Får tilskot til inkludering, men fylket vil ikkje dekke heile søknaden

foto