Fire nøkkelspillere er borte siden fjoråret: – Vi mister tungt skyts

foto