– Ski har ikke bare vært levebrødet mitt, men også min store glede