Tema

fredag 07.05 2021

Leter fremdeles etter vannlekkasje

Fredag meldte Sunndal kommune om en større vannlekkasje på nettet tilknyttet Sunndal vannverk/Kalken vannverk.

torsdag 06.05 2021

Mobbing