Tema

fredag 23.04 2021

- Vi treng eit løft for den nynorske barne- og ungdomskulturen

Meir nynorsk for barn og ungdom.

onsdag 21.04 2021

Utsetter tildelingen av aktivitetstilskudd til lag og foreninger

Sunndal kulturråd mener de fikk fort kort frist til å uttale seg om tildelingen av kulturmidler. Teknikk-, miljø- og kulturutvalget var enige i at rådet burde få uttale seg.

- Kommunene plikter å tilby sykeheimsplasser uten ventetid

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal har over flere år registrert en utvikling med at en del kommuner reduserer antall sykehjemsplasser eller omgjør hele eller deler av sykehjemstilbudet til andre boformer.

tirsdag 20.04 2021

Einar Mo (Sp) mener fotballbane kan flyttes: – Dette er ikke en omkamp

I forrige møte for oppvekst- og omsorgsutvalget ytret Einar Mo (Sp) et ønske om at kommuneadministrasjonen utreder Sande 2 som mulig plassering for en eventuell ny sentrumsbarnehage.

torsdag 15.04 2021

Outzen fryktar privatisering av boss-henting, dersom ReTrans tek over

Ber ordføraren og resten av kommunestyret vere med på forslag.

tirsdag 13.04 2021

Dialektperler og attraktive stadnamn

Tilreisande stortrivst på Nordmøre – med herleg folkeliv og fantastisk natur. Vertskapet har perler å by på. Også kultur, historie og stadnamn er reine klenodia.  Særleg når dialekten legg farge på.  

torsdag 08.04 2021

Kreftforeningen takker russen i Surnadal for sitt bidrag i innsamlingsaksjonen

- Gjorde mer enn forventet.

mandag 05.04 2021

- Alle parter har fått gjennomslag for noen av sine innspil i vilkårsrevisjon for Folla-Vindøla

Krav til nedkjøring av Trollheim Kraftverk følger dagens kunnskapsbaserte praksis.

Parodien er det Frank Sve som står for!

Frank Sve kommer i et innlegg med tittelen «Parodien Møreaksen» som vanlig med påstander som ikke har rot i virkeligheten.

søndag 04.04 2021

Parodien Møreaksen!

torsdag 01.04 2021

Saknar forståelse hjå politikarane

Heldt folkefest – for 20 personar kvar kveld

Rett før påske skjedde det Sigrid Vetleseter Bø frykta mest. Ho pratar på vegne av ei næring ho meiner alltid er den fyrste som ryk, når samfunnet må stengje ned.

Drivas aprilsnarr 2021:

Hastegodkjente utslippssøknad

Torsdag 1. april 2021 publiserte Driva denne saken som årets aprilspøk.

fredag 26.03 2021

– Jeg driver ikke saksbehandling som ordfører

Ordfører Ståle Refstie svarer på Asbjørn Tronsgård (H) sin kommentar, om at ordføreren skal ha vært kjent med avtaleforslaget vedrørende massene på næringsarealet, i forkant av onsdagens kommunestyremøte.

Asbjørn Tronsgård (H) kommenterer redegjørelse fra Skarfjell Utvikling:

– Ser at ordfører var kjent med avtaler – men han lar debatten gå uten å opplyse K-styret

Tronsgård (H) kritiserer hvordan ordfører og administrasjonen, samt Erling Rød (FrP), håndterte saken om opsjonsavtalen mellom Sunndal kommune og Skarfjell Utvikling i forrige kommunestyremøte.

Mener noen punkter ikke ble korrekt belyst og besvart i onsdagens kommunestyremøte

Fikk oppfatning av å bli mistenkeliggjort: – Som etter vår mening påvirket utfallet

Dette skriver Emil Bråten og Morten Strøm i Skarfjell Utvikling AS i en redegjørelse til samtlige politikere i kommunestyret, i etterkant av onsdagens møte.

onsdag 24.03 2021

Kommunens rolle i Vinnutrapp-prosjektet:

Erling (FrP) og Erling (SV) fikk ikke flertall

Vinnutrappas venner søker om samarbeid med kommunen i realiseringen av en sherpatrapp ved Vinnu. Erling Rød (FrP) og Erling Outzen (SV) mener at nå er det nok.

Opsjonsavtale ikke godkjent, saken må behandles på nytt senere

Etter vedtatte tilleggsforslag fra Jonny Meland (Ap) og Erling Rød (FrP), vedtok kommunestyret i Sunndal at saken om godkjenning av opsjonsavtale mellom Sunndal kommune og Skarfjell Utvikling AS skal komme tilbake for behandling.

– Det er ikke greit å eksperimentere med barn og sende iPader videre til barnehager og SFO

Dette sa Germain Schmid (MDG) under behandlingen av tredje tertialrapport 2020 for Sunndal kommune, i onsdagens kommunestyremøte.

søndag 14.03 2021

Nye Veier og SVV bør bytte prosjekt

Selv om Helge Orten påstår at Møreaksen er den beste løsninga, er han visst redd for å la Nye Veier gjøre en sammenligning med Romsdalsaksen.

