Tema

lørdag 04.04 2020

Ein solidarisk politikk i ei krisetid

Sosial rettferd har vore viktig for SV i forhandlingane med regjeringspartia om krisepakkene. Om ikkje krisetiltaka er solidarisk innretta, kan vi få enda større ulikheit i framtida.

tirsdag 31.03 2020

Debatt:

Kommuner – bygg landet når det trengs som mest!

Leser-/debattinnlegg.

Debatt:

Transport og mykje anna

Lesarbrev.

Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon

Koronakrisen gjør det sannsynlig at vi i år kan måtte håndtere to eller flere kriser samtidig. Da er det spesielt viktig at vi er godt forberedt.

fredag 27.03 2020

- Hold hjulene i gang, det er nå det gjelder!

Leserinnlegg.

1

Debatt:

- Dette er ikke tiden for oppbremsing av behandlingstid for plan- og byggesaker

Heim næringsforening kommer her med flere forslag til tiltak for næringslivet i Heim kommune i lys av koronaviruset.

torsdag 26.03 2020

Pasientrettigheter i krisetider

Kronikk fra Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal.

Bergmesteren Raudsand og Molde kommune

- Det våre kommuner hadde en rett til å fremme innsigelse om, er neglisjert i plansaken og skjøvet over til saker etter forurensningsloven, samtidig som forurensningsmyndighetene avskjærer vår mulig til å ivareta våre interesser i sakene etter forurensningsloven.

tirsdag 24.03 2020

- Næringslivet i Rindal frykter konkurser - kommunen må hjelpe

Koronakrisen - hva næringslivet og kommunen kan gjøre for hverandre.

søndag 22.03 2020

Klar for neste vakt

Det er ei uverkeleg tid, der alt er snudd opp ned.

Kamelsluking på tvers, og skolepolitikere som mangler handlekraft

Et stort flertall av politikerne i Utdanningsutvalget sa nei til å gjenopprette linjene som ble lagt ned under budsjettbehandlingen i desember.

- Reduksjon i alkoholbruk gjev mindre fare for kreft

Verdas Helseorganisasjon, WHO, meiner at alkohol er ei hovudårsak til kreft i nordiske land.

lørdag 21.03 2020

Bryt ensomheten i isoleringens tid 

De som allerede er ensomme kan bli enda mer isolert fra fellesskapet.

Koronakrisen minutt-for-minutt - sett fra Svalbard

- Vi kommer igjennom det.

fredag 20.03 2020

Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Møre og Romsdal

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram.

AUF mener Arbeiderpartiet svikter rovdyrene

- På tide å finne seg selv, Arbeiderpartiet?

mandag 16.03 2020

Den brysomme barneverntjenesten

I barneverntjenesten gikk det for alvor opp for meg at Sunndal kommune sin måte å behandle ansatte og våre vurderinger var forandret.

lørdag 14.03 2020

Debatt

Handle lokalt når mogleg

Lesarinnlegg.

fredag 13.03 2020

Debatt

Nå må vi stå sammen, og stå i det over tid

- Nå handler det om en felles innsats for å begrense skadeomfanget og holde hjulene i gang.

søndag 08.03 2020

Reagerer kraftig på beskyldninger om korrupsjon

Forretningsmann Stig O. Jacobsen og stortingspolitiker Steinar Reiten (KrF) reagerer kraftig på uttalelser fra daglig leder ved Bergmesteren Raudsand, Harald Storvik.

Nesten dobbelt så mange kvinner enn menn sier at de blir mer forsiktig med å si sin mening offentlig, etter at de har mottatt netthat

Trenger vi fortsatt kvinnedagen?

8. mars: Nei til PENSJONSRAN!

lørdag 07.03 2020

Hva inneholder «Blåbygget» på Øye skole?

Blåbygget på Øye skole skal rives, står det å lese i avisen. Det står ikke noe om hvorfor Gulbygget skal få stå – eller hvorfor «kaka» som ble anlagt midt på uteområdet på skolen – i sin tid, er fredet.

