Tema

søndag 24.01 2021

Leserinnlegg:

Om vi bare zoomer inn

Om et annerledes fokus på veibygging.

lørdag 23.01 2021

Møre og Romsdal kan falle i slaget om eit fellessjukehus

- Fylket kan bli så splitta at det blir ikkje til å kjenne att.

fredag 22.01 2021

Leserinnlegg:

Det er på tide å legge en helhetlig plan og ikke kutte i øst og vest etter rådmannens forgodtbefinnende

Innspill til formannskapets vedtak 5/21 i Heim kommune og min ROS analyse av Heim kommune.

torsdag 21.01 2021

Lesarinnlegg:

Ja til fødeavdeling i Kristiansund!

Etter at det førre veke vart kjend at fødeavdelinga i Kristiansund skal stengjast ned har det kome massive reaksjonar, og det med god grunn. Vedtaket går utover nokon av dei mest sårbare vi har: gravide og fødande kvinner. Er barn og gravide kvinner mindre verdt i distrikts-Noreg? NEI, meiner Møre og Romsdal Senterungdom.

søndag 17.01 2021

- Felles fødeavdeling Molde/Kristiansund – MEN: plassert i Kristiansund!

- Selv den mest enfoldige må skjønne det!

lørdag 16.01 2021

Bare å gi opp Sve og Frp

Jeg har lansert en aksjon for å få halvert ferjeprisene over hele Norge.

- Bortimot politisk svindel

- Når AP og Per Vidar Kjølmoen no står fram og skal liksom halvere ferjeprisane, blir dette bortimot politisk svindel.

tirsdag 12.01 2021

Hva skjer med kulturskolen i Sunndal?

- Har absolutt ingen anelse kva som gjer at dette har skjedd

Sunndal kommune og de tidligere Møremusikernes fagforening, Creo, har hatt møte om saken tirsdag og skal ha et møte til senere denne uken. I følge kultursjefen mener Creo at musikerne har rett på kulturskolestillingene.

mandag 11.01 2021

- De som kutter sine egne utslipp, skal tjene på det

En klimaplan for Molde Kommune

fredag 08.01 2021

Leserinnlegg:

Ett glass mindre – også på Instagram

Alkoholeksponering i sosiale medier setter reklameforbudet under press. Det er på tide at påvirkerne tenker over hvordan de fremstiller alkohol.

tirsdag 05.01 2021

"Myttji lys å myttji varme" – men alt med måte

Mange tykkjer det er hyggeleg å sjå lys både i og utanfor hus og hytter. Samstundes likar vi å sjå stjernehimmelen når vi er ute i naturen. Diskusjonen om lysforureining har kome til fjellheimen i Sunndal.

søndag 03.01 2021

- Hadde noen i Sunndal kommune i tankene at de burde ringt til eldre hjemmeboende enslige?

lørdag 02.01 2021

Et angrep på demokratiet i Heim

Leserinnlegg.

fredag 01.01 2021

Makan til beskyldninger!

torsdag 31.12 2020

Drivas årskavalkade:

Dette husker vi best fra oktober, november, desember

I årets tre siste måneder kunne man lese om blant annet budsjettprosessen i Sunndal og Surnadal og kommune- delplanen for Todalsfjordprosjektet. Man kunne lese om en familie som har satt overtagelsen av fjellgarden Sveen på vent. Og man kunne lese om "Gullhuset" og gaupefamilie i Stangvik.

Lesarinnlegg

– Eg ber om at vi legg uroa bak oss, og ønskjer den nye vaktordninga velkoma

Vi går no inn i eit nytt år med ny organisering av dyrlegevakta. I samband med det har det dessverre vore ein del uro.

tirsdag 29.12 2020

Brekkøya Camping

Åpent brev til Surnadal kommune.

søndag 27.12 2020

Driva publiserer i romjula de fem mest leste leserinnleggene i 2020. Her er ett av dem:

Det negative omdømmet har allerede begynt å slå rot. Molde har fått « giftkommunen» Nesset sammen med seg.

Det er nok nå.

fredag 25.12 2020

Kjøtt og melk er laga av gras!

