Tema

onsdag 20.10 2021

Leserinnlegg:

- Ap stopper Frps kostnadseksplosjon på ferge

- Uten ferger hadde det blitt mye roing, og muligens svømming, langs kysten.

fredag 15.10 2021

Leserinnlegg:

Om utkantene i Heim kommune

I stedet for å ta tak i at det ikke kommer politi og drosje til Halsa på kveld og helg, unnskylder Marte Halvorsen (Sp) det som skjer, og sier at det ikke er kommunens ansvar.

mandag 11.10 2021

Leserinnlegg:

Den katolske kirken og overgrep mot barn

Leserinnlegg:

Nå er det vanlige fergereisende sin tur!

lørdag 09.10 2021

Lesarinnlegg:

Driva 50 år – nokre personlege minne

Leserinnlegg:

Meld dem til politiet!

Lesarinnlegg:

Rosverdig sparsemd?

Kommentar til debattinnlegg frå Johs. J. Vaag.

fredag 08.10 2021

Leserinnlegg:

Sjekk de puppene!

Lesarinnlegg:

Rettskafne folkevalde

torsdag 07.10 2021

Leserinnlegg:

Følg opp - det er årets tema

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober 2021.

onsdag 06.10 2021

Leserinnlegg:

Sylfest Lomheim i Folkeakademiet

torsdag 30.09 2021

Mener det hadde vært pinlig å presentere den nye næringsplanen for næringslivet:

– To Teams-møter er ikke nok for å utarbeide en plan som er såpass viktig

Formannskapet i Sunndal behandlet den nye næringsplanen for Sunndal kommune. Siri Sande (V) var klar i sin tale da hun kommenterte planen.

onsdag 29.09 2021

Føresetnaden for at solenergi skal vere gunstig er at solcellene er nær der vi bur

Solenergi i vindkraftanleggsområdet på Smøla? 

Opningsglede: Det var helg, men ikkje eit ord i nyhetssendingane om at no kunne vi gle oss over å få samlast fritt til gudsteneste i alle kyrkjer

Det var stor glede i landet over at dei strengaste smittevernreglane var borte, over å kunne samlast fritt utan avstand og registrering etc, og kanskje mest av alt utan frykt.

fredag 24.09 2021

- Dahl undergrev all tillit til Møreaksen

Habilitet og etikk til Torgeir Dahl i Høgre.

- Deltidsparadokset - kvifor er det så vanskeleg å få til ein heiltidskultur også i helse- og omsorgssektoren

- Stadig oppslag om personar som arbeider ufrivillig deltid.

onsdag 22.09 2021

Leserinnlegg:

Vi har et trygt fødetilbud i Nordmøre og Romsdal

tirsdag 21.09 2021

Leserinnlegg:

Å heie sistemann over streken

lørdag 11.09 2021

Med naturen på lag kan vi redde klimaet

torsdag 09.09 2021

Lesarinnlegg:

- KrF i regjering er ein garantist for Nordmøre

Leserinnlegg:

Reiseliv og regiontilhørighet – 10 gode grunner til å forbli i Møre og Romsdal

onsdag 08.09 2021

Foreslo å lyse ut stilling snarest:

– Behovet for en operativ plantjeneste er stort

Halvard G. Hagen (Sp) hadde en interpellasjon i kommunestyremøtet om ansettelse av ny plansjef i Sunndal kommune.

Leserinnlegg:

Norge på vei mot et totalitært samfunn?

Fikk spørsmål om videre politisk behandling i biogassanlegg-saken:

– Det er ingen ny politisk behandling i denne saken

Kari Marie Jenstad (Sp) og andre politikere har blitt kontaktet av aksjonsgruppen NEI til biogassanlegg på Håsøran. Gruppen lurer på hvordan politikerne stiller seg til saken. – Blir vi involvert på noe vis? spurte Jenstad (Sp) kommunedirektøren.

tirsdag 31.08 2021

- Dagens skogbruk er feil medisin når vi står i en global natur- og klimakrise

- Dagens skogbruk er ikke et klimatiltak.

- Det er like kritisk med umiddelbar hjelp ved et hjerneslag i Bardufoss som i Bergen

Ambulansen må nå frem i tide.

mandag 30.08 2021

Lesarinnlegg:

Like gode tenester i bygd og by - kva med kompetansen og kvaliteten Klinge?

- Vi må finne ut hva vi skal tilby av nye boliger raskt

Ved siden av arbeid, utdanning og helse, er bolig noe av det viktigste i folks liv.

Leserinnlegg:

Rødt støtter ungdomspartiene - test en dag før skoledebattene

Rødt Møre og Romsdal støtter ungdomspartiene som mener at det er uakseptabelt at Fylkesdirektøren avlyser skolevalgdebattene ved flere av fylkets videregående skoler.

lørdag 28.08 2021

- Når gresset gror, dør kua, Trygve!

Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet har lenge vært på desperat frierferd på bygda.

fredag 27.08 2021

Leserinnlegg:

- Nordmøre må ta heim deler av Trøndelag

I stedet for at Trøndelag tar jafs etter jafs av Nordmøre, må Nordmøre ekspandere nordover! Møre og Romsdal må her komme på offensiven, ikke promenere defaitisme, depresjon og tapsholdning – der det drømmes om å bli kårkailler i Trøndelag!

