Ragnhild Mogstad raskest av alle på tungt føre – se bildene

foto