Med 17kuldegrader på Gjøra lørdag morgen var faktisk også den tredje skikarusellen iår i faresonen for å bli avlyst. Fram mot start steg imidlertid temperaturennoen få grader. Og i tillegg kom sola i halv to-tida og varmet opp bådedeltakere, funksjonærer og publikummere, så alt i alt ble det en fin skidag påGjøra.

Slikdenne vinteren har artet seg så langt, var deltakelsen som ventet ikke denaller største denne gangen. Men allerede lørdag 2. mars, når neste renn erterminfestet, ventes atskillig flere å stille til start.

Mer fra lørdagens arrangementfinner du i Drivas mandagsutgave.