Kampen om sannheten i Heim

Torsdag 4. mars 2021 bør gå inn i historien som dagen da Heim tapte kampen om sannheten.

Leserinnlegg:

Haulaus vegplan på Røv i Surnadal: Må stoppes!

Etter å ha lest Driva 10.mars, og etter å ha kjørt opp til Røv idag 12. mars, vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte.

mandag 08.03 2021

Leserinnlegg:

Det skal være trygt å føde i Norge!

RUSPROBLEM – med eller utan alkohol?

– For meg synest det som eit stort tankekors at rusdebatten i stor grad skjer utan at alkoholen, vårt legale, største og mest brukte rusmiddel blir sett i samanheng med narkotikadebatten.

søndag 07.03 2021

Leserinnlegg

Svar til Silje Alise Ness sin uttalelse

– Det var med sjokk og vantro jeg leste fylkespolitiker Silje Alise Ness' uttalelse i Aura avis, på nettet 6.3.21, hvor hun sammenlignet Sylvi Listhaug, som en homofob, fremmedfiendtlig førerkvinne! En «førerkvinne»! Hun er en politiker på lik linje med alle andre.

Fylkestingsrepresentant kaller Listhaug for en homofob og fremmedfiendtlig førerkvinne

Rødt-politiker og fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal, Silje Alise Ness, beskriver Sylvi Listhaug (Frp) som kristenfundamentalistisk, homofob og fremmedfiendtlig førerkvinne.

lørdag 06.03 2021

Leserinnlegg

Eldreomsorgen i kommunene tåler ikke mer reduksjon

– Med den økning i antall eldre som forventes de neste 15 årene, tåles ikke reduksjoner.

tirsdag 02.03 2021

Ny barnehage- og skolestruktur skal snart ut på høring

Tror et alternativ kan være aktuelt

Mandag ble høringsdokumentet til den nye barnehage- og skolestrukturen sendt til politikerne i oppvekst- og omsorgsutvalget (OO) i Sunndal. Driva har snakket med May Hilde Sveen Vermøy, som vurderer å flytte til en fjellgård og Tove Ørsund som bor i øvre Sunndal.

onsdag 24.02 2021

- Filibusterstrategi gir ikke grønt skifte

- Kommuner tar grep for nullutslippsutvikling – gi dem verktøy nå.

mandag 22.02 2021

Tallmagi i Heim

– I formannskapsmøtet tirsdag 16. februar var vi vitne til et narrespill av de sjeldne: Heim formannskap ble fortalt at de kunne spare penger ved å bygge et nytt bibliotek, og at rådmannen hadde kuttet budsjettet med 20 millioner!

Tilskuddet til aksjonsgruppa mot høye ferjepriser utløste kritikk mot fylkesordfører Torve

Støtte til ferjeaksjon utløste debatt: – Jeg burde ikke gjort det sånn

– Jeg burde ikke gjort det sånn. Jeg håper fylkesutvalget kan godta beklagelsen, sa fylkesordfører Tove-Lise Torve om måten saka om tilskudd til ferjeaksjonen var kjørt fram på.

- Gratis og utsleppsfri finst ikkje!

Gratis ferjer betyr at vi alle i fellesskap skal betale billetten til bilistane. 

SV vil ha nasjonal kontroll over krafta vår

LO sin regionkonferanse i Trøndelag har vedtatt elleve krav til raudgrøn politikk ved stortingsvalet i 2021.

søndag 21.02 2021

Leserinnlegg

Kommentar til Dordi Skuggeviks innlegg i Driva "Todalsbrua: - dårlig organisering"

I Driva 19.02.21 under overskriften «Todalsbrua: - dårlig organisering» kommer Dordi Skuggevik med friske fraspark om Todalsfjord-prosjektet og det nye styret. Den dama er ikke «skuggeredd». Hun kan sette ting på spissen og vekke en og enhver til å tenke tanker fra flere synsvinkler.

lørdag 20.02 2021

Leserinnlegg

Vi helsesykepleiere settes sjakk matt av rusreformen

– Vi helsesykepleiere er bekymret for at regjerings rusreform fratar oss virkemidler vi daglig ser fungerer godt, uten at disse erstattes.

fredag 19.02 2021

Leserinnlegg

Bruker døde dyr for å felle mer jerv

– Mer enn femti døde jerver ble inkludert i bestandstallet da årets jaktkvote på jerv ble bestemt. Det har igjen medført en altfor høy jaktkvote på det sterkt truede dyret. Nå frykter vi bruk av jakt inne i hiene for at kvoten skal fylles.

onsdag 17.02 2021

Utrykningspolitiet kan slippe omorganisering

Justiskomitéen foreslår at organiseringen av Utrykningspolitiet slik den er i dag, ikke skal endres.

mandag 15.02 2021

Kommundirektør i Heim foreslår å seie opp avtale: – MOT gjer ungdom meir robust og tryggare på seg sjølv

Elevrådsleiar ved Halsa ungdomsskule, Ranja Cora Fjelnset meiner kommunen ikkje bør seie opp avtalen med MOT. Då denne organisasjonen arbeider for at ungdom skal tørre å vere seg sjølv og sikrar dei undervisning om blant anna psykisk helse, rus og seksuelle overgrep.

fredag 12.02 2021

Leserinnlegg:

Todalsbrua: - Dårlig organisering!