Krev betre polititenester i Møre og Romsdal

Regjeringa har lagt ned 126 lensmannskontor og sentralisert bort over 60 passkontor.

onsdag 25.08 2021

EØS; ei hellig ku som ikke kan røres?

tirsdag 24.08 2021

Flere av politikerne ønsker å bevare skole

Da Oppvekst- og omsorgsutvalget (OO) skulle behandle saken om barnehage- og skolebruksplan, ble det fremmet to forslag som blant annet innebar å videreføre Løykja skole slik den er i dag.

Utsetter behandling av barnehage- og skolebruksplana

– Vi har et utsettelsesforslag, sa representant Ole Anders Andreassen (Ap) til Oppvekst- og omsorgsutvalget (OO).

lørdag 21.08 2021

– Vil bevare hele sjukehuset i Kristiansund

Vil gi 500.000 i stipend til føden i Kristiansund og samle inn til Molde

Bunadsgeriljaen nærmer seg målet om fem stipend til gynekologer på føden i Kristiansund. De ønsker stipend også til i Molde, men finner ikke innsamlings-koordinator blant støttespillere fra Romsdal.

fredag 20.08 2021

Leserinnlegg:

- Man kan ikke likestille utslipp resultert av biologiske prosesser, med klimagass med utspring i fossile kilder

- Det kan virke som om kjøttkutt er den eneste vegen å gå for å redusere klimautslipp.

onsdag 18.08 2021

- Møreaksen, ei gedigen brannfelle!

« Tunellbrannen i Strynefjellstunellen og fleire andre brannar minner oss alle om at milevis med tunellar,  sågar eitløpstunellar i Møreaksen er totalt meiningslause brannfeller»

tirsdag 17.08 2021

Sterke reaksjonar etter forslag om å leggje ned skule

– Eg tykkjer kommunen har ei overlegen haldning til bygda, dei seier dei vil satse på levande bygder, men det einaste som skjer er sentralisering.

Todalsfjordprosjektet svarer på kritikk:

- Innleie av daglig leder er i tråd med regelverket

Det er styreleder Malene Aaram Vike i Todalsfjordprosjektet sitt svar på kritikk fra Erling Rød.

mandag 16.08 2021

– Dette er bare trist

Det sier leder for FAU ved Løykja skole i Sunndal, til kommunedirektørens forslag om å legge ned skolen.

Lesarinnlegg:

Mennesket bak rusen

- Vi må sjå mennesket bak rusen.

Leserinnlegg:

Privat giverglede til kulturlivet

- Vi kan ikke sette ildsjeler i system, vi må lage et system som tar vare på ildsjelene.

søndag 15.08 2021

Lesarinnlegg:

Stortingsvalet er også eit EU-val

- Det er avgjerande at det nye Stortinget får eit fleirtal av EU-motstandarar og eit fleirtal som er sterkt kritiske til EØS-avtalen.

Lesarinnlegg:

SP + Orten/Høgre = Møreaksen

SP forgudar Møreaksen, og det er ikkje til å tru at Jenny Klinge og Geir Inge Lien kan finne på å dilte etter Orten og Høgre.

Leserinnlegg:

Det handler om hverdagen vår

Leserinnlegg:

- Ap vil halvere fergetakstene, Frp mangler raushet

Sve og Frp burde vært rause nok til å takke Arbeiderpartiet for å ha fått nasjonalt gjennomslag å halvere fergetakstene.

onsdag 11.08 2021

Leserinnlegg

Må vi bli fattige i Norge for å redde klimaet?

Lesarinnlegg

Har vi berre plass til eitt rovdyr – Homo sapiens?

Kvar skal det eigentleg vere rovdyr? I Afrika, på Svalbard, i Amazonas? Viss vi høyrer på Senterpartiet, vil vi snart sitte igjen med ein natur utan klør og skarpe tenner, der det berre er plass til eitt rovdyr: Homo sapiens.

tirsdag 10.08 2021

Under 20 jerver i Møre og Romsdal. Naturvernforbundet mener Statsforvalteren surrer med jervområdene

– Står om liv eller død for jerven

Møre og Romsdal overflommes ikke av jerv. Knapt 20 jerver er lavere enn målet for bestanden, mener Naturvernforbundet. De anklager Statsforvalteren for å surre med områdene der jerven har fortrinnsrett framfor beitenæringa.

fredag 06.08 2021

Lesarinnlegg:

Er tenester nær folk umoderne?

torsdag 05.08 2021

Ønsker meir bruk av tre i offentlege bygg

Statsforvaltaren oppmodar kommunane til å bygge i tre. No kan kommunane søke om økonomisk støtte til nybygg eller rehabiliteringsprosjekt med utvida bruk av tre som byggemateriale.

tirsdag 03.08 2021

Leserinnlegg:

- Vi har tilstrekkelig bevis for at jerv og lam går dårlig sammen

mandag 02.08 2021

Leserinnlegg:

Alle dyr må få del i sommeren

Vi ser dem på reklamen, i den grønne eng. Men i virkelighetens grønne eng er de ofte fraværende.

onsdag 21.07 2021

Leserinnlegg:

Kva slags samfunn vil vi ha?

mandag 19.07 2021

Leserinnlegg:

Senterpartiet og EØS

søndag 18.07 2021

Leserinnlegg:

Vald mot eldre på sjukeheimar

Avisa Aftenposten avslørte i ein serie saker alvorlege avvik ved landet sine sjukeheimar. Sylvi Listhaug var den gongen eldreminister. I 2018 var det 13.000 valdshendingar ved norske sjukeheimar. I 98 prosent av tilfella var det bebuarar som sto bak valden. 18 prosent av tilfella var vald mot bebuarar.

