Vil si opp avtalen med helseforetaket

Aksepterer ikke nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund eller eventuell nedlegging av rehabiliteringstilbudet i Aure.

Kristiansund sjukhus.  

Sunndal

Oppvekst- og omsorgsutvalget ble tirsdag enige om en uttale som sier at Sunndal kommune sier opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal HF.

Saka kom opp som diskusjonssak i utvalget. Den kommer også som drøftings- og informasjonssak til formannskapet torsdag. Det er kommunestyret som har siste ordet i saka.

Stig Rune Andreassen (Frp) og Edgar Gundersen (Ap) samordnet et felles forslag til uttale som sier følgende:

1. Oppvekst- og omsorgsutvalget viser til saksframlegget angående oppsigelse av kommunale samhandlingsavtaler med Helse Møre og Romsdal HF.

2. Med bakgrunn i pågående diskusjoner ønsker utvalget å presisere at valg av nytt sykehus på Hjelset fremdeles er prioritert. Det samme gjelder pågående prosjekt med felles legevaktsamarbeid med avtalte Romsdalskommuner.

3. Sunndal kommune sier opp samhandlingsavtalen med Helse Møre og Romsdal HF.

4. Oppvekst- og omsorgsutvalget aksepterer ikke nedlegging av fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund.

5. Oppvekst- og omsorgsutvalget aksepterer heller ikke en eventuell nedlegging av rehabiliteringstilbudet i Aure.

Alle punkt ble vedtatt enstemmig, med unntak av punkt 3, der Ingunn Karijord (KrF) stemte imot.