Mange gode feltskyttere i alle klasser hadde tatt vegen til Sunndalsfelten som ble arrangert i dag, søndag.

Se miljøreportasje fra Sunndalsfelten i mandagens papiravis.

Beste lokale skytter i klasse 2-5 og V55 var Arne Henning Johnsen, Hjelmen  med 29/18. Det holdt til en 7.plass

Klasse 2 ble vunnet av Ulf Hendseth, Valsøyfjord (28/14). Klasse 1 ble vunnet av John Einar Dalsegg, Øvre Surnadal (21/06). Jon Oren, Surnadal  sikret seg nok en seier i V73 med 30/28. Jegerklassen ble vunnet av Olav Magnar Nisja, Sunndal  (10/04).

Her er resultatlista:

Mesterskap

Klasse 2-5 og V55: 1. Roger Nilsen, Tynset  30/22, 2. Edvin Aamot, Orkla  30/21, 3. Odd Gjeldnes, Skogn  30/19, 4. Kjell Johansen, Trondhjems  29/17, 5. Per Otto Opstad, Rakvåg  29/15, 6. Stian Halland, Rennebu  29/15, 7. Arne Henning Johnsen, Hjelmen  29/15, 8. Åsmund Skårild, Heim/Hemne  29/14, 9. Ulf Hendseth, Valsøyfjord  28/14, 10. Geir Stenvold, Brekken/Aursund  28/14, 11. Emil Buvarp, Øvre Surnadal  28/13, 12. Odd Erling Flydahl, Isfjorden og Åndalsnes  28/12, 13. Arnfinn Berdal, Rindal  27/20, 14. Jon Nordvik, Surnadal  27/19, 15. Terje Røstad, Soknedal  27/17, 16. Egil Magne Hammervold, Eidsvåg og Eidsøra  27/16, 17. Egil Wikan, Nora  27/16, 18. Arne Magne Stenvold, Brekken/Aursund  27/14, 19. Ola Stenvold, Brekken/Aursund  27/13, 20. Ingrid Øyan, Singsås  27/13, 21. Bjørn Trøyte, Rennebu  27/12, 22. Bernt Jon Runde, Isfjorden og Åndalsnes  27/10, 23. Tore Lunsæter, Fåset  27/08, 24. Kristoffer Kojedal, Røros  26/13, 25. Trond Jøingsli, Lom og Skjåk  26/11, 26. Jorun Øien Buseth, Singsås  26/10, 27. Esten Skårild, Heim/Hemne  26/10, 28. Arvid Ulset, Aspøy og Straumsnes  25/15, 29. Ivar Otto Husby, Trondhjems  25/13, 30. Eirik Mogset, Rindal  25/11, 31. Lars Singsaas, Singsås  25/10, 32. Tore Mogset, Rindal  25/09, 33. Trond Gullik Mikkelsen, Surnadal  25/08, 34. Peder Bakken, Budal  25/08, 35. Oddvar Dalen, Fåset  25/06, 36. Kjell-Viggo Kågen, Raumadalen  24/12, 37. Henrik Gravem, Sunndal  24/10, 38. Roger Hals, Fosna  24/08, 39. Odd Arne Pedersen, Fåset  24/06, 40. Ole K Løkken, Fåset  24/05, 41. Hans iver Kojedal, Røros  24/04, 42. Ola Krogstad, Eide og Naas  23/12, 43. Jens Kåre Øyen, Hov  23/10, 44. Tore Ulset, Aspøy og Straumsnes  23/07, 45. Tommy Valstrand, Snillfjord  23/06, 46. Svein A. Budal, Budal  22/10, 47. Ole Arne Røttum, Budal  22/09, 48. Roald Trøeng, Vingelen  22/08, 49. Rolf Arne Motrøen, Øvre Rendal  21/12, 50. Tron Arne Gravem, Sunndal  21/09, 51. Gregus Kristensen, Kvernes  21/08, 52. Rolf Morten Berg, Hjelmen  20/08, 53. Even Langli, Rindal  20/08, 54. Ken Are Olafsen, Vinstra  20/05, 55. Kåre Krogstad, Eide og Naas  20/05, 56. Odd Bjerksetmyr, Soknedal  18/05, 57. Kjell Otnes, Valsøyfjord  18/05, 58. Per A. Bakken, Flå (Uttrøndelag)  16/03, 59. Rolf Bakken, Reinskytten  16/03, 60. Roger Lindgren, Stordalen  14/02.

