– Rått å bli løftet opp Fløyen av alle tilskuerne

foto