Foreslår ny forskrift

Ny forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem er ute til høring.
Surnadal

Surnadal kommune foreslår en ny forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem. Hovedutvalget for omsorg og helse vedtok 16. mars 2017 forslaget.

Forslaget til ny forskrift er nå ute til høring og vil være det fram til 5. mai 2017.