Leserinnlegg:

Delta-virus innanfor frilufts- og kulturlivet?

lørdag 17.07 2021

Leserinnlegg:

Regjeringen må bevilge mer penger til høyhastighetsbredbånd

Koronapandemien har vist at god internettilgang gjør det mulig å bo og arbeide i hele landet. Dette er godt nytt for distriktene. Steder uten trygg og god nettilgang derimot, vil ikke ha sjans. Bygdekvinnelaget mener det trengs svenske tilstander. Da kan vi sikre bosetting og verdiskaping i distriktene.

torsdag 15.07 2021

Leserinnlegg:

Dyrene tar ikke sommerferie

Treindustriens uryddige korstog

I en pressemelding om royalsaken forsøker Treindustriens styre seg med en regulær finte ved å beskylde andre for personangrep.

- Stopp Møreaksen

- Når folket i heile Møre og Romsdal blir forsøkt tilsidesatt av nokre få politikarar, er demokratiet parkert

onsdag 14.07 2021

Leserinnlegg:

Listig av Listhaug

Leserinnlegg:

Mer vei for pengene

søndag 11.07 2021

Leserinnlegg:

Urbane måker blant urbane mennesker

Sommer, fri sol og varme. Pulsen skal ned i hviletakt, også i urbane strøk. Men møter med naturen, mer konkret med bekymrede måkeforeldre, kan være stressende for både mennesker og fugler. Er det noe vi må tåle, eller kan vi stenge måkene ute fra byene?

Leserinnlegg:

Mer opptatt av KOSTRA-tall enn behovet?

lørdag 10.07 2021

Lesarinnlegg:

Kvifor i alle dagar orkar eg å engasjere meg?

fredag 09.07 2021

Leserinnlegg:

Pensjonerer seg etter 35 år i kommunen

Leserinnlegg:

Hvorfor må vi ha røykfri uteområder?

torsdag 08.07 2021

Leserinnlegg:

Av med solbrillene i sommer

onsdag 07.07 2021

Leserinnlegg:

Media må slutte å bidra til måkehets

Det er i full gang igjen med mediesaker om måker som "angriper". Med store overskrifter fremstilles måkene som farlige skapninger som stuper ned mot mennesker, hunder og andre dyr. 

- Fem grunner til å stemme Senterpartiet

Etter åtte år med Erna og co har vi opplevd store endringer I det norske samfunn. Reformer, tvangssammenslåiger, økte forskjeller, en massiv sentralisering, og et nedprioritert landbruk for å nevne noe.

- Sve og Listhaug bør stille seg opp på fergekaiene og be om unnskyldning

- Ap vil halvere ferjetakstene - Frp surmuler.

tirsdag 06.07 2021

Leserinnlegg:

FrP sikrer mer til pensjonistene

Bare FrP var imot pensjonsreformen som Ap stod i spissen for i 2011. Denne har ført til at pensjonistene har tapt kjøpekraft. FrP har sikret pensjonistene et trygde- og pensjonsoppgjør uten underregulering, og i tråd med det Pensjonistforbundet selv har ønsket.

Leserinnlegg:

Tenk deg om!

Opprop mot hatefulle ytringer, trusler og hets.

mandag 05.07 2021

- No må du vakne, næringsminister!

Konkurs i Kleven, 100 tilsette i Ulstein Verft ute og no til saman 60 tilsette overflødige ved Kongsberg Maritime.

Lesarinnlegg:

Ein ressurs for oss alle?

- Nei til skatt på frivilligheit   

I Noreg er frivilligheit og dugnad honnørord.

- Ordførerens doble stemme gir strenge svært regler for parkeringsplasser på Håsøran

- De som har eiendommer i sentrum sparer mye på de nye reglene.

fredag 02.07 2021

- Hvorfor stiller ikke Høyre opp for maritime næringer?

Møre og Romsdal trenger en regjering som vil satse på maritime næringer. Arbeiderpartiet står klar.

- Skam deg Kjølmoen, så lågt trudde eg ikke du kunne gå

Ap sin frekkheit har ingen grenser

- En fjerdedel er en god start, men ikke nok - fergetakstene skal halveres

Det er nå et års tid siden Møre og Romsdal Arbeiderparti gikk i bresjen for å få statlige midler til halvering av fergetakstene.

- Vi må som enkeltmennesker og lokalpolitikere vise ansvar for de vedtak som gjøres

Inntrykk av at nye kommuner ikke leverer gode tjenester og ikke oppfyller løfter i aktuelle avtaler før sammenslåing, kan fremstå som argumenter under tittel: « alt var bedre som det var» før.

Godt arbeidsliv gir sterkt næringsliv

Eit godt arbeidsliv og eit sterkt næringsliv heng saman og er gjensidig avhengige.

torsdag 01.07 2021

Leserinnlegg:

Moral og dobbeltmoral på Nordmøre

På Nordmøre har debatten gått høylytt i sosiale medier den siste tiden om homofilt samliv.

Leserinnlegg:

Trist merkedag for folkehelsen

I fjor drakk vi ni milliarder sukkerbiter i sukkerholdig brus i Norge. Hva er da hensikten med å kutte avgiften og gjøre det mer attraktiv å kjøpe denne usunne brusen?

onsdag 30.06 2021

Leserinnlegg:

Fem ønsker for barnas sommer

Denne sommeren ønsker vi oss, og ikke minst fortjener vi, en skikkelig drømmesommer. La oss gi barna våre det samme.