Jeg foreslår her og nå Kjell Neergård som styreleder for Todalsbrua.

onsdag 10.02 2021

Flere politikere frykter lukt i forbindelse med biogassanlegg:

Sterkt bekymret – ønsker luktbegrensende tiltak knyttet til transport av illeluktende råstoff

– Det som er tatt med i ROS-analysen er det som foregår inne på tomten, etter porten har gått igjen.

tirsdag 09.02 2021

Kommunen ønsker å tydeliggjøre sin rolle

Plansjef Anne Guri Aase forteller at Sunndal kommune har registrert at det er mye omtale rundt saken om utslipp fra biogassanlegg, for tiden. Kommunen opplever at det er noen uklarheter rundt deres rolle i saken.

Leserinnlegg:

Nå kan nærmere 1 million flere nordmenn få bedre pensjon

Pensjon fra første krone, også en KrF sak.

fredag 05.02 2021

- Yrkesfag er en trygg karrierevei!

Behovet for faglært arbeidskraft vil øke i årene fremover.

onsdag 03.02 2021

- Koronaen er aldri så gal at den ikke er godt for noe

- Koronaplager.

lørdag 30.01 2021

Svar til Berit Helberg om rovdyr og tap av sau

torsdag 28.01 2021

Formannskapet tok ikke klage til følge:

Opprettholder vedtak – Tronsgård (H) går hardt ut mot administrasjonen

Formannskapet vedtok i desember 2020 å selge et næringsareal til Skarfjell Utvikling AS. Torsdag skulle de behandle klage på vedtaket fra SN Entreprenør AS. – De blottlegger alle idéene sine og så kommer direktøren med en innstilling om at vi skal legge ut dette for åpent salg.

tirsdag 26.01 2021

Frps desperate fergestrategi

Frps Frank Sve er nok en gang ute med svært misvisende påstander knyttet til fergedrift. Målet er å tåkelegge at Frp i snart åtte år ikke har gjort noe som helst med fergeprisene.

Lesarinnlegg:

NM i auka ferjeprisar!

- I NM i auka ferjeprisar, tok AP og SP sigeren, i hard kamp med SV, KrF, V og MdG.

søndag 24.01 2021

Leserinnlegg:

Om vi bare zoomer inn

Om et annerledes fokus på veibygging.

lørdag 23.01 2021

Møre og Romsdal kan falle i slaget om eit fellessjukehus

- Fylket kan bli så splitta at det blir ikkje til å kjenne att.

fredag 22.01 2021

Leserinnlegg:

Det er på tide å legge en helhetlig plan og ikke kutte i øst og vest etter rådmannens forgodtbefinnende

Innspill til formannskapets vedtak 5/21 i Heim kommune og min ROS analyse av Heim kommune.

torsdag 21.01 2021

Lesarinnlegg:

Ja til fødeavdeling i Kristiansund!

Etter at det førre veke vart kjend at fødeavdelinga i Kristiansund skal stengjast ned har det kome massive reaksjonar, og det med god grunn. Vedtaket går utover nokon av dei mest sårbare vi har: gravide og fødande kvinner. Er barn og gravide kvinner mindre verdt i distrikts-Noreg? NEI, meiner Møre og Romsdal Senterungdom.

søndag 17.01 2021

- Felles fødeavdeling Molde/Kristiansund – MEN: plassert i Kristiansund!

- Selv den mest enfoldige må skjønne det!

lørdag 16.01 2021

Bare å gi opp Sve og Frp

Jeg har lansert en aksjon for å få halvert ferjeprisene over hele Norge.

- Bortimot politisk svindel

- Når AP og Per Vidar Kjølmoen no står fram og skal liksom halvere ferjeprisane, blir dette bortimot politisk svindel.

tirsdag 12.01 2021

Hva skjer med kulturskolen i Sunndal?

