Barna har sluttet med fotball. Det stopper ikke Magnhild og Jeanette fra å stå på for Hydro Cup

foto