Politikerne i Halsa mener kommunen må få et bedre kollektivtilbud, de lover å bygge flere ungdomsboliger. Men de vil ikke snakke om når nyskolen kan stå ferdig.

Ungdomsrådet viser at de følger med på hva politikerne gjør, ikke bare hører på hva de sier. Derfor tar rådet opp med kommunestyret det ungdommen mener er bra og hva som kan bli bedre. En viktig sak for ungdommene i Halsa er når nyskolen står ferdig. Den er forsinket, men det loves at den skal stå ferdig til høstferien. Men en ny forsinkelse lurer i krokene. Elevene håper skolen står ferdig til jul. For det blir mye og lang skyss på elevene fra Engdalen helt til Halsa for å gå på ungdomsskole. En time en veg for de uheldigste. En annen ting i det hele er lovnaden om barnehage i de gamle skolelokalene i Halsa, som det heller ikke blir noe av så lenge lokalet blir brukt til ungdomsskole. Første til fjerde trinn får gå på Blekken.

– Tror ikke politikerne ønsker å snakke om når skolen skal stå ferdig, men vi håper den blir ferdig seinest til jul, sier leder Randi Røskar og medlemmene Elin Anita Kvisvik og Robert Halse Lervik.

Ungdommene sier mye er bra i Halsa. Noe skåren på ungdomstilbud på borgerundersøkelsen viser. Men ungdommene etterlyser flere ting som kan gjøre det enda bedre. Tre ting er viktig. Nyskolen ferdig så raskt som mulig, busstilbud og ungdomsboliger. Boliger er det som opptar ungdommen mest. Ungdomsrådet ønsker små leiligheter og hybler spredt i kommunen, gjerne med begrensning på bolengde.

– Ungdommer som ønsker å bosette seg i Halsa finner ingen plass og bo og forsvinner dermed bort fra kommunen, sier ungdomsrådet.

Politikerne lover å holde ord og bygge ungdomsboliger. De ønsker å holde på framtidshåpa. Ordfører Ola Rognskog (Sp) skal i møter med næringslivet i håp om å få medfinansiering.

– Kommunen klarer ikke å finansiere ungdomsboliger på egen hånd med en skole til 100 millioner kroner under bygging.

Ungdomsrådet i Halsa etterlyser mer trøkk fra kommune og politikere i kampen om å få regulære bussavganger til og fra Trondheim gjennom kommunen. De registrerer hvor godt politikerne i Surnadal kjemper for å få Timeekspressen fra Kristiansund til Trondheim via Surnadal. Ungdomsrådet kartlegger nå hvor mange passasjerer som går av og på mellom Betna og Fannrem den vegen for å se om det er så mange som surnadalingene hevder. De resiterer også surnadalingene har klart å få Møre og Romsdal Senterparti på sin side.

– Halsa må stå på for å få et fullverdig busstilbud gjennom kommunen, minst en avgang til og fra i døgnet, sier rådet.

Politikerne sier de skal prøve, men Ola Rognskog (Sp) tror ikke det er realistisk å få mange busser til å legge vegen gjennom kommunen. Politikerne i Halsa er derfor opptatt av å styrke tilbringertjenesten med drosje, de mener ser ut til å fungere.

Ungdomsrådet gir politikerne skryt for en ting. Og det er innfrielsen av lovnaden om 50.000 kroner til ungdomsarbeid. De er ikke så glad for salderingen av lovt lærlingeplass. Til det svarer ordfører Ola Rognskog kommunen skal ha minst to lærlinger i året. En som starter sitt løp, og en som avslutter.

– I fjor søkte vi etter lærling i barne- og ungdomsfag. Ingen fra Halsa søkte. Her trenger vi innspill på hva vi skal søke etter, sier Rognskog.

Disse innlegg og svar ble gjensidig formidlet mellom ungdomsråd og kommunestyre i Halsa torsdag.

– Ingenting kommer av seg sjøl. Mye er bra i Halsa, og vi kommer til å stå på for at det skal bli bedre, sier ungdomsrådet.