Grønnfjellrennet for 50. gong:

Har vore viktig for bygda

Grønnfjellet vart søndag arrangert for 50.gong. - Arrangementet har vore og er viktig for bygda, seier Ann Bodil Svensli og Torbjørn Polden.
Sport

Det 17 kilometer lange turrennet går i eit fint terreng mellom Gammelsetra og Raudsand i Nesset. Rennet har fleire gongar vore avlyst på grunn av snømangel. Det er slik meir enn 50 år sidan det aller første rennet.