Refstie djupt skuffa over deponi-vedtak

– Jeg synes det er dårlig naboskap, rett og slett, sier Sunndal-ordfører Ståle Refstie etter deponivedtaket i Nesset kommunestyre.

Ordfører Ståle Refstie (Ap).  Foto: Ingrid Ellevset

Sunndal

Kommunene rundt Sunndals- og Tingvollfjorden har avgitt og seinere også stått fast ved sine innsigelser til reguleringsplanen Bergmesteren Raudsand. Dette gjelder Sunndal, Tingvoll, Halsa, Gjemnes, Averøy og Kristiansund. Kommunene ser heller ingen grunn til å gjennomføre mekling med fylkesmannen i Møre og Romsdal. Som følge av innsigelsene og at det ikke er kommet til enighet i planprosessen er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som vil treffe det endelige og rettslig bindende planvedtaket.