Bare røyk, ingen brann

Onsdag ble nødetatene varslet om stikkflammer over ei pipe og et hustak på Sande i Sunndal.
Sunndal

Det ble slått full alarm, og både brannmannskaper, politi og ambulanse rykket ut til stedet etter meldingen.

Imidlertid ble det raskt bragt på det rene at det denne gangen ikke var snakk om noen brann.

- Det er bare noen som har tent opp i ovnen, konstaterer varabrannsjef Steinar Hauglum etter å ha sjekket pipa og boligen.

Han forteller at vedkommende som varslet, hadde sett stikkflammer på avstand, og straks ringt 110. Uforbrente gasser etter vedfyring kan sjølantenne ved riktig luftblanding, forklarer Hauglum. Denne gangen var det ikke snakk om noen brann. På generelt grunnlag kan det være lurt å først undersøke litt før en varsler om brann, sier Hauglum.

- For eksempel hender det at folk ringer oss og varsler om hyttebrann etter å ha sett røyk, men så viser det seg at det bare er bålbrenning i fjæra.

- Vi setter pris på at folk undersøker nærmere før de varsler.