Inviterte til nettmøte om tøft debattklima: – Vi må gå foran som gode eksempler

Tirsdag inviterte fylkesordfører Tove-Lise Torve alle ordførerne i fylket til nettmøte om det politiske ordskiftet. Der ble det diskutert hvordan ordskiftet bør være framover.

Leserinnlegg:

En drøm som har blitt til et mareritt

tirsdag 29.06 2021

- Norge har i dag statleg homoaktivisme og utøver det så ofte dei kan

Norge i 2021 er ikkje det samme som i 1970!

fredag 25.06 2021

- SP og Jenny Klinge klarer å ramle så lågt at ein set og direkte snakkar «tøv» om flytebruteknologien og Romsdalsaksen

Kvifor støttar SP Møreaksen?

torsdag 24.06 2021

Er det forsvarlig ut fra et distriktspolitisk hensyn å redusere kollektivtilbudet?

Nå når skoleferien har startet opplever mange at kollektivtrafikken reduseres ettersom skoleskyss ikke er en faktor.

lørdag 19.06 2021

Lesarinnlegg:

Vil kutte utslepp og stoppe sentraliseringa

fredag 18.06 2021

Leserinnlegg:

Nå er vi blitt mange som slår ring om våre medmennesker, familie, venner, og jeg kjenner at jeg er stoltere enn noen gang av å få heise akkurat dette flagget

onsdag 16.06 2021

– Hvis vi skal spare oss til fant og aldri tenke optimisme og bidra med noe, tror jeg det blir trist og trasig i Sunndal

Dette sa representant Janne Merete Rimstad Seljebø (Ap) på slutten av kommunestyrets ordskifte om Vinnutrappa og Sunndal kommune sin rolle.

Mener valgkomitéen har lagt opp til "godtgjørelsefest" – valgkomitéen uenig

Stig Rune Andreassen (FrP) mener styremedlemmer i Sunndal Energi får for mye i godtgjørelse etter at selskapet gikk fra å være et kommunalt foretak (KF) til å bli et aksjeselskap (AS) i 2020.

fredag 11.06 2021

Leserinnlegg

Spre informasjon, fakta og kjærlighet – ikke hat!

søndag 30.05 2021

‘Vårsøg’ i Banken:

- Vårsøg-konserten i banklokalet på Skei ble en uventet høydare

- Konsertens innhold var sterkt underkommunisert på forhånd, så en visste ikke helt hva en gikk til.

MDGs krav til forhandlinger for stortingsperioden 2021-2025:

- Må ha mål om å kutte 95 prosent av norske klimagassutslipp innen 2035

- MDG kan ikke støtte en regjering som fortsetter å lete etter olje og gass.

fredag 28.05 2021

Lesarinnlegg

Mislukka fotballreporter

onsdag 26.05 2021

Utendørs fuglehold er løsningen - ikke problemet

Etter et halvt år med portforbud har Mattilsynet endelig varslet at de vil oppheve det. Det er på høy tid. Innesperring har store negative konsekvenser for dyr og er ikke løsningen på sykdommer som skapes og spres av fabrikklandbruket.

3

Slik kan det nye biblioteket og kulturhuset bli

Kultursjef Ole Magne Ansens ønsket å vite om politikerne vil kulturtjenesten skal fortsette arbeidet, selv om den faktiske samlokaliseringen vil koste mer en de avsatte 2, 5 millioner kronene.

torsdag 20.05 2021

– Det er berre barnehagen vi har att

Mange deltok på møtet om framtida til Øksendal barnehage, kor både politikarar og innbyggjarar i Øksendal og Jordalsgrenda kom med innspel.

onsdag 19.05 2021

Nå har politikerne gitt klare signaler om hva som bør skje i Moavegen

Utvalg for miljø, areal og teknisk i Surnadal hadde onsdag utvalgsmøte hvor saken om Moavegen 21 stod på dagsordenen.

Leserinnlegg

En vannvittig idé

I dag ligger Rovatnet flott til når du kommer kjørende inn til Kyrksæterøra. Rundt vannet ligger det store landbruksarealer som er i aktiv drift. Om 50 år møtes du kanskje av døende gråor og sitkagran i god tilvekst når du svinger av mot Kyrksæterøra.

lørdag 15.05 2021

Leserinnlegg

Svar til OO-lederens kritikk av SP og SV sitt standpunkt

fredag 14.05 2021

Skapte storm med Facebook-innlegg – og slettet «Kan se ut som NRK er blitt muslimsk»

– Det er tydelig at det er behov for å debattere dette! Det sier en lattermild Else-May Norderhus etter massive reaksjoner på sin meningsytring om NRK rundt id-feiring og Kristi himmelfartsdag.

- Når skal vår Statsminister forstå at å bruke 25-35 milliard kroner på Møreaksen er aldeles spinnvilt

- Norge går med dundrande underskot, Erna!

onsdag 12.05 2021

ROR styrt av Møreaksen, Orten og Dahl!

