Slik tenkjer klubben om framtida

Først no i haust er Sunndal IL Fotball tilbake til normalt aktivitetsnivå, etter ei utfordrande tid, særleg for breddefotballen. No skal dei fokusere på å utvikle gode spelarar og gje dei som ønskjer det gode mogleiker.

Fokuserer på utvikling: Klubben trengte å byrje litt på nytt. No skal dei fokusere på utvikling og ikkje i like stor grad resultat. Men Sunndal IL Fotball ser at spelarar som får sjansen og som tek den, leverer bra. Frå venstre styreleiar Gunnar Furu, nestleiar Magne Kvande og dagleg leiar Jørund Svensli.   Foto: Tina Fløystad

Sport

Med jamne mellomrom tek dei "tempen på klubben" og orienterer difor om korleis dei ligg an for tida.