Innarbeidet tittel forsvinner:

Nå er de ikke helsesøstre lenger

Det finnes ikke lenger helsesøstre her i landet. Fra 1. januar ble alle helsesjukepleiere. – På tide, mener helsesjukepleiere i Sunndal.

Ny tittel: Før var de helsesøstre – nå er de helsesjukepleiere. Fra venstre Ingunn Foss Brekke, Hildegunn Løvsletten Ruste, Cesilie Hildre Indergård, Grace Aarøen, Beate Hartvedt og Torill Aasen Gjerde.  Foto: Ingrid Ellevset

Sunndal

En mer moderne og kjønnsnøytral tittel skal gjøre det lettere å rekruttere flere menn inn i tjenesten, og senke terskelen for unge gutter til å oppsøke helsehjelp. I dag er det bare elleve mannlige helsesjukepleiere her i landet. Ni prosent av dagens sjukepleierstudenter er menn.