Sunndal har ikke rådmann lenger

Nå er Randi Dyrnes fylkets første kommunedirektør.

Fylkets første: Randi Dyrnes er fylkets første kommunedirektør. 

Sunndal

Som tidligere omtalt har Jonas B. Koksvik (SV) i en interpellasjon tatt til orde for å bli kvitt rådmann-tittelen. Han viser til at rådmann ikke er en kjønnsnøytral stillingsbetegnelse.


- Sender ut eit signal om at det er mannfolka som styrer, og det er avleggs

Meiner tida er moden for "administrasjonssjef" i Sunndal.

 

I dagens møte i kommunestyret svarte ordfører Ståle Refstie på interpellasjonen. Han pekte på at rådmann er en innarbeidet, men ikke lovfestet tittel. I Kommuneloven brukes den kjønnsnøytrale tittelen "administrasjonssjef". Fra og med konstitueringen etter kommune- og fylkestinget i 2019 trer imidlertid den nye kommuneloven av 2018 i kraft.

- Heller ikke denne loven lovfester noen tittel på lederen av kommunens administrasjon. I sin vurdering av loven vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet likevel «oppfordre kommunene om å bruke den kjønnsnøytrale tittelen som loven selv bruker på denne stillingen», sier Refstie.

Tittelen i den nye kommuneloven er kommunedirektør.

- Titler sender ut sterke signaler. Jeg er derfor enig med Koksvik om at en kjønnsnøytral tittel på lederen av kommunens administrasjon er å foretrekke. Å erstatte tittelen rådmann med en kjønnsnøytral tittel vil sende et viktig signal, spesielt til unge jenter, sier Refstie.

- Så har jeg aldri likt tittelen "administrasjonssjef". Tittelen "kommunedirektør" kan jeg imidlertid like. Den favner på en god måte hva stillingen som leder av kommunens administrasjon innebærer.

Derfor er ordførerens svar at han vil være modig sammen med Koksvik, slik SV-representanten utfordret ham til.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i kommunestyret onsdag.

Dermed blir Randi Dyrnes fylkets aller første kommunedirektør.

Assisterende rådmann vil også få ny tittel: Assisterende kommunedirektør.