Hovedskyting

Klasse 5: 1. Roger Nilsen, Tynset  30/22, 2. Edvin Aamot, Orkla  30/21, 3. Kjell Johansen, Trondhjems  29/17, 4. Åsmund Skårild, Heim/Hemne  29/14, 5. Arnfinn Berdal, Rindal  27/20, 6. Egil Magne Hammervold, Eidsvåg og Eidsøra  27/16, 7. Tore Lunsæter, Fåset  27/08, 8. Esten Skårild, Heim/Hemne  26/10, 9. Arvid Ulset, Aspøy og Straumsnes  25/15, 10. Peder Bakken, Budal  25/08, 11. Roger Hals, Fosna  24/08, 12. Tommy Valstrand, Snillfjord  23/06.

Klasse 4: 1. Per Otto Opstad, Rakvåg  29/15, 2. Stian Halland, Rennebu  29/15, 3. Arne Henning Johnsen, Hjelmen  29/15, 4. Geir Stenvold, Brekken/Aursund  28/14, 5. Emil Buvarp, Øvre Surnadal  28/13, 6. Jon Nordvik, Surnadal  27/19, 7. Terje Røstad, Soknedal  27/17, 8. Ingrid Øyan, Singsås  27/13, 9. Bjørn Trøyte, Rennebu  27/12, 10. Bernt Jon Runde, Isfjorden og Åndalsnes  27/10, 11. Kristoffer Kojedal, Røros  26/13, 12. Jorun Øien Buseth, Singsås  26/10, 13. Lars Singsaas, Singsås  25/10, 14. Trond Gullik Mikkelsen, Surnadal  25/08, 15. Odd Arne Pedersen, Fåset  24/06, 16. Ole K Løkken, Fåset  24/05, 17. Svein A. Budal, Budal  22/10, 18. Tron Arne Gravem, Sunndal  21/09, 19. Rolf Morten Berg, Hjelmen  20/08, 20. Kåre Krogstad, Eide og Naas  20/05.

Klasse 3: 1. Odd Gjeldnes, Skogn  30/19, 2. Odd Bjerksetmyr, Soknedal  18/05, 3. Rolf Bakken, Reinskytten  16/03.

Klasse 2: 1. Ulf Hendseth, Valsøyfjord  28/14, 2. Odd Erling Flydahl, Isfjorden og Åndalsnes  28/12, 3. Ola Stenvold, Brekken/Aursund  27/13, 4. Eirik Mogset, Rindal  25/11, 5. Tore Mogset, Rindal  25/09, 6. Kjell-Viggo Kågen, Raumadalen  24/12, 7. Henrik Gravem, Sunndal  24/10, 8. Ole Arne Røttum, Budal  22/09, 9. Roald Trøeng, Vingelen  22/08, 10. Rolf Arne Motrøen, Øvre Rendal  21/12, 11. Ken Are Olafsen, Vinstra  20/05, 12. Kjell Otnes, Valsøyfjord  18/05.

Klasse 1: 1. John Einar Dalsegg, Øvre Surnadal  21/06.

Junior: 1. Thomas Åsheim, Byneset  30/24, 2. Joar Røttum, Budal  30/19, 3. Trude Gulløien Livoll, Vingelen  29/22, 4. Lisbeth Bakk, Årvågsfjord  29/19, 5. Sigbjørn Hausberg, Surnadal  29/16, 6. Sondre Hagesveen Hagen, Alvdal  28/21, 7. Morten Svenning, Folldal  28/21, 8. Vegar Forbord Grendal, Nidaros  28/16, 9. Kristiane Selsjord, Lesja  28/13, 10. Simen Sollid, Fosna  27/17, 11. Hågen Strypet, Alvdal  24/10, 12. Marius Midtskog, Reinskytten  14/02.

