Tett og spanande i lokaloppgjeret «El Lårstrekk»

foto