Sunndal Fotball i koronatida:

– Rekrutteringa er god, men de litt eldre spillerne mister lett motivasjonen

Rekruttering inn i fotballen er ikke et problem. Koronasituasjonen gjør at det er mer utfordrende å holde på de litt eldre spillerne. – Motivasjonen svikter når de ikke får spilt kamper eller gjennomført treninger som normalt.

God rekruttering: Daglig leder i Sunndal Fotball, Jørund Svensli, forteller om veldig god rekruttering i Sunndal i år, men at det er en større utfordring å holde på dem som allerede har begynt med fotballen. 

Sport

Daglig leder i Sunndal Fotball, Jørund Svensli, forteller om svært god rekruttering i år. Det er lite som tyder på at koronapandemien har virket negativt i forhold til dette – heller tvert imot.