Raudsand er ikke plassen for et nasjonalt deponi for farlig avfall

Innspill fra Norges Miljøvernforbund.

fredag 06.03 2020

Korrupsjonsbeskyldninger fra Harald Storvik, daglig leder i Bergmesteren Raudsand AS

Debatten om et planlagt deponi for farlig avfall lokalisert til Raudsand, har i den senere tid hardnet kraftig til.

torsdag 05.03 2020

Badeplass ved Pollen: - Det har blitt fattet vedtak på feil grunnlag!

Vi har hentet inn informasjon som sier at å anlegge badeplass i Pollen ikke vil koste så mye som politikerne tror. Så vi håper at politikerne vil ta stilling til saken på nytt. For dette handler for oss om mer enn bare en badeplass!

onsdag 26.02 2020

"Sveltefora" fylkeskommune?

Eg og FrP har vore skråsikker heilt sidan oktober i 2019, «at fylket lever i sus og i dus og har meir enn nok pengar til å hindre takstaukar på ferjer samt kutt i vidaregåande skule».

søndag 23.02 2020

– Terskelen for de unge blir stadig større å trå over for å komme inn i en av landets viktigste næringer

Er vi så uenige Reiten?

- Mens vi venter på biskopen

- Les boka hans!

lørdag 22.02 2020

Heimevernet: Alle må øve – hvert år!

Antallet øvingsdøgn i Heimevernet har i de senere årene variert mye.

Når regjeringen skroter kraftskatteutvalgets forslag om at vannkraftmilliardene heller bør gå til staten, så legger det til rette for fortsatt god utvikling av vannkraften i distriktene

Verdiene skal beholdes der de skapes

Det negative omdømmet har allerede begynt å slå rot . Molde har fått « giftkommunen» Nesset sammen med seg.

onsdag 19.02 2020

- Det er besynderlig hvordan man kan sitte i Oslo å glemme hvor verdiskapingen i dette landet skjer

Det er tragisk å lese i nyhetene at differansen for å beholde rutetilbudet i distriktnorge utgjør ca 12 kr i avgifter til staten. 

mandag 17.02 2020

Debatt

- Hvem skal bo i helsehuset? Helsebyråkratene?

Skeptisk til storstilte investeringer.

lørdag 15.02 2020

Debatt:

Skal vi behandle symptom eller årsak?

Lesarinnlegg.

onsdag 12.02 2020

Dyrefôr løser ikke matsvinnproblemet

Leserinnlegg.

- Hold Æ borte fra Baugen

Ola Skei og AØ-vokalen på indre Nordmøre.

tirsdag 11.02 2020

Debatt

«Kjøttskam» i Høgre!

Lesarinnlegg.

søndag 09.02 2020

Sp seiler under falsk flagg!

Når eg ser kva dei driver med i Oslo, forstår eg rett og slett ikkje bæra av at Slagsvold Vedum liksom skal samarbeide med den gjengen der!

lørdag 08.02 2020

Heier på dere som kjefter på meg

Mange av de store fergefylkene har sett seg nødt til å øke fergetakstene. Det har selvsagt medført store protester, blant annet gjennom Facebook-gruppa Nei til økte fergetakster i Møre og Romsdal.

Trapp ved Vinnufossen

Framdrifta av Surnadal helsehus og dei eldre

Vokalen mellom A og Ø i dialekten på indre Nordmøre

I dialekten på indre Nordmøre finnes det en særegen vokal som vi mangler skrifttegn for.

mandag 03.02 2020

Geit’kjøtt i Passaten – hvorfor ikke sau’kjøtt i Nordvesten?

Når jeg har installert meg i leiligheten på Las Canteras i Las Palmas, går jeg så snart som mulig opp i vika til restauranten La Olivia. Jeg bestiller una Jarra - et stort krus med det lette leskende ølet – og Carne de Cabra – geitekjøtt.

onsdag 29.01 2020

Ordføreropplæring?

Ordfører Refstie skriver i avisene 27. januar; Sunndal kommune skrev vår egen høringsuttalelse.

