Samlet barnefotballen til kick off

Nesten 70 unge spillere samlet i Hydrohallen lørdag.

God stemning: Nesten 70 barn var samlet i Hydrohallen lørdag. 

Sport

Barnefotballen står sterkt i Sunndal. For å markere oppstart av et nytt aktivt år ble det invitert til inspirasjonssamlinger for spillere, trenere, lagledere og foresatte i helga.