– Har absolutt ingen anelse om kva som gjer at dette har skjedd

Sunndal kommune og de tidligere Møremusikernes fagforening, Creo, har hatt møte om saken tirsdag og skal ha et møte til senere denne uken. I følge kultursjefen mener Creo at musikerne har rett på kulturskolestillingene.

mandag 11.01 2021

- De som kutter sine egne utslipp, skal tjene på det

En klimaplan for Molde Kommune

fredag 08.01 2021

Leserinnlegg:

Ett glass mindre – også på Instagram

Alkoholeksponering i sosiale medier setter reklameforbudet under press. Det er på tide at påvirkerne tenker over hvordan de fremstiller alkohol.

tirsdag 05.01 2021

"Myttji lys å myttji varme" – men alt med måte

Mange tykkjer det er hyggeleg å sjå lys både i og utanfor hus og hytter. Samstundes likar vi å sjå stjernehimmelen når vi er ute i naturen. Diskusjonen om lysforureining har kome til fjellheimen i Sunndal.

søndag 03.01 2021

- Hadde noen i Sunndal kommune i tankene at de burde ringt til eldre hjemmeboende enslige?

lørdag 02.01 2021

Et angrep på demokratiet i Heim

Leserinnlegg.

fredag 01.01 2021

Makan til beskyldninger!

torsdag 31.12 2020

Drivas årskavalkade:

Dette husker vi best fra oktober, november, desember

I årets tre siste måneder kunne man lese om blant annet budsjettprosessen i Sunndal og Surnadal og kommune- delplanen for Todalsfjordprosjektet. Man kunne lese om en familie som har satt overtagelsen av fjellgarden Sveen på vent. Og man kunne lese om "Gullhuset" og gaupefamilie i Stangvik.

Lesarinnlegg

– Eg ber om at vi legg uroa bak oss, og ønskjer den nye vaktordninga velkoma

Vi går no inn i eit nytt år med ny organisering av dyrlegevakta. I samband med det har det dessverre vore ein del uro.

tirsdag 29.12 2020

Brekkøya Camping

Åpent brev til Surnadal kommune.

søndag 27.12 2020

Driva publiserer i romjula de fem mest leste leserinnleggene i 2020. Her er ett av dem:

Det negative omdømmet har allerede begynt å slå rot. Molde har fått « giftkommunen» Nesset sammen med seg.

Det er nok nå.

fredag 25.12 2020

Kjøtt og melk er laga av gras!

"Er du veganer, kan du trygt spise både melk og kjøttprodukter. "

torsdag 24.12 2020

- Vi kunne vanskelig forestille oss at koronaviruset kunne komme hit

Ordfører Ståle Refstie (Ap) i Sunndal. gjør betraktninger om året som har gått i en julehilsen.

fredag 18.12 2020

Leserinnlegg:

Sunndal kommune – og mangel på fastlege

- Dette er ikke en kritikk av verken turnusleger, vikarleger eller fastleger, men et nødvendig og alvorlig hjertesukk for hvordan det oppleves å være uten fastlege.

onsdag 16.12 2020

Kommunen opprettholder støtten til Ladyen på 400 000 kroner

Dette vedtok politikerne i Sunndal onsdag. Posisjonen ønsket å støtte forestillingen med 300 000 kr. i 2021, mens opposisjonen fremmet forslag om å opprettholde det nåværende tilskuddet.

fredag 11.12 2020

Vinnutrappa i motbakke

– Utrolige muligheter, men samtidig utrolig liten vilje til å satse

Banksjef Jonny Engdahl savner et sterkere lokalt engasjement og gjennomføringskraft. Han mener Vinnutrappa kan bli et fyrtårn, særlig i kombinasjon med andre reiselivsprodukter i kommunen.

søndag 06.12 2020

Leserinnlegg:

Hva ønsker sykepleierne seg til jul?

Juleklokkene ringer snart inn og julen skal feires også i annerledesåret.

lørdag 05.12 2020

Leserinnlegg:

Hvordan skal kommunene klare jobben?

- Viktige grep må tas og det fort.

Kronikk:

Å kunne brødfø eiga befolkning

Vi har eit felles ansvar for at det vert produsert nok mat til alle menneske på jorda vår. Noreg må bidra med sin del.

torsdag 03.12 2020

Lesarinnlegg:

Kva gjer vi med myra?

Etter kvart som klimapåverknad blir viktigare vaknar vi så smått til når det gjeld disponering av myr i Noreg. Myra er vel nærast vår regnskog. Det er ikkje likegyldig kva vi gjer med myra. 

søndag 29.11 2020

Oppfordrer til produksjon av elbilar utan dumping i sjø

Nikkel, koppar, litium, kobolt og grafitt er nokre av materiala som blir brukte i batteri til el-bilar.

EØS-avtalen på spill, Brexit neste?

- Vi står nå midt oppe i den verste krisen som har rammet norsk næringsliv i moderne tid.

lørdag 28.11 2020

- Pengene som ikke koster noe

Politikere lever av å gjenta myter. En av de farligste er forestillingen om gratispenger. 

fredag 27.11 2020

– Lytt til de unge

Ragnhild Torske og Malin Torske mener politikerne må lytte mer til de unge i debatten om budsjettkutt i Sunndal.

tirsdag 24.11 2020

Leserbrev:

La oss alle bli Vinnutrappas Venner!

onsdag 18.11 2020

- En pappa i livet skulle alle ha

- Ta med pappa på biblioteket.

søndag 15.11 2020

Lesarbrev:

Kva med domstolane no, Emblemsvåg?

