011 til 10,2 millioner i 2014. Nye tiltak, spesielt for barn og unge i 2010, samt store lønnsøkninger bidrar mest til dette.

Økonomisjef Harry Figenschau trekker fram ting som ikke er skyld i merforbruket – som skimuseum, Tid til å leve og Kul-Tur-Sti.

Gruppeleder Arnfinn Eriksen (Ap) mener at Rindal fremdeles kan drive på et nivå som er til å leve med, sjøl om de ikke kan drive med like store kostnader som de har hatt de siste åra.

Rindalingene har blitt flere i 2010, uten at ordfører John Ole Aspli vil ta jobben med å finne den hele og fulle forklaringen. Noe av forklaringen kan være den optimismen som råder i rindalssamfunnet for tida.

– Vi ser at optimismen i denne salen har endret seg vesentlig fra slik den var for 20 år siden, sier han og konstaterer at noen kutt i budsjettet ikke kan bidra til å rokke ved dette.

Det meste av budsjettet var lagt på forhånd i år – i formannskapet. Dermed kunne ordfører Aspli klubbe budsjettet med enstemmig tilslutning fra kommunestyret.

Budsjettmøtet i kommunestyresalen startet med opptreden fra lokale utøvere både i kulturskolen og ellers. Lone Lorgen, Nora Lillegård og Ingrid Trønsdal fikk hver sin kinobillett av ordføreren som takk for en hyggelig åpning på en lang møtedag.