"Er du veganer, kan du trygt spise både melk og kjøttprodukter. "

torsdag 24.12 2020

- Vi kunne vanskelig forestille oss at koronaviruset kunne komme hit

Ordfører Ståle Refstie (Ap) i Sunndal. gjør betraktninger om året som har gått i en julehilsen.

fredag 18.12 2020

Leserinnlegg:

Sunndal kommune – og mangel på fastlege

- Dette er ikke en kritikk av verken turnusleger, vikarleger eller fastleger, men et nødvendig og alvorlig hjertesukk for hvordan det oppleves å være uten fastlege.

onsdag 16.12 2020

Kommunen opprettholder støtten til Ladyen på 400 000 kroner

Dette vedtok politikerne i Sunndal onsdag. Posisjonen ønsket å støtte forestillingen med 300 000 kr. i 2021, mens opposisjonen fremmet forslag om å opprettholde det nåværende tilskuddet.

fredag 11.12 2020

Vinnutrappa i motbakke

– Utrolige muligheter, men samtidig utrolig liten vilje til å satse

Banksjef Jonny Engdahl savner et sterkere lokalt engasjement og gjennomføringskraft. Han mener Vinnutrappa kan bli et fyrtårn, særlig i kombinasjon med andre reiselivsprodukter i kommunen.

søndag 06.12 2020

Leserinnlegg:

Hva ønsker sykepleierne seg til jul?

Juleklokkene ringer snart inn og julen skal feires også i annerledesåret.

lørdag 05.12 2020

Leserinnlegg:

Hvordan skal kommunene klare jobben?

- Viktige grep må tas og det fort.

Kronikk:

Å kunne brødfø eiga befolkning

Vi har eit felles ansvar for at det vert produsert nok mat til alle menneske på jorda vår. Noreg må bidra med sin del.

torsdag 03.12 2020

Lesarinnlegg:

Kva gjer vi med myra?

Etter kvart som klimapåverknad blir viktigare vaknar vi så smått til når det gjeld disponering av myr i Noreg. Myra er vel nærast vår regnskog. Det er ikkje likegyldig kva vi gjer med myra. 

søndag 29.11 2020

Oppfordrer til produksjon av elbilar utan dumping i sjø

Nikkel, koppar, litium, kobolt og grafitt er nokre av materiala som blir brukte i batteri til el-bilar.

EØS-avtalen på spill, Brexit neste?

- Vi står nå midt oppe i den verste krisen som har rammet norsk næringsliv i moderne tid.

lørdag 28.11 2020

- Pengene som ikke koster noe

Politikere lever av å gjenta myter. En av de farligste er forestillingen om gratispenger. 

fredag 27.11 2020

– Lytt til de unge

Ragnhild Torske og Malin Torske mener politikerne må lytte mer til de unge i debatten om budsjettkutt i Sunndal.

tirsdag 24.11 2020

Leserbrev:

La oss alle bli Vinnutrappas Venner!

onsdag 18.11 2020

- En pappa i livet skulle alle ha

- Ta med pappa på biblioteket.

søndag 15.11 2020

Lesarbrev:

Kva med domstolane no, Emblemsvåg?

– Sjølv om regjeringas forslag betyr at domstolar blir nedlagte, presterer likevel både Høgres justisminister og den justispolitiske talspersonen deira å påstå at ingen domstolar skal bli nedlagte.

fredag 13.11 2020

Lesarbrev:

Rovviltnemnda og plass til jerven

Svar til Kari Anita Furunes.

onsdag 11.11 2020

Leserinnlegg:

- Naturvernforbundets holdning i rovdyrpolitikken vil sørge for nedleggelse av beitenæringen

Tilsvar til Øystein Folden.

mandag 09.11 2020

Leserinnlegg

Tredal skole, hei, hei, hei, ingen skole er som deg!

Tøff i vind og tøff i blest, Tredal skole, du er best!

Leserbrev

FrP villeder innbyggerne

søndag 08.11 2020

Meiner Frp opnar for å bruke domstolane som forhandlingskort

Før sommaren var det jubel i mange tingrettar og jordskifterettar fordi Frp garanterte at dei saman med oss i Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV ville berge alle førsteinstans-domstolane frå samanslåing.

- Ferjetakstane blir ikkje auka, FrP fekk rett igjen!

- FrP har omtalt auken i ferjeprisane som greinalause og aldeles unødvendig, med bakgrunn i at fylket har pengar nok og lever i sus og i dus økonomisk.

torsdag 05.11 2020

Leserinnlegg

Børsetlia alpinanlegg: –Dette er det vi får igjen i rene penger for dugnadsinnsatsen

lørdag 31.10 2020

Leserinnlegg:

Føles som ran på høylys dag og en rasering av helsetilbud, lokalsamfunn og ansatte

Til alle i styret i Helse MR, jeg kunne tenke meg et svar på hvorfor og hva dere eventuelt skal erstatte Aure Rehabiliteringssenter med hvis det blir nedleggelse? Synes det er helt uforstående at det skal nedlegges, føles som ran på høylys dag og en rasering av helsetilbud, lokalsamfunnet og ansatte.