– Sjølv om regjeringas forslag betyr at domstolar blir nedlagte, presterer likevel både Høgres justisminister og den justispolitiske talspersonen deira å påstå at ingen domstolar skal bli nedlagte.

fredag 13.11 2020

Lesarbrev:

Rovviltnemnda og plass til jerven

Svar til Kari Anita Furunes.

onsdag 11.11 2020

Leserinnlegg:

- Naturvernforbundets holdning i rovdyrpolitikken vil sørge for nedleggelse av beitenæringen

Tilsvar til Øystein Folden.

mandag 09.11 2020

Leserinnlegg

Tredal skole, hei, hei, hei, ingen skole er som deg!

Tøff i vind og tøff i blest, Tredal skole, du er best!

Leserbrev

FrP villeder innbyggerne

søndag 08.11 2020

Meiner Frp opnar for å bruke domstolane som forhandlingskort

Før sommaren var det jubel i mange tingrettar og jordskifterettar fordi Frp garanterte at dei saman med oss i Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV ville berge alle førsteinstans-domstolane frå samanslåing.

- Ferjetakstane blir ikkje auka, FrP fekk rett igjen!

- FrP har omtalt auken i ferjeprisane som greinalause og aldeles unødvendig, med bakgrunn i at fylket har pengar nok og lever i sus og i dus økonomisk.

torsdag 05.11 2020

Leserinnlegg

Børsetlia alpinanlegg: –Dette er det vi får igjen i rene penger for dugnadsinnsatsen

lørdag 31.10 2020

Leserinnlegg:

Føles som ran på høylys dag og en rasering av helsetilbud, lokalsamfunn og ansatte

Til alle i styret i Helse MR, jeg kunne tenke meg et svar på hvorfor og hva dere eventuelt skal erstatte Aure Rehabiliteringssenter med hvis det blir nedleggelse? Synes det er helt uforstående at det skal nedlegges, føles som ran på høylys dag og en rasering av helsetilbud, lokalsamfunnet og ansatte.

Signert Svein Sæter:

Donald Trump & Co

Donald Trump og eg har to grunnleggande ting til felles. Ein: både hans og min farfar deltok under dei store gullrusha for 120 år sia. To: snart er verken Donald eller eg president i USA.

tirsdag 27.10 2020

Flyge like mykje som før?

Lesarinnlegg.

«Det finnes ikke arbeid på en død planet»!

Leserinnlegg.

torsdag 22.10 2020

Lesarinnlegg:

- Lokalt treningssenter med villeiande solariums-reklame

Lesarinnlegg.

tirsdag 20.10 2020

Debatt:

Er rypejakta bærekraftig?

Titusenvis av nordmenn jakter rype, en art på rødlista. Er det mulig å gjøre det med god samvittighet?

onsdag 14.10 2020

Dugnad for reinare hav:

- Det er viktig at vi samen bidreg til å ta vare på naturen og havet

- Støtt årets TV-aksjon, så bidreg vi til å redusere utsleppa av plast og ta vare på verdshava.

Debatt:

Lokaldemokratiet må styrkes

Leserinnlegg.

mandag 12.10 2020

Debatt:

Sats på aktivitet for ungene våre!

Leserinnlegg.

Pensjonistene taper – nå må opposisjon ta grep

Med adresse til de beregninger som er gjort av SSB og Norges Bank, forbeholder vi som landets desidert største interesseorganisasjon for pensjonister, oss retten til å stille oss noe tvilende til regjeringens anslag.

søndag 11.10 2020

Formkakesmulene sprer seg på gulvet til lukten av kaffe – mens Gud gjemmer seg i veggene!

Prestgar’n i Rindala sin fremtid.

lørdag 10.10 2020

Gjenskapning av Litlvatnet og Sandvatnet i Litldalen:

- Jeg er forundret over at vi tidligere ikke har fremmet krav om gjenskaping av de ødelagte vannene

Interpellasjon om Gjenskapning av Litlvatnet og Sandvatnet i Litldalen.

Frank Sve tar feil - et enstemmig fylkesutvalg vedtok 22. september at oktobertinget skulle gjennomføres som fjernmøte

Begrunnelsen for vedtaket var primært for at fylkestingsrepresentanter i risikogruppe, med tegn på sykdom eller karantene pga. korona skulle kunne delta digitalt.

fredag 09.10 2020

- Eventyret om kakseveldet i distrikts-Norge

Noen sider ved norsk politikk er forutsigbare til det kjedsommelige.

onsdag 07.10 2020

Ferjefiasko frå Høgre

Høgreregjeringa har ikkje lytta til ferjeopprøret. No er det Frp som må redde ferjene i Møre og Romsdal frå økonomisk forlis.

tirsdag 06.10 2020

SP legg ned vidaregåande skular, og kuttar skuletilbodet til ungdommen i distrikta!

