Direktoratet vil likevel vurdere strengere regulering av fisket etter sjøaure i visse område til sjøs.

For distrikt Møre og Romsdal legger direktoratet opp til at man kan fiske etter såkalt anadrome laksefisk i perioden 1.juni til 31.august i Surna, Eira/Eikesdalsvatnet/Aura, Driva, Litledalselva og Usma. Da med ett unntak: Det vil ikke bli tillatt å fiske etter sjøaure i Eira og Driva i juni måned.

Det blir tillatt i fiske i noe kortere periode i Toåa og Bævra. I disse to elvene i Surnadal kommune pågår fisket fra 15.juni til 15.august.

Enda kjappere må du være hvis du vil fiske i Søya, der perioden går fra 15.juni til 31.juli.

Og du har bare en måned på deg (15.juni-15.juli) hvis du vil fiske i følgende elver: Kvanndalselva (Nesset), Eidsvågelva (N), Meisalelva (N), Jordalselva (Sunndal), Oppdølsbekken (S), Ulvåa (S), Dennåa (Halsa), Gammalsagelva (H), Betnaelva (H), Rodalselva (H), Engdalselva (H), Grytåa (H), Storelva (Valøsyfjorden), Dalaelva (V), Sandåa (V), Rossåa (Surnadal), Prestelva (S), Kvenåa (S), Ørabekken (S), Beleelva (S) og Settemsdalselva (S).

I tillegg til periodereguleringer, er det lagt opp til mange spesielle fangstavgrensinger. Som at det ikke er lov å fiske med mark i Driva, Litledalselva og Surna i august. Og at du må avslutte fisket det døgnet hvis du har fanga to sjøaurer i Driva. For Surna er kvotene avgrensa til en laks i døgnet, to i uka og fire i løpet av sesongen. Holaksen er også freda i august.

Forslaget er sendt kommuner, elveeierlag og andre grunneierlag med uttalefrist 5.februar.