Signert Svein Sæter:

Donald Trump & Co

Donald Trump og eg har to grunnleggande ting til felles. Ein: både hans og min farfar deltok under dei store gullrusha for 120 år sia. To: snart er verken Donald eller eg president i USA.

tirsdag 27.10 2020

Flyge like mykje som før?

Lesarinnlegg.

«Det finnes ikke arbeid på en død planet»!

Leserinnlegg.

torsdag 22.10 2020

Lesarinnlegg:

- Lokalt treningssenter med villeiande solariums-reklame

Lesarinnlegg.

tirsdag 20.10 2020

Debatt:

Er rypejakta bærekraftig?

Titusenvis av nordmenn jakter rype, en art på rødlista. Er det mulig å gjøre det med god samvittighet?

onsdag 14.10 2020

Dugnad for reinare hav:

- Det er viktig at vi samen bidreg til å ta vare på naturen og havet

- Støtt årets TV-aksjon, så bidreg vi til å redusere utsleppa av plast og ta vare på verdshava.

Debatt:

Lokaldemokratiet må styrkes

Leserinnlegg.

mandag 12.10 2020

Debatt:

Sats på aktivitet for ungene våre!

Leserinnlegg.

Pensjonistene taper – nå må opposisjon ta grep

Med adresse til de beregninger som er gjort av SSB og Norges Bank, forbeholder vi som landets desidert største interesseorganisasjon for pensjonister, oss retten til å stille oss noe tvilende til regjeringens anslag.

søndag 11.10 2020

Formkakesmulene sprer seg på gulvet til lukten av kaffe – mens Gud gjemmer seg i veggene!

Prestgar’n i Rindala sin fremtid.

lørdag 10.10 2020

Gjenskapning av Litlvatnet og Sandvatnet i Litldalen:

- Jeg er forundret over at vi tidligere ikke har fremmet krav om gjenskaping av de ødelagte vannene

Interpellasjon om Gjenskapning av Litlvatnet og Sandvatnet i Litldalen.

Frank Sve tar feil - et enstemmig fylkesutvalg vedtok 22. september at oktobertinget skulle gjennomføres som fjernmøte

Begrunnelsen for vedtaket var primært for at fylkestingsrepresentanter i risikogruppe, med tegn på sykdom eller karantene pga. korona skulle kunne delta digitalt.

fredag 09.10 2020

- Eventyret om kakseveldet i distrikts-Norge

Noen sider ved norsk politikk er forutsigbare til det kjedsommelige.

onsdag 07.10 2020

Ferjefiasko frå Høgre

Høgreregjeringa har ikkje lytta til ferjeopprøret. No er det Frp som må redde ferjene i Møre og Romsdal frå økonomisk forlis.

tirsdag 06.10 2020

SP legg ned vidaregåande skular, og kuttar skuletilbodet til ungdommen i distrikta!

SP her i fylket stemmer for å produsere mindre kjøtt, legg ned vidaregåande skular og kuttar kraftig i både skule og ferjetilbodet her i fylket.

mandag 05.10 2020

Se videoen hvor Sp-politikeren "leser rent": - Jeg står for mine ord

Einar Mo sa hva han mente i Omsorg- og oppveksutvalget i Sunndal onsdag. Nå ligger klippet på kommunenes webside.

Debatt:

Frp vil leggje ned landbruket

Lesarinnlegg. Svar til Frank Sve.

søndag 04.10 2020

Debatt:

Bispevigslingen i Trondheim og nordmøringene

Leserinnlegg.

Debatt:

Frp vil fjerne bonden i Møre og Romsdal

Leserinnlegg: Svar til Frank Sve.

Debatt:

Molde kommune skal spare 100 mill, hva blir konsekvensene?

Leserinnlegg.

lørdag 03.10 2020

Debatt:

7 konkrete krav til Høgre og Frp

Lesarinnlegg.

fredag 02.10 2020

Folketall og næringsutvikling – Bli styrt av skjebnen eller ta styring over egen skjebne?

Jeg har med interesse fulgt ordskiftet i lokalavisene og sosiale medier når det gjelder Sunndal kommunes økonomiske situasjon.

torsdag 01.10 2020

Debatt:

Kua skal vekk!

Leserinnlegg.

mandag 28.09 2020

Debatt:

Takk til lærere, skoleansatte og elever

Leserinnlegg.

fredag 25.09 2020

- Når jeg leser alt grumset vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte

Når krybba er tom, bites hestene sies det i et ordtak. Og bruker du fem minutter på Facebooksiden Lokalpolitikk i Sunndal får du en bekreftelse på at det i alle fall er sant.

Kommunedirektøren kvesser sparekniven

Onsdag leste jeg gjennom kommunedirektørens spareforslag og jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne.