SP her i fylket stemmer for å produsere mindre kjøtt, legg ned vidaregåande skular og kuttar kraftig i både skule og ferjetilbodet her i fylket.

mandag 05.10 2020

Se videoen hvor Sp-politikeren "leser rent": - Jeg står for mine ord

Einar Mo sa hva han mente i Omsorg- og oppveksutvalget i Sunndal onsdag. Nå ligger klippet på kommunenes webside.

Debatt:

Frp vil leggje ned landbruket

Lesarinnlegg. Svar til Frank Sve.

søndag 04.10 2020

Debatt:

Bispevigslingen i Trondheim og nordmøringene

Leserinnlegg.

Debatt:

Frp vil fjerne bonden i Møre og Romsdal

Leserinnlegg: Svar til Frank Sve.

Debatt:

Molde kommune skal spare 100 mill, hva blir konsekvensene?

Leserinnlegg.

lørdag 03.10 2020

Debatt:

7 konkrete krav til Høgre og Frp

Lesarinnlegg.

fredag 02.10 2020

Folketall og næringsutvikling – Bli styrt av skjebnen eller ta styring over egen skjebne?

Jeg har med interesse fulgt ordskiftet i lokalavisene og sosiale medier når det gjelder Sunndal kommunes økonomiske situasjon.

torsdag 01.10 2020

Debatt:

Kua skal vekk!

Leserinnlegg.

mandag 28.09 2020

Debatt:

Takk til lærere, skoleansatte og elever

Leserinnlegg.

fredag 25.09 2020

- Når jeg leser alt grumset vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte

Når krybba er tom, bites hestene sies det i et ordtak. Og bruker du fem minutter på Facebooksiden Lokalpolitikk i Sunndal får du en bekreftelse på at det i alle fall er sant.

Kommunedirektøren kvesser sparekniven

Onsdag leste jeg gjennom kommunedirektørens spareforslag og jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne.

Debatt:

Vi fortsetter med det varierte næringslivet i Surnadal

Leserinnlegg.

torsdag 24.09 2020

Løykja skole må bestå

Innspill til kommuneplan 2020-2030, samfunnsdel.

onsdag 23.09 2020

Debatt:

Industrieventyrene i Surnadal

Leserinnlegg.

søndag 13.09 2020

«To the point» i Heim kommune

lørdag 12.09 2020

Effektivitetens pris

Å bomme på låvedøra

- Jorulf skyter hardt, og bommer.

fredag 11.09 2020

Debatt:

Politikerrollen i Heim

Svar til Einar Vaaglands innlegg 10.09.20.

fredag 04.09 2020

Trafikale utfordringer i Skjøllendgata/Bjørgsgata

Konstaterer at Skjøllendgata nå er blitt stengt ved parkeringsplassen til Alti.

mandag 31.08 2020

- Folkevalgte har ikke mulighet til å påvirke.

- Rutiner i eierskapsmeldingen skal følges.

søndag 30.08 2020

Statsbudsjettet 2021 - pensjon og underregulering

Vi i FrP har vært tydelige i våre tordentaler mot underregulering av pensjoner på 0,75 % og ment at dette er uverdig.

Krafta i vindkraftsaka

Den store krafta i kampen mot vindkraft har bidratt positivt til å få fram kor viktig det er å ta vare på store naturverdiar og å skåne lokalsamfunn.

lørdag 29.08 2020

Litt innsparing i Sunndal kommune?

I formannskapsmøte i Sunndal Torsdag 27. august fortalte kommunedirektøren at det begynner å bli lite pæng i kommunekassa og at det nå må gjøres noe.

fredag 28.08 2020

Ny møterekord i Heim!

På det første møtet etter at det nye, tidsbesparende reglementet ble innført i Heim, ble det satt ny rekord: Formannskapsmøtet tok 7 timer!

torsdag 27.08 2020

Kan Arbeiderpartiet garantere at Nye Veier ikke skrotes?

Nostalgisk sosialisme blir resultatet når en samlet venstreside vil skrote jernbanereformen, men spørsmålet er om Nye Veier vil lide samme skjebne hvis Støre blir statsminister

Sunndal kommune er ikke konkurs

Sunndal kommune er ikke konkurs, men kommunen står overfor en krevende budsjetthøst.

onsdag 26.08 2020

Pant for skip må på plass

Maritim næring er i krise. Høgre-regjeringa og Frp kan ikkje stå med hendene i lomma.

tirsdag 25.08 2020

Sunndal Kommune – snart konkurs?

- Det er på tide å hente frem de store ordene.

mandag 24.08 2020

Kommunale prisar

Formannskapet i Sunndal skal no torsdag 27. august, ta stilling til om kommunen skal bruke meir pæng unødvendig.

lørdag 22.08 2020

Kven si stemme, er «en» stemme?

Tilsvar til leder i RB/Leserinnlegg.

tirsdag 18.08 2020

Bygde-Norge opplever at ambulansetjenesten og politiet sentraliseres:

Brann- og redningstjenesten må stadig oftere overta oppgavene til politi og ambulanse

Beredskap for folk i bygdene.

mandag 17.08 2020

Debatt:

Kultur i ein satelittstat?

