Sunndal kommune legger ikke inn anbud

Vedtatt mot to stemmer i økonomi- og planutvalget.

Åpne dører: Einar Mo (Sp) la fram forslag om å åpne møtet - noe som ble enstemmig vedtatt. Han fikk imidlertid ikke med seg utvalget på å legge inn anbud på særskilt bo- og omsorgsløsning.  

Sunndal

Sunndal kommune kommer ikke til å delta i anbudskonkurransen om drift av særskilt bo- og omsorgsløsning.

Det har økonomi- og planutvalget vedtatt i dag.

I utgangspunktet var saka satt opp som unntatt offentlighet på innkallinga. Etter forslag fra Einar Mo (Sp) ble det imidlertid vedtatt å åpne møtet for offentligheten, slik at pressen fikk være til stede. 

- I dag skal vi ta stilling til om vi skal levere anbud, og ikke det slag mer. Det er ingenting som vil ødelegge konkurranseposisjonen vår ved å åpne møtet, sa Mo. Et enstemmig utvalg sa seg enig i det. Rådmann Randi Dyrnes har vist til hensynet til det offentliges forhandlingsposisjon som begrunnelse for å lukke møtet. Onsdag understreket rådmannen at hun er for meroffentlighet og meråpenhet, men at hun mente det var riktig å unnta saka fra offentlighet på grunn av strategiske og taktiske hensyn.


Trond Hansen Riise om lukket møte i dag:

- Rådmannen bør lete med lys og lykter om det er mulig å åpne deler av denne saka for offentligheten

Skal Sunndal levere anbud på drift av en særskilt bo- og omsorgsløsning? I dag diskuterer økonomi- og planutvalget saka. Det skjer bak lukkede dører.


Mo la seinere i møtet fram forslag om at kommunen skal levere anbud på særskilt bo- og omsorgsløsning.

Dette høstet imidlertid bare stemmer fra Senterpartiet, og falt med to mot flertallets ni stemmer.

Videre signaliseres det i vedtaket at Sunndal kommune ønsker et godt samarbeid med andre aktører som er aktuelle tilbydere, og at kommunen skal uttrykke overfor UDI at kommunen er positiv til å bli vertskommune for en særskilt bo- og omsorgsløsning. Det er flere andre aktører som har vist interesse for å levere anbud på drift av et slikt tilbud i Sunndal.

Kommunen skal også innlede dialog med huseier om eventuelt samarbeid ved senere utlysing av ordinære asylsøkermottak.