Debatt

Kjøtt og melk er laga av gras!

"Er du veganer, kan du trygt spise både melk og kjøttprodukter. "

tirsdag 21.01 2020

Debatt

Godt skiltede turveier kan redde liv

Se for deg et scenario der mange må evakueres raskt, og du må komme deg bort fra området du er i. Bilveien er stengt og du har verken strøm eller internett. Hva gjør du?

søndag 19.01 2020

Debatt

Vindkraft vs vannkraft

Leserinnlegg.

lørdag 11.01 2020

Debatt:

Statleg finansiering av eldreomsorga

- Kan det vere ein tanke for Surnadal kommune å søkje om å bli forsøkskommune?

fredag 03.01 2020

Forskernes klimaråd strider imot sunt bondevett

"Bønder flest ønsker å bidra med gode klimatiltak, men når det mest effektive klimatiltaket er å redusere drøvtyggingen i vomma til drøvtyggerne, henger ikke den jevne bonde med."

lørdag 28.12 2019

Debatt:

Ti trender som vil prege friluftslivet de neste ti årene

Vi står på terskelen til et nytt tiår der endringer i klima og natur også vil skape endringer i det norske friluftslivet.

fredag 27.12 2019

Ikke rør de lokale og regionale kraftskatteinntekter og småkraften!

Utvalget har rokket ved fundamentale rammevilkår for energibransjen og berørte kommuner og fylkeskommuner.

onsdag 18.12 2019

Til olje- og energiminister Sylvi Listhaug

Vi i Sunndal FrP ber om regjeringen setter politisk søkelys på en viktig sak for innbyggere i Møre og Romsdal.

mandag 16.12 2019

Debatt:

Sunndal kommune - på full fart mot stupet?

Leserinnlegg.

søndag 15.12 2019

- Alle skal ha en jobb de kan leve av

Heltids-prosjektet i pleie og omsorg i Sunndal kommune.

lørdag 14.12 2019

- Høyreregjeringen er på lag med landets rikeste, og lar vanlige folk betale. Ikke minst pendlerne i distriktene.

Ap-Hadia støtter ferjeopprøret.

1

Er fulle kvinner verre enn fulle menn?

Alkohol og det vi ikke snakker om.

fredag 13.12 2019

Debatt

Fortsatt ferjer eller Romsdalsaksen?

Lesarinnlegg.

tirsdag 10.12 2019

Debatt

Budsjett, konsesjonskraft og ulovlig støtte

Leserinnlegg.

mandag 09.12 2019

Heltid i pleie- og omsorgstjenesten

- Det arbeidet som så langt er utført, danner ikke godt nok grunnlag for full utrulling av prosjektet.

søndag 08.12 2019

Nei til økte ferjetakster og redusert tilbud i Møre og Romsdal

fredag 06.12 2019

Vil ordføraren sikre at alle i Molde blir hørt om farleg avfall?

- Unngå nedskjæringer som vil medføre reduserte inntekter og dårligere rammevilkår

Åpent brev vedr. forslag til endringer mht. ferjetrafikk og videregående skoler.

onsdag 04.12 2019

Demensomsorgen i Sunndal

Opprørte pårørende forteller med bekymring og fortvilelse over at de som bor på avd. E ikke lenger skal bo på den tilrettelagte avdelingen og ved sansehagen, men flyttes til 2. etg. uten mulighet for direkte tilgang til utendørsareal.

tirsdag 03.12 2019

- Ønsker å oppklare forhold rundt skjenkeløyve

- Alkohol serveres ikke i forbindelse med idrett.

Legg ned Fylkeskommunen!

- Eller del fylket i to.

«Eg kyssa ei stengt dør!»

Blei ståande tørr.

Vedlikehold i svømmehallen

- Hvilket inntrykk gir manglende vedlikehold?

Nye Molde kommunestyre har omgjøringsadgang for reguleringsplanen på Raudsand

Avgjørelsene ligger på rekke og rad klare til å overkjøre lokaldemokratiet i Møre og Romsdal.