Eldre rekrutt: 1. Henrik Volden, Opdal og Midtbygden  30/23, 2. Gunhild Helstad, Øvre Rendal  30/23, 3. James Harmsworth, Kvernes  30/20, 4. Margrete Dalsegg, Øvre Surnadal  30/18, 5. Karin Budal, Budal  29/20, 6. Ingrid Ragna Trøeng, Vingelen  28/21, 7. Martin Strypet, Alvdal  28/14, 8. Birger Ingeborgvik, Kvernes  27/17, 9. Anders Hjerkinn Helgetun, Opdal og Midtbygden  26/11.

Rekrutt: 1. Jørn Strypet, Alvdal  30/19, 2. Lars jr Halland, Rennebu  30/13, 3. Kjell Arne Fjærli, Bæverdalen  30/10, 4. Johannes Rabjerg Strand, Kvernes  29/13, 5. Amalie Slettun Hovin, Rennebu  28/14, 6. Mathias Bakk, Årvågsfjord  27/12, 7. Henrik Vorkin, Reinskytten  25/04, 8. Morten Storli, Budal  23/07, 9. Kari Røttum, Budal  20/05.

Aspirant: 1. Kristian Bjerkeset Solenes, Batnfjord , 1. Kristin Forseth, Sunndal , 1. Aurora Sande Hjellmo, Sunndal , 1. Signe E Husby, Sunndal , 1. Marius Mikkelsen, Surnadal , 1. Ane Bjerkaas Nisja, Sunndal , 1. Anna Kristine Nisja, Sunndal , 1. Snorre Søbstad Dahl, Kvernes , 1. Lina Bostad Tahnem, Sunndal , 1. Lene Ørsund, Sunndal , 1. Sindre Ørsund, Sunndal .

V55: 1. Egil Wikan, Nora  27/16, 2. Arne Magne Stenvold, Brekken/Aursund  27/14, 3. Trond Jøingsli, Lom og Skjåk  26/11, 4. Ivar Otto Husby, Trondhjems  25/13, 5. Oddvar Dalen, Fåset  25/06, 6. Hans iver Kojedal, Røros  24/04, 7. Ola Krogstad, Eide og Naas  23/12, 8. Jens Kåre Øyen, Hov  23/10, 9. Tore Ulset, Aspøy og Straumsnes  23/07, 10. Gregus Kristensen, Kvernes  21/08, 11. Even Langli, Rindal  20/08, 12. Per A. Bakken, Flå (Uttrøndelag)  16/03, 13. Roger Lindgren, Stordalen  14/02.

V65: 1. Steinar Dahle, Holmemstranda  30/27, 2. Eilif Kokkvoll, Brekken/Aursund  30/25, 3. Håkon T. Gravem, Sunndal  30/24, 4. Birger Indreiten, Halsa (nordmør)  30/23, 5. Arne Bjørn Gaupset, Batnfjord  30/22, 6. Lars Halland, Rennebu  30/15, 7. Steinar Løseth, Rindal  29/19, 8. Sigbjørn Nystuen, Øvre Rendal  29/19, 9. Ottar    Ysland, Orkla  29/16, 10. Ivar Tamnes, Brekken/Aursund  29/14, 11. Peder Amundsgård, Nesjestranda og Skaala  28/16, 12. Bjørn Haugerud, Rennebu  28/16, 13. Ove Folland, Sunndal  28/11, 14. Odd Dalum, Lesja  27/19, 15. Kjell Stenbro, Rindal  27/15, 16. Arve Røsten, Alvdal  21/10, 17. Arve Holmeide, Sunndal  20/09.

V73: 1. Jon Oren, Surnadal  30/28, 2. Ludvik Gravem, Sunndal  30/23, 3. Halvor Berger, Bjørnen (Østerdal)  30/23, 4. Oddvar Smedbakken, Bjørnen (Østerdal)  30/21, 5. Helge Tøndevoldshagen, Lesja  30/19, 6. Iver Nymoen, Kvikne  30/19, 7. Odd M. Horvli, Opdal og Midtbygden  28/13, 8. Rolf Strand, Lensvik/Selven  27/20, 9. Nils Hjellmo, Sunndal  26/18, 10. Ivar Tollås, Nesjestranda og Skaala  26/15, 11. Inge Skamfer, Rennebu  25/15, 12. Jonas Sollid, Hov  18/04.

Jeger: 1. Olav Magnar Nisja, Sunndal  10/04, 2. Ole Anders Husby, Jordalsgrend og Øksendal  04/00.