UDI har avvist tilbud fra Driva Drift AS

Går fram i svar til Sunndal kommune.

Arkivbilde  Foto: Ingrid Ellevset

Sunndal

Selskapet Driva Drift AS har levert anbud på drift av en særskilt bo- og omsorgsløsning i lokalene som tidligere har huset Sunndal Asylsøkermottak.

Nå opplyser UDI at tilbudet fra Driva Drift AS er avvist.

- Tilbyder har klaget på avvisningen, men UDI har opprettholdt avvisningen, går fram i et brev til Sunndal kommune.

Driva Drift AS er et selskap under stiftelse. Bak selskapet står flere erfarne driftsoperatører og tidligere mottaksledere. Selskapet jobbet også for å sikre lokalt eierskap i selskapet.


Huseier tok kontakt med erfarne mottaksdrivere for å få ny aktivitet i lokalene:

Ønsker å få inn lokale eiere

Initiativet til å etablere en særskilt bo- og omsorgsløsning i Sunndal for beboere som er vurdert til å utgjøre en trussel for sine omgivelser, kom fra Driva Appartements AS, eier av bygningene som fram til 31. januar huser Sunndal Asylsøkermottak.


Flere tilbydere har levert anbud på drift av forsterka mottak.

En særskilt bo- og omsorgsløsning er et tilbud for beboere som ikke kan ivaretas i et ordinært mottak på grunn av truende og/eller voldelig atferd. Dette gjelder som hovedregel beboere som er vurdert av UDI til å utgjøre en trussel for sine omgivelser.

Det er i et brev til Sunndal kommune det går fram at tilbudet fra Driva Drift AS er avvist. Årsaka går ikke fram i brevet. Sunndal kommune har bedt UDI om svar på en rekke spørsmål knyttet til drift av en særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere i Sunndal. UDI svarer med å opplyse om at tilbudet er avvist.

Driva Drift AS skal etter planen komme og orientere politikerne om sine planer i kommunestyremøtet kommende onsdag.