FELLES VEI: E39 og fylkesveg 65 var gjenstand for debatt i Halsa. For sistnevnte strekning, ligger det an til en ny runde allerede 7. desember. Ordfører Ola Rognskog (fra venstre), Lars Indreiten (begge Sp), Morten Løvik (Ap), Lars Botten (FrP), Knut Botten (H) og Solvår Skogen Sæterbø (Tverrpol.). Foto: Rita Aarnes

Sakslista var gjennomgått og møtet fomelt sett slutt, da Halsas ordfører hentet fram en god porsjon politisk kløkt og oppfordret medpolitikerne til å tenke seg om en gang til.

Saken han siktet til var naturligvis den mye omtalte samferdselssaken, der formannskapet, med Ivar Betten (Ap) i spissen, sa nei til deltakelse i prosjekt fylkesvei 65. Vedtaket forrige tirsdag kom som en svært stor overraskelse på nabokommunene, etter at de fem kommunene Surnadal, Rindal, Halsa, Meldal og Orkdal i sommer samlet gikk inn for samarbeidet.

Under onsdagens kommunestyre, lovte Ola Rognskog kommunal medvirkning og påtrykk overfor fylket, for å opprette bussforbindelse langs E39 i hele kommunen - mot at formannskapet på nytt vil vurdere støtte til en annen viktig strekning, fylkesveg 65, under sitt kommende møte 7. desember.

- Det er nemlig ikke tid til å vente til kommunestyrets møte 16. desember. Da vil det trolig være for seint å ta opp denne saken, påpekte Rognskog.

Han påpekte også det faktum at to fylkeskommuner har gått inn i spleiselaget med kommunene, for å få i gang konkrete prosjekter for å bedre kvaliteten på fylkesveg 65, fra Betnakrysset i Halsa, via Surnadal og Rindal til Forve Bru i Orkanger. Uten endret vedtak, ruller samarbeidet videre uten Halsas deltakelse i styringsgruppa.

- Det er veldig viktig for tyngden i prosjektet at vi som region framstår som samlet nå, sa Rognskog, som var den eneste som gikk inn for rådmannens innstilling om å delta i samarbeidet under formannskapets behandling.

Rognskog fikk unison støtte for sitt forslag hos det ene partiet etter det andre i kommunestyret. Også fra varaordfører og samferdselspolitiker Ivar Betten, som vil være fraværende når saken kommer opp til diskusjon på nytt den 7. Da befinner han seg på Fylkestinget.

- Jeg vil berømme ordførerens arbeid for å få til bussrute langs E39. Min bekymring var at bidraget på 50.000 kroner inn i prosjektfinaniseringa, ville gå på bekostning av et nytt busstilbud. Nå ser det ut til at det går mot et overskudd i kommunen i år. Gitt at dette stemmer, kan vi være med på å vurdere saken på nytt, forklarte Betten overfor kommunestyret.

Han påpekte også det han mente var en uheldig formulering i saksframlegget, der vegprosjektene settes opp mot hverandre, som konkurrenter til E39. - Dette må ut, mente Betten.