– Håper andre får det bedre av at jeg engasjerer meg i frivillig arbeid

foto