Alle kommuner har en gjeldsrådgiver

Norges befolkning har i dag 117 milliarder kroner i forbruksgjeld. Tall fra namsmannen i Møre og Romsdal viser at det er en økning på 62 prosent på inkassosaker og utleggstrekk. Gjeldsrådgiver Talke Ranes mener det er viktig at folk vet at kommunene har en gjeldsrådgiver, og at tilbudet er for alle innbyggere.

Talke Ranes synes det er viktig at folk vet at kommunene har en gjeldsrådgiver, og at tilbudet er for alle innbyggere.  Foto: Nanna Ranes

Sunndal

Talke Ranes er gjeldsrådgiver i Surnadal, Halsa og Rindal. Hun er kommunalt ansatt. Mange har forbundet gjeldsrådgiver med en som er ansatt i NAV og som gir økonomisk veildedning til NAV sine brukere. Men slik er det ikke. En gjeldsrådgiver tilbyr hjelp til alle kommunens innbyggere. Det er et lavterskeltilbud forteller Talke: