Opprør i Vistdal

Godtar ikke nedleggelse av bofellesskapet. Frykter også for skolen.

John Helde. 

Nesset

Rådmannens forslag for å skape balanse i økonomiplanen i Nesset vekker sterk harme i Vistdal. Rådmannen foreslår blant annet en gradvis omdisponering av bofellesskapet i bygda til boliger. Det foreslås også å flytte mellomtrinnet i Vistdal til Eresfjord.

– Uaktuelt

Mandag kveld møttes styret i Vistdal bygdelag og bygdas representanter i politiske råd og utvalg for å diskutere spareforslagene som de mener vil ramme bygda svært hardt. Leder John Helde i Vistdal bygdelag sier det er helt uaktuelt å gå med på et forslag som i realiteten betyr nedleggelse for bofellesskapet der det i dag bor sju beboere. Alle har hvert sitt rom med tilgang til felles oppholdsrom og kjøkken. Bofellesskapet er heldøgns bemannet.

– Det blir helt feil når rådmannen foreslår å omgjøre bofellesskapet til boliger. Det er ikke det folk vil ha. Nå ser vi at kommunen henger seg på innholdet i en rapport etter et branntilsyn på bofellesskapet som avslører en rekke unnlatelsessynder fra kommunen. Bofellesskapet blir også omtalt som institusjon. Også det er feil. Beboerne har det lettvint og trives der. Det er helt flat og asfaltert veg fram til butikken. Kommunen burde gi et tilbud til flere her i stedet for å gjøre forsøk på å legge det ned. Helt uaktuelt for oss i Vistdal å godta.

– Slokker lysene

Bygda reagerer også sterkt på forslaget om å flytte mellomtrinnet ved Vistdal skole til Eresfjord.

– Det er en midlertidig nedgang i elvetallet nå, men det vil øke kraftig igjen om få år. Vi frykter en slik utflytting vil være starten på nedleggelse av skolen. Alt henger sammen og vi må tenke helhetlig her i bygda. Legges bofellesskapet og på sikt skolen ned, vil det svekke grunnlaget også for butikken som ikke har større omsetning enn nødvendig.

Kommunestyrerepresentantene sier det virker som om prosessen fram mot kuttforslagene har vært hemmelige. Det er mye annet kommunen kan spare penger på. Nå er det i kommunal regi over flere år kjørt et prosjekt med bygdemobilisering der det har vært arbeidet for å få lys i alle hus i bygda. Så snart prosjektet er avsluttet drar kommunen sjøl ned gardinene og slokker lysene. Fullstendig mangel på helhetstenking. Det er snart slik her i bygda at det er bare gravplassen, gatelysa og skatteinnkrevinga som er kommunal. 

– Hvordan skal dere forholde dere til prosessen videre?

– Dersom forslagene ikke stoppes raskt kommer vi til å mobilisere. Vi vurderer å innkalle til et folkemøte.