« ROR, Romsdal regionråd er eit udemokratisk ikkje folkevalgt, sjølvoppnevnte interessegruppe styrt av Møreaksen, Orten og Dahl»

tirsdag 11.05 2021
6

Tok seg tid til markering midt i våronna

Lokalpolitikarane svarte på kva dei kan gjere for bøndene

Sunndal bondelag inviterte politikarar i Sunndal til å vere med på den lokale markeringa av bruddet i årets jordbruksforhandlingar. Bøndene ville vite om det er noko lokalpolitikarane kan gjere for å påverke politikarar på Stortinget.

torsdag 06.05 2021

Mobbing er komplisert, men fagfolk og folkevalgte var enige om at voksne må starte med å se på seg selv

Sunndal kommunestyret har tidligere bedt om en orientering om kommunens arbeid med mobbing. I kommunestyremøtet i mai, fikk de en grundig gjennomgang, i tillegg til at fylkets mobbeombud delte sine erfaringer.

mandag 03.05 2021

Nå skriver vi bankhistorie

søndag 02.05 2021

- Frps mistillit til arbeidsfolk

Den dagen fylkeskommunens nye koordinator for et seriøst arbeidsliv avdekker sosial dumping, bør Frank Sve (Frp) komme med en offentlig beklagelse til Arbeiderpartiet og fagbevegelsen.

- FrP damene er ikke lei av "Gretne gamle gubber"

- Det er med undring vi FrP damene leser overskriften:  Er lei av "gretne gamle gubber".

lørdag 01.05 2021

- Funksjonshemmede må ut av utenforskapet

Koronapandemien har forsterket allerede eksisterende forskjeller i levekår og helse.

fredag 30.04 2021

Lesarinnlegg

Høgre er Høgre, og Møreaksen er greinalaus uansett!

– Høgre er Høgre, kvinne som mann, og endrar ikkje det faktum at Høgre ikkje bryr seg om folket i heile fylket som slett ikkje ynskjer Møreaksen til 25-35 milliard kr.

søndag 25.04 2021

Farlig avfall eller trygg sunn mat?

Leserinnlegg.

lørdag 24.04 2021

Kostbar og prinsippløs domstolreform

Leserinnlegg.

Frivillighet før tvang

Det bryter med noe grunnleggende i oss når vi blir utsatt for tvang. Premisset om frihet og selvbestemmelse krenkes. I noen tilfeller handler likevel tvang om å redde liv og å verne om pasientens og andres sikkerhet. Målet i psykisk helsevern har lenge vært at bruk av tvang skal reduseres. Hvorfor viser tallene det motsatte?

fredag 23.04 2021

- Vi treng eit løft for den nynorske barne- og ungdomskulturen

Meir nynorsk for barn og ungdom.

onsdag 21.04 2021

Utsetter tildelingen av aktivitetstilskudd til lag og foreninger

Sunndal kulturråd mener de fikk fort kort frist til å uttale seg om tildelingen av kulturmidler. Teknikk-, miljø- og kulturutvalget var enige i at rådet burde få uttale seg.

- Kommunene plikter å tilby sykeheimsplasser uten ventetid

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal har over flere år registrert en utvikling med at en del kommuner reduserer antall sykehjemsplasser eller omgjør hele eller deler av sykehjemstilbudet til andre boformer.

tirsdag 20.04 2021

Einar Mo (Sp) mener fotballbane kan flyttes: – Dette er ikke en omkamp

I forrige møte for oppvekst- og omsorgsutvalget ytret Einar Mo (Sp) et ønske om at kommuneadministrasjonen utreder Sande 2 som mulig plassering for en eventuell ny sentrumsbarnehage.

torsdag 15.04 2021

Outzen fryktar privatisering av boss-henting, dersom ReTrans tek over

Ber ordføraren og resten av kommunestyret vere med på forslag.

tirsdag 13.04 2021

Dialektperler og attraktive stadnamn

Tilreisande stortrivst på Nordmøre – med herleg folkeliv og fantastisk natur. Vertskapet har perler å by på. Også kultur, historie og stadnamn er reine klenodia.  Særleg når dialekten legg farge på.  

torsdag 08.04 2021

Kreftforeningen takker russen i Surnadal for sitt bidrag i innsamlingsaksjonen

- Gjorde mer enn forventet.

mandag 05.04 2021

- Alle parter har fått gjennomslag for noen av sine innspil i vilkårsrevisjon for Folla-Vindøla

Krav til nedkjøring av Trollheim Kraftverk følger dagens kunnskapsbaserte praksis.

Parodien er det Frank Sve som står for!

Frank Sve kommer i et innlegg med tittelen «Parodien Møreaksen» som vanlig med påstander som ikke har rot i virkeligheten.

søndag 04.04 2021

Parodien Møreaksen!

torsdag 01.04 2021

Saknar forståelse hjå politikarane

Heldt folkefest – for 20 personar kvar kveld

Rett før påske skjedde det Sigrid Vetleseter Bø frykta mest. Ho pratar på vegne av ei næring ho meiner alltid er den fyrste som ryk, når samfunnet må stengje ned.

Drivas aprilsnarr 2021:

Hastegodkjente utslippssøknad

Torsdag 1. april 2021 publiserte Driva denne saken som årets aprilspøk.

fredag 26.03 2021

– Jeg driver ikke saksbehandling som ordfører

Ordfører Ståle Refstie svarer på Asbjørn Tronsgård (H) sin kommentar, om at ordføreren skal ha vært kjent med avtaleforslaget vedrørende massene på næringsarealet, i forkant av onsdagens kommunestyremøte.

Asbjørn Tronsgård (H) kommenterer redegjørelse fra Skarfjell Utvikling:

– Ser at ordfører var kjent med avtaler – men han lar debatten gå uten å opplyse K-styret

Tronsgård (H) kritiserer hvordan ordfører og administrasjonen, samt Erling Rød (FrP), håndterte saken om opsjonsavtalen mellom Sunndal kommune og Skarfjell Utvikling i forrige kommunestyremøte.