Debatt:

Vi fortsetter med det varierte næringslivet i Surnadal

Leserinnlegg.

torsdag 24.09 2020

Løykja skole må bestå

Innspill til kommuneplan 2020-2030, samfunnsdel.

onsdag 23.09 2020

Debatt:

Industrieventyrene i Surnadal

Leserinnlegg.

søndag 13.09 2020

«To the point» i Heim kommune

lørdag 12.09 2020

Effektivitetens pris

Å bomme på låvedøra

- Jorulf skyter hardt, og bommer.

fredag 11.09 2020

Debatt:

Politikerrollen i Heim

Svar til Einar Vaaglands innlegg 10.09.20.

fredag 04.09 2020

Trafikale utfordringer i Skjøllendgata/Bjørgsgata

Konstaterer at Skjøllendgata nå er blitt stengt ved parkeringsplassen til Alti.

mandag 31.08 2020

- Folkevalgte har ikke mulighet til å påvirke.

- Rutiner i eierskapsmeldingen skal følges.

søndag 30.08 2020

Statsbudsjettet 2021 - pensjon og underregulering

Vi i FrP har vært tydelige i våre tordentaler mot underregulering av pensjoner på 0,75 % og ment at dette er uverdig.

Krafta i vindkraftsaka

Den store krafta i kampen mot vindkraft har bidratt positivt til å få fram kor viktig det er å ta vare på store naturverdiar og å skåne lokalsamfunn.

lørdag 29.08 2020

Litt innsparing i Sunndal kommune?

I formannskapsmøte i Sunndal Torsdag 27. august fortalte kommunedirektøren at det begynner å bli lite pæng i kommunekassa og at det nå må gjøres noe.

fredag 28.08 2020

Ny møterekord i Heim!

På det første møtet etter at det nye, tidsbesparende reglementet ble innført i Heim, ble det satt ny rekord: Formannskapsmøtet tok 7 timer!

torsdag 27.08 2020

Kan Arbeiderpartiet garantere at Nye Veier ikke skrotes?

Nostalgisk sosialisme blir resultatet når en samlet venstreside vil skrote jernbanereformen, men spørsmålet er om Nye Veier vil lide samme skjebne hvis Støre blir statsminister

Sunndal kommune er ikke konkurs

Sunndal kommune er ikke konkurs, men kommunen står overfor en krevende budsjetthøst.

onsdag 26.08 2020

Pant for skip må på plass

Maritim næring er i krise. Høgre-regjeringa og Frp kan ikkje stå med hendene i lomma.

tirsdag 25.08 2020

Sunndal Kommune – snart konkurs?

- Det er på tide å hente frem de store ordene.

mandag 24.08 2020

Kommunale prisar

Formannskapet i Sunndal skal no torsdag 27. august, ta stilling til om kommunen skal bruke meir pæng unødvendig.

lørdag 22.08 2020

Kven si stemme, er «en» stemme?

Tilsvar til leder i RB/Leserinnlegg.

tirsdag 18.08 2020

Bygde-Norge opplever at ambulansetjenesten og politiet sentraliseres:

Brann- og redningstjenesten må stadig oftere overta oppgavene til politi og ambulanse

Beredskap for folk i bygdene.

mandag 17.08 2020

Debatt:

Kultur i ein satelittstat?

Lesarinnlegg.

fredag 14.08 2020

Debatt:

Deponisaken nok en gang

Nå må motstanderne dokumentere sine påstander.

onsdag 12.08 2020

Debatt:

Skolestart med én milliard tomme pulter

Leserinnlegg.

mandag 10.08 2020

Debatt:

Eg er heilt sikker på at «vi tar denne og»

Lesarinnlegg.

fredag 07.08 2020

Hvem er ansvarlig for at legevakten er bemannet?

tirsdag 04.08 2020

Terskelen for for å få sjukeheimsplass må ikkje bli for høg

Elderomsorg for dei mest omsorgstrengande.

mandag 03.08 2020

Ført bak lyset, om Stad skipstunnel?

Stortingsverv til låns

Vi stortingsrepresentantar blir for tida spurte om vi vil halde fram eller ikkje.

søndag 02.08 2020

E39 Bolsønes- Kviltorp - Julbøen - Molde - finnes det akseptable løsninger?

Før valget høsten 2019 og etterpå har det vært jobbet med mulige løsninger.

torsdag 30.07 2020

Vi mangler helsearbeidere i Norge - tiden er i ferd med å renne ut

Nå kommer erkjennelsen.

mandag 27.07 2020

Bondevett og anna vett

søndag 26.07 2020

Usunt bondevett