NM-bronse til Bakken - nytt sterkt løp av Fugelsøy

foto