Mener noen punkter ikke ble korrekt belyst og besvart i onsdagens kommunestyremøte

Fikk oppfatning av å bli mistenkeliggjort: – Som etter vår mening påvirket utfallet

Dette skriver Emil Bråten og Morten Strøm i Skarfjell Utvikling AS i en redegjørelse til samtlige politikere i kommunestyret, i etterkant av onsdagens møte.

onsdag 24.03 2021

Kommunens rolle i Vinnutrapp-prosjektet:

Erling (FrP) og Erling (SV) fikk ikke flertall

Vinnutrappas venner søker om samarbeid med kommunen i realiseringen av en sherpatrapp ved Vinnu. Erling Rød (FrP) og Erling Outzen (SV) mener at nå er det nok.

Opsjonsavtale ikke godkjent, saken må behandles på nytt senere

Etter vedtatte tilleggsforslag fra Jonny Meland (Ap) og Erling Rød (FrP), vedtok kommunestyret i Sunndal at saken om godkjenning av opsjonsavtale mellom Sunndal kommune og Skarfjell Utvikling AS skal komme tilbake for behandling.

– Det er ikke greit å eksperimentere med barn og sende iPader videre til barnehager og SFO

Dette sa Germain Schmid (MDG) under behandlingen av tredje tertialrapport 2020 for Sunndal kommune, i onsdagens kommunestyremøte.

søndag 14.03 2021

Nye Veier og SVV bør bytte prosjekt

Selv om Helge Orten påstår at Møreaksen er den beste løsninga, er han visst redd for å la Nye Veier gjøre en sammenligning med Romsdalsaksen.

Kampen om sannheten i Heim

Torsdag 4. mars 2021 bør gå inn i historien som dagen da Heim tapte kampen om sannheten.

Leserinnlegg:

Haulaus vegplan på Røv i Surnadal: Må stoppes!

Etter å ha lest Driva 10.mars, og etter å ha kjørt opp til Røv idag 12. mars, vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte.

mandag 08.03 2021

Leserinnlegg:

Det skal være trygt å føde i Norge!

RUSPROBLEM – med eller utan alkohol?

– For meg synest det som eit stort tankekors at rusdebatten i stor grad skjer utan at alkoholen, vårt legale, største og mest brukte rusmiddel blir sett i samanheng med narkotikadebatten.

søndag 07.03 2021

Leserinnlegg

Svar til Silje Alise Ness sin uttalelse

– Det var med sjokk og vantro jeg leste fylkespolitiker Silje Alise Ness' uttalelse i Aura avis, på nettet 6.3.21, hvor hun sammenlignet Sylvi Listhaug, som en homofob, fremmedfiendtlig førerkvinne! En «førerkvinne»! Hun er en politiker på lik linje med alle andre.

Fylkestingsrepresentant kaller Listhaug for en homofob og fremmedfiendtlig førerkvinne

Rødt-politiker og fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal, Silje Alise Ness, beskriver Sylvi Listhaug (Frp) som kristenfundamentalistisk, homofob og fremmedfiendtlig førerkvinne.

lørdag 06.03 2021

Leserinnlegg

Eldreomsorgen i kommunene tåler ikke mer reduksjon

– Med den økning i antall eldre som forventes de neste 15 årene, tåles ikke reduksjoner.

tirsdag 02.03 2021

Ny barnehage- og skolestruktur skal snart ut på høring

Tror et alternativ kan være aktuelt

Mandag ble høringsdokumentet til den nye barnehage- og skolestrukturen sendt til politikerne i oppvekst- og omsorgsutvalget (OO) i Sunndal. Driva har snakket med May Hilde Sveen Vermøy, som vurderer å flytte til en fjellgård og Tove Ørsund som bor i øvre Sunndal.

onsdag 24.02 2021

- Filibusterstrategi gir ikke grønt skifte

- Kommuner tar grep for nullutslippsutvikling – gi dem verktøy nå.

mandag 22.02 2021

Tallmagi i Heim

– I formannskapsmøtet tirsdag 16. februar var vi vitne til et narrespill av de sjeldne: Heim formannskap ble fortalt at de kunne spare penger ved å bygge et nytt bibliotek, og at rådmannen hadde kuttet budsjettet med 20 millioner!

Tilskuddet til aksjonsgruppa mot høye ferjepriser utløste kritikk mot fylkesordfører Torve

Støtte til ferjeaksjon utløste debatt: – Jeg burde ikke gjort det sånn

– Jeg burde ikke gjort det sånn. Jeg håper fylkesutvalget kan godta beklagelsen, sa fylkesordfører Tove-Lise Torve om måten saka om tilskudd til ferjeaksjonen var kjørt fram på.

- Gratis og utsleppsfri finst ikkje!

Gratis ferjer betyr at vi alle i fellesskap skal betale billetten til bilistane. 