Lesarinnlegg.

fredag 14.08 2020

Debatt:

Deponisaken nok en gang

Nå må motstanderne dokumentere sine påstander.

onsdag 12.08 2020

Debatt:

Skolestart med én milliard tomme pulter

Leserinnlegg.

mandag 10.08 2020

Debatt:

Eg er heilt sikker på at «vi tar denne og»

Lesarinnlegg.

fredag 07.08 2020

Hvem er ansvarlig for at legevakten er bemannet?

tirsdag 04.08 2020

Terskelen for for å få sjukeheimsplass må ikkje bli for høg

Elderomsorg for dei mest omsorgstrengande.

mandag 03.08 2020

Ført bak lyset, om Stad skipstunnel?

Stortingsverv til låns

Vi stortingsrepresentantar blir for tida spurte om vi vil halde fram eller ikkje.

søndag 02.08 2020

E39 Bolsønes- Kviltorp - Julbøen - Molde - finnes det akseptable løsninger?

Før valget høsten 2019 og etterpå har det vært jobbet med mulige løsninger.

torsdag 30.07 2020

Vi mangler helsearbeidere i Norge - tiden er i ferd med å renne ut

Nå kommer erkjennelsen.

mandag 27.07 2020

Bondevett og anna vett

søndag 26.07 2020

Usunt bondevett

lørdag 25.07 2020

Sunt bondevett og vindmøller

Etter mi meining har vi i sommar hatt ein debatt om vindmøller som både er einspora og kortsiktig.  Om det er media som styrer folket, eller folket som styrer media kan vi også fundere litt på. 

mandag 13.07 2020

FrP er imot vindmøller, både på land og til havs

Kun ein ny regjering etter valget neste haust , med eit sterkt FrP som også bør ha Statsministeren, kan hindre utbygging av vindkraft både på land og til havs.

Med store maskiner er folk i gang med å fjerne blomsterprakten og drepe de insektene som biltrafikken hittil ikke har tatt livet av

Selv i disse coronatider var det ikke lenger rå og «styre» seg

lørdag 11.07 2020

Debatt:

Har Molde kommunestyre ansvar for å rydde opp på Raudsand?

Tilsvar til Sørensen og Sjøli frå Bjørn Jacobsen.

Til sommarsjåføren

Lesarinnlegg.

torsdag 09.07 2020

Debatt:

Tiltalt for å ville berge helse og miljø på Raudsand?

Lesarinnlegg.

mandag 06.07 2020

Debatt:

Halsa-tilstander i Heim?

I et leserinnlegg 30. juni etterlyser posisjonen i Heim "engasjement", "respekt for representantenes tid" og et "inkluderende demokrati". Men konsekvensene av forslaget deres, og måten det er innført på, er det stikk motsatte.

Debatt:

Tvilsom entreprenørskap

Lesarinnlegg.

fredag 03.07 2020

Bak ethvert skrytebilde er det ei næring som er på jobb

Kronikk: Uten landbruket og beitedyra blir ikke Norgesferien din den samme.

tirsdag 30.06 2020

Debatt:

Et mer effektivt og inkluderende lokaldemokrati, ikke et angrep på demokratiet

Leserinnlegg.

søndag 28.06 2020

Debatt:

Om synske og trangsynte

Leserinnlegg.

lørdag 27.06 2020

Debatt:

Eivind Hasles gemene polemikk-teknikk nr. 2

Leserinnlegg.

søndag 21.06 2020

Klarsynt fra Glærum

Raudsand - vol. 1

lørdag 20.06 2020

Todalsbrua - skift mannskap!

MDG: For et varmere samfunn

- Vi skal ta vare på våre syke og eldre og vi skal ta vare på dem som sliter psykisk, men vi må gjøre det på en annen måte enn vi gjør i dag før pengekassa er skrapa.

onsdag 10.06 2020

Debatt

Mørke krefter og stygge påstander

Svar på leserinnlegg om Raudsand.

tirsdag 09.06 2020

Demensomsorgen og budsjett i Sunndal kommune

Sunndal demensforening er særlig bekymret for redusert pleiefaktor, flytting og samlokalisering av avdelinger og uten budsjett for bygningsmessige endringer.

søndag 07.06 2020

Deponisaken:

Svar til Torbjørn Polden

Leserinnlegg.

lørdag 06.06 2020

Debatt:

En ungdomstid til bekymring

Ungdommers psykiske helse blir dårligere. Så altfor mange lider under dårlig skoletrivsel, kroppspress og mobbing. Det er særlig jentene som sliter.

fredag 05.06 2020

Deponisaken:

Store selskaper – sterke krefter

Leserinnlegg.

onsdag 03.06 2020

- Unik fagkompetanse blant politikerne i Molde kommune

- Hva/hvem skal en tro på i saken om gjenvinning/deponi på Raudsand?

tirsdag 02.06 2020

Debatt:

Sommarjobb for ungdom

Lesarinnlegg.

søndag 31.05 2020

Kilmakur og nedlegging av norsk landbruk i en krisetid

Vi leser i avisene om at nedstengingen av samfunnet på grunn av koronakrisen har gitt drastiske fall i globale Co2 utslipp.

tirsdag 26.05 2020

- Dette er altså en industriell produksjon av spedbarn som skaffer penger til folk i et fattig land som strever med å komme seg opp i en høyere levestandard.

