I år er hele 192 lag påmeldt, noe som medfører at om lag 2000 spillere kommer til å være i aksjon de tre dagene cupen varer.Deltakerne kommer som tidligere år fra Ålesund i sør til Trondheim i nord. – Vi stanger i taket når det gjelder kapasitet, sier leder i Sunndal Fotball, Stig Nergård, til Driva. – Det er aldri kjekt å måtte avvise lag som ønsker å delta – men dette har dessverre har vært tilfelle i år.

Molde stiller også i år med flest lag – hele 19. I tillegg stiller Træff med seks og Rival med fire lag.

Inntektene fra Hydro Cup er en viktig bærebjelke for Sunndal fotball, og dugnadsinnsatsen som nedlegges her utgjør en viktig del av driftsgrunnlaget i klubben. Bare deltakeravgiften beløper seg til godt over en million kroner. Dette er penger som hentes inn utenfra og brukes lokalt. En får også inn en god del sponsorinntekter, noe som selvfølgelig også kommer godt med. Enkelte næringsdrivende opplever rene julehandelen disse dagene med alle de tilreisende som kommer. Utgiftssiden er også betydelig – blant annet kjøpes det inn mat for 4–500.000 kroner. Alle overnattingssteder vil bli fylt opp – og i tillegg vil mange bli innkvartert ved de forskjellige skolene i området – en ordning som har vist seg å fungere utmerket også tidligere.

For daglig leder i Sunndal fotball, Einar Samuelsen, er det en fornøyelse å ha så mange positive ildsjeler med på laget år etter år.  I år er det for eksempel nye ledere i alle underkomiteene med ett unntak. Det viser stor bredde – også i arrangementsstaben. Det legges ned utrolig mange dugnadstimer ikke bare disse tre dagene, men også både før og etter et slikt arrangement. Gunnar Olav Furu, som har vært med i arrangørkorpset helt siden starten, sier at det viktig at en klarer å vise fram Sunndal til de de mange tilreisende på en best mulig måte. – Vi ønsker at deltakerne når de en gang i framtida kommer tilbake til Sunndal vil si: – Her har jeg spilt fotball – og her hadde vi det det fint!

Etter tidligere arrangementer har det vært sendt ut skjemaer hvor en ber om tilbakemeldinger fra de deltakende lagene, og her har en i all hovedsak mottatt bare positive svar. Sunndalingene blir karakterisert som svært gjestfrie, og det blir også lagt vekt på at det har vært lagt svært godt til rette for at alle skal kunne trives under oppholdet i Sunndal