SV vil ha nasjonal kontroll over krafta vår

LO sin regionkonferanse i Trøndelag har vedtatt elleve krav til raudgrøn politikk ved stortingsvalet i 2021.

søndag 21.02 2021

Leserinnlegg

Kommentar til Dordi Skuggeviks innlegg i Driva "Todalsbrua: - dårlig organisering"

I Driva 19.02.21 under overskriften «Todalsbrua: - dårlig organisering» kommer Dordi Skuggevik med friske fraspark om Todalsfjord-prosjektet og det nye styret. Den dama er ikke «skuggeredd». Hun kan sette ting på spissen og vekke en og enhver til å tenke tanker fra flere synsvinkler.

lørdag 20.02 2021

Leserinnlegg

Vi helsesykepleiere settes sjakk matt av rusreformen

– Vi helsesykepleiere er bekymret for at regjerings rusreform fratar oss virkemidler vi daglig ser fungerer godt, uten at disse erstattes.

fredag 19.02 2021

Leserinnlegg

Bruker døde dyr for å felle mer jerv

– Mer enn femti døde jerver ble inkludert i bestandstallet da årets jaktkvote på jerv ble bestemt. Det har igjen medført en altfor høy jaktkvote på det sterkt truede dyret. Nå frykter vi bruk av jakt inne i hiene for at kvoten skal fylles.

onsdag 17.02 2021

Utrykningspolitiet kan slippe omorganisering

Justiskomitéen foreslår at organiseringen av Utrykningspolitiet slik den er i dag, ikke skal endres.

mandag 15.02 2021

Kommundirektør i Heim foreslår å seie opp avtale: – MOT gjer ungdom meir robust og tryggare på seg sjølv

Elevrådsleiar ved Halsa ungdomsskule, Ranja Cora Fjelnset meiner kommunen ikkje bør seie opp avtalen med MOT. Då denne organisasjonen arbeider for at ungdom skal tørre å vere seg sjølv og sikrar dei undervisning om blant anna psykisk helse, rus og seksuelle overgrep.

fredag 12.02 2021

Leserinnlegg:

Todalsbrua: - Dårlig organisering!

Jeg foreslår her og nå Kjell Neergård som styreleder for Todalsbrua.

onsdag 10.02 2021

Flere politikere frykter lukt i forbindelse med biogassanlegg:

Sterkt bekymret – ønsker luktbegrensende tiltak knyttet til transport av illeluktende råstoff

– Det som er tatt med i ROS-analysen er det som foregår inne på tomten, etter porten har gått igjen.

tirsdag 09.02 2021

Kommunen ønsker å tydeliggjøre sin rolle

Plansjef Anne Guri Aase forteller at Sunndal kommune har registrert at det er mye omtale rundt saken om utslipp fra biogassanlegg, for tiden. Kommunen opplever at det er noen uklarheter rundt deres rolle i saken.

Leserinnlegg:

Nå kan nærmere 1 million flere nordmenn få bedre pensjon

Pensjon fra første krone, også en KrF sak.

fredag 05.02 2021

- Yrkesfag er en trygg karrierevei!

Behovet for faglært arbeidskraft vil øke i årene fremover.

onsdag 03.02 2021

- Koronaen er aldri så gal at den ikke er godt for noe

- Koronaplager.

lørdag 30.01 2021

Svar til Berit Helberg om rovdyr og tap av sau

torsdag 28.01 2021

Formannskapet tok ikke klage til følge:

Opprettholder vedtak – Tronsgård (H) går hardt ut mot administrasjonen

Formannskapet vedtok i desember 2020 å selge et næringsareal til Skarfjell Utvikling AS. Torsdag skulle de behandle klage på vedtaket fra SN Entreprenør AS. – De blottlegger alle idéene sine og så kommer direktøren med en innstilling om at vi skal legge ut dette for åpent salg.

tirsdag 26.01 2021

Frps desperate fergestrategi

Frps Frank Sve er nok en gang ute med svært misvisende påstander knyttet til fergedrift. Målet er å tåkelegge at Frp i snart åtte år ikke har gjort noe som helst med fergeprisene.

Lesarinnlegg:

NM i auka ferjeprisar!

- I NM i auka ferjeprisar, tok AP og SP sigeren, i hard kamp med SV, KrF, V og MdG.

søndag 24.01 2021

Leserinnlegg:

Om vi bare zoomer inn

Om et annerledes fokus på veibygging.

lørdag 23.01 2021

Møre og Romsdal kan falle i slaget om eit fellessjukehus

- Fylket kan bli så splitta at det blir ikkje til å kjenne att.

fredag 22.01 2021

Leserinnlegg:

Det er på tide å legge en helhetlig plan og ikke kutte i øst og vest etter rådmannens forgodtbefinnende

Innspill til formannskapets vedtak 5/21 i Heim kommune og min ROS analyse av Heim kommune.

torsdag 21.01 2021

Lesarinnlegg:

Ja til fødeavdeling i Kristiansund!

Etter at det førre veke vart kjend at fødeavdelinga i Kristiansund skal stengjast ned har det kome massive reaksjonar, og det med god grunn. Vedtaket går utover nokon av dei mest sårbare vi har: gravide og fødande kvinner. Er barn og gravide kvinner mindre verdt i distrikts-Noreg? NEI, meiner Møre og Romsdal Senterungdom.

søndag 17.01 2021

- Felles fødeavdeling Molde/Kristiansund – MEN: plassert i Kristiansund!

- Selv den mest enfoldige må skjønne det!

lørdag 16.01 2021

Bare å gi opp Sve og Frp

Jeg har lansert en aksjon for å få halvert ferjeprisene over hele Norge.

- Bortimot politisk svindel

- Når AP og Per Vidar Kjølmoen no står fram og skal liksom halvere ferjeprisane, blir dette bortimot politisk svindel.

tirsdag 12.01 2021

Hva skjer med kulturskolen i Sunndal?

