Sunndal: Sp klar valgvinner

Senterpartiet er valgets vinner med en økning på 7,2 prosentpoeng i Sunndal.

  Foto: Ingrid Ellevset

Sunndal

Når 99,8 prosent av stemmene er talt opp, ligger det an til følgende resultat i Sunndal:


Arbeiderpartiet: 46,3 prosent, tilbake 5,9 prosentpoeng fra stortingsvalget for fire år siden.

Senterpartiet: 15,5 prosent, fram 7,2.

Fremskrittspartiet: 12,8 prosent, fram 0,2.

Høyre: 10,7 prosent, tilbake 3,7.

Sosialistisk Venstreparti: 5,8 prosent, fram 2,6.

Kristelig Folkeparti: 2,7 prosent, tilbake 1,0.

Venstre 2,6 prosent, tilbake 1,3.

Miljøpartiet de grønne: 1,6 prosent, fram 0,9.

Rødt 1,2 prosent, fram 0,6.


Frammøtet i valget var på 77,1  prosent.


Se flere tall fra valget i Sunndal her.