Tema

torsdag 29.04 2021

Mener varmgang i deponiet er årsaka:

– Neppe naturlig snøsmelting

Veidekkes miljøgeolog avviser at det er eksplosjonsfare i området til deponi 1 i Bergmesteren på Raudsand.

søndag 25.04 2021

Farlig avfall eller trygg sunn mat?

Leserinnlegg.

lørdag 17.04 2021

Veidekke i ferd med å miste tålmodigheten:

– Kan bli full stopp på Raudsand

Veidekke ASA kan komme til å trekke seg fra videre engasjement i Bergmesteren på Raudsand dersom de ikke får en snarlig avklaring på salgsprosessen av statens eiendommer i området.

onsdag 06.01 2021

Leserinnlegg

Har vi likevel ikke forhindret at store mengder farlig avfall skal dumpes på Raudsand?

I kommunestyret 17. september 2020 ble det vedtatt at man ikke ønsker et nasjonalt anlegg for uorganisk farlig avfall lagt til Raudsand i Molde kommune. Da innkasserte de fleste deponimotstanderne dette som en full seier. Men så enkelt er det dessverre ikke!

onsdag 16.09 2020

Veidekke og Stena Recycling før kommunestyremøtet:

Raudsand-aktører advarer mot ny regulering

Tiltakshaver med brev til ordføreren: Argumenterer mot å gjøre om på gjeldende reguleringsplan.

fredag 14.08 2020

Debatt:

Deponisaken nok en gang

Nå må motstanderne dokumentere sine påstander.

lørdag 11.07 2020

Debatt:

Har Molde kommunestyre ansvar for å rydde opp på Raudsand?

Tilsvar til Sørensen og Sjøli frå Bjørn Jacobsen.

torsdag 09.07 2020

Debatt:

Tiltalt for å ville berge helse og miljø på Raudsand?

Lesarinnlegg.

søndag 21.06 2020

Raudsand - vol. 1

torsdag 18.06 2020

Kommunestyret i Molde om Deponi 2:

Gir stram dispensasjon, utelater rammetillatelse

Fellesforslag uten punkt om rammetillatelse fikk flertall da saka om Deponi 2 kom til behandling i Molde kommunestyre.

søndag 07.06 2020

Deponisaken:

Svar til Torbjørn Polden

Leserinnlegg.

fredag 05.06 2020

Deponisaken:

Store selskaper – sterke krefter

Leserinnlegg.

onsdag 03.06 2020

- Unik fagkompetanse blant politikerne i Molde kommune

- Hva/hvem skal en tro på i saken om gjenvinning/deponi på Raudsand?

søndag 24.05 2020

- Fylkeslederen i SV farer med løgn

Hvorfor er ikke sannheten nok SV?

torsdag 26.03 2020

Bergmesteren Raudsand og Molde kommune

- Det våre kommuner hadde en rett til å fremme innsigelse om, er neglisjert i plansaken og skjøvet over til saker etter forurensningsloven, samtidig som forurensningsmyndighetene avskjærer vår mulig til å ivareta våre interesser i sakene etter forurensningsloven.

lørdag 07.03 2020

Skuffa over vedtak – held fram deponikampen

Stig O. Jacobsen i Giftfritt Molde klandrar Høgre for avgjerda om reguleringplanen for Raudsand.

Raudsand er ikke plassen for et nasjonalt deponi for farlig avfall

Innspill fra Norges Miljøvernforbund.

Slik reagerer sjefen ved Bergmesteren Raudsand på vedtaket

Harald Storvik går inn i helga med et smil.

fredag 06.03 2020

Hurlen: - En stor lettelse

Rolf Jonas Hurlen (H) innrømmer at saka har vært krevende.

Godkjenner reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag godkjent reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand i Molde kommune.

tirsdag 03.12 2019

Nye Molde kommunestyre har omgjøringsadgang for reguleringsplanen på Raudsand

Avgjørelsene ligger på rekke og rad klare til å overkjøre lokaldemokratiet i Møre og Romsdal.