– Har absolutt ingen anelse om kva som gjer at dette har skjedd

Sunndal kommune og de tidligere Møremusikernes fagforening, Creo, har hatt møte om saken tirsdag og skal ha et møte til senere denne uken. I følge kultursjefen mener Creo at musikerne har rett på kulturskolestillingene.

mandag 11.01 2021

- De som kutter sine egne utslipp, skal tjene på det

En klimaplan for Molde Kommune

fredag 08.01 2021

Leserinnlegg:

Ett glass mindre – også på Instagram

Alkoholeksponering i sosiale medier setter reklameforbudet under press. Det er på tide at påvirkerne tenker over hvordan de fremstiller alkohol.

tirsdag 05.01 2021

"Myttji lys å myttji varme" – men alt med måte

Mange tykkjer det er hyggeleg å sjå lys både i og utanfor hus og hytter. Samstundes likar vi å sjå stjernehimmelen når vi er ute i naturen. Diskusjonen om lysforureining har kome til fjellheimen i Sunndal.

søndag 03.01 2021

- Hadde noen i Sunndal kommune i tankene at de burde ringt til eldre hjemmeboende enslige?

lørdag 02.01 2021

Et angrep på demokratiet i Heim

Leserinnlegg.

fredag 01.01 2021

Makan til beskyldninger!

torsdag 31.12 2020

Drivas årskavalkade:

Dette husker vi best fra oktober, november, desember

I årets tre siste måneder kunne man lese om blant annet budsjettprosessen i Sunndal og Surnadal og kommune- delplanen for Todalsfjordprosjektet. Man kunne lese om en familie som har satt overtagelsen av fjellgarden Sveen på vent. Og man kunne lese om "Gullhuset" og gaupefamilie i Stangvik.

Lesarinnlegg

– Eg ber om at vi legg uroa bak oss, og ønskjer den nye vaktordninga velkoma

Vi går no inn i eit nytt år med ny organisering av dyrlegevakta. I samband med det har det dessverre vore ein del uro.

tirsdag 29.12 2020

Brekkøya Camping

Åpent brev til Surnadal kommune.

søndag 27.12 2020

Driva publiserer i romjula de fem mest leste leserinnleggene i 2020. Her er ett av dem:

Det negative omdømmet har allerede begynt å slå rot. Molde har fått « giftkommunen» Nesset sammen med seg.

Det er nok nå.

fredag 25.12 2020

Kjøtt og melk er laga av gras!

"Er du veganer, kan du trygt spise både melk og kjøttprodukter. "

torsdag 24.12 2020

- Vi kunne vanskelig forestille oss at koronaviruset kunne komme hit

Ordfører Ståle Refstie (Ap) i Sunndal. gjør betraktninger om året som har gått i en julehilsen.

fredag 18.12 2020

Leserinnlegg:

Sunndal kommune – og mangel på fastlege

- Dette er ikke en kritikk av verken turnusleger, vikarleger eller fastleger, men et nødvendig og alvorlig hjertesukk for hvordan det oppleves å være uten fastlege.

onsdag 16.12 2020

Kommunen opprettholder støtten til Ladyen på 400 000 kroner

Dette vedtok politikerne i Sunndal onsdag. Posisjonen ønsket å støtte forestillingen med 300 000 kr. i 2021, mens opposisjonen fremmet forslag om å opprettholde det nåværende tilskuddet.

fredag 11.12 2020

Vinnutrappa i motbakke

– Utrolige muligheter, men samtidig utrolig liten vilje til å satse

Banksjef Jonny Engdahl savner et sterkere lokalt engasjement og gjennomføringskraft. Han mener Vinnutrappa kan bli et fyrtårn, særlig i kombinasjon med andre reiselivsprodukter i kommunen.

søndag 06.12 2020

Leserinnlegg:

Hva ønsker sykepleierne seg til jul?

Juleklokkene ringer snart inn og julen skal feires også i annerledesåret.

lørdag 05.12 2020

Leserinnlegg:

Hvordan skal kommunene klare jobben?

- Viktige grep må tas og det fort.

Kronikk:

Å kunne brødfø eiga befolkning

Vi har eit felles ansvar for at det vert produsert nok mat til alle menneske på jorda vår. Noreg må bidra med sin del.

torsdag 03.12 2020

Lesarinnlegg:

Kva gjer vi med myra?

Etter kvart som klimapåverknad blir viktigare vaknar vi så smått til når det gjeld disponering av myr i Noreg. Myra er vel nærast vår regnskog. Det er ikkje likegyldig kva vi gjer med myra. 

søndag 29.11 2020

Oppfordrer til produksjon av elbilar utan dumping i sjø

Nikkel, koppar, litium, kobolt og grafitt er nokre av materiala som blir brukte i batteri til el-bilar.

EØS-avtalen på spill, Brexit neste?

- Vi står nå midt oppe i den verste krisen som har rammet norsk næringsliv i moderne tid.

lørdag 28.11 2020

- Pengene som ikke koster noe

Politikere lever av å gjenta myter. En av de farligste er forestillingen om gratispenger. 

fredag 27.11 2020

– Lytt til de unge

Ragnhild Torske og Malin Torske mener politikerne må lytte mer til de unge i debatten om budsjettkutt i Sunndal.

tirsdag 24.11 2020

Leserbrev:

La oss alle bli Vinnutrappas Venner!

onsdag 18.11 2020

- En pappa i livet skulle alle ha

- Ta med pappa på biblioteket.

søndag 15.11 2020

Lesarbrev:

Kva med domstolane no, Emblemsvåg?

– Sjølv om regjeringas forslag betyr at domstolar blir nedlagte, presterer likevel både Høgres justisminister og den justispolitiske talspersonen deira å påstå at ingen domstolar skal bli nedlagte.