Kiev: 1000 uavhentede surogat-spedbarn.

søndag 24.05 2020

- Fylkeslederen i SV farer med løgn

Hvorfor er ikke sannheten nok SV?

lørdag 23.05 2020

- Folket langs Sunndalsfjorden har lidd nok no

Staten, fjorden og Folket.

fredag 22.05 2020

Økonomistyring og foreløpig tilsettingsstopp i Sunndal kommune

- Forslaget frå Sunndal Senterparti og dei andre opposisjonspartia kan vise seg å vera eit nødvendig bidrag til berekraftig økonomi i kommunen vår. 

torsdag 14.05 2020

Bør Outzen og Refstie løfte blikket og senke garden?

Svar til Erling Outzen og Ståle Refstie vedr 8. mai feiringen som er fraværende i Sunndal.

- Blir feil og historieløst å flytte minnemarkering

Svar til Asbjørn Tronsgård.

onsdag 13.05 2020

Hvorfor feires ikke 8 mai i Sunndal?

Spørsmål til ordføreren.

tirsdag 12.05 2020

Grønn svanemerket miljøbarnehage i strid med kommunedelplanen

- Hvis kommunestyret vedtar forslaget, vil det være ugyldig.

- 9.mai! – Eivind Hasle

- Eivind Hasle har ikke oppdaget at mitt innlegg angående «rettsoppgjøret» etter krigen er skrevet 9.mai – 2020, og angår 9.mai – 1945, enda det står i overskriften! 

Sentrumsbarnehage: - Uforsvarlig utredning

Sunndal kommune skal i sentrum bygge en grønn svanemerket miljøbarnehage for 120 barn.

mandag 11.05 2020

- 8.MAI 1945 – ein tragedie?

- Meinar Dordi Skuggevik det?

- På tide å ta ansvar, Sve!

Veiprosjekter blir gjennomført om vi står sammen om de prioriteringene som ligger i Nasjonal Transportplan og legger bort omkampene.

søndag 10.05 2020

Rindal: Ex-en som aldri flytter

Nå nettopp har Rindal og Surnadal kommuner ansatt en felles psykolog. 

- Møreaksen torpederer heile fylket

- Møreaksen er ei katastrofe for samferdselsfylket Møre og Romsdal.

lørdag 09.05 2020

Slår et slag for NS-familiene

9.mai – 1945: Tragedien begynte for 92.000 nordmenn.

- Kommuner kaster vrak på lokalt næringsliv

Deler ikke opp store entrepriser.

søndag 03.05 2020

Debatt:

Dei eldre må takast på alvor

Lesarinnlegg.

lørdag 02.05 2020

Debatt:

Korrigering om verneskogen i Røtet

Leserinnlegg.

søndag 26.04 2020

Faktasjekk av Frp

Frps Frank Sve liker det dårlig når noen påpeker at han farer med usannheter, og brukte mye verdifull møtetid under fylkestinget på tirsdag på å sjikanere og angripe MDG.

fredag 24.04 2020

Norsk kraftintensiv industri er samfunnskritisk virksomhet - det haster med tiltak!

- Vi må sørge for at hjulene holdes i gang.

- Ein annleis 1. mai

1. mai er ein kampdag og ein festdag. I år vil dagen bli annleis enn vi er vant til, både i Sunndal og elles i landet, men kampane for arbeidar-rettar og solidariteten med kvarandre er viktigare enn nokon gong.

torsdag 23.04 2020

- Anmeldelse av Surnadal kommune for øko-/miljø-kriminalitet

Ødeleggelse av verneskogen langs fjordbunnen.

Skuffet og fortvilt over næringspolitikken i Rindal kommune – eller mangel på næringspolitikk

Mener seg oversett.

tirsdag 21.04 2020

- Sunndal Energi trenger et styre sammensatt av folk med riktig kompetanse og ikke bare politikere

torsdag 16.04 2020

Mange store og små viktige organisasjoner vil få kjempeproblemer med å opprettholde sin aktivitet

- Dette tjener ikke hensikten!

torsdag 09.04 2020

Debatt

Krisetid, katastrofekapitalisme og fremtidshåp

Leserinnlegg.

tirsdag 07.04 2020

Den stille veka

Lesarinnlegg.

Kronikk: Vi privilegerte må ta ekstra ansvar

Verden er i en historisk krise, og alle her hjemme rammes. Noen av oss får likevel gjør det vi elsker i påsken. Det forplikter voldsomt.

mandag 06.04 2020

- Fatt mot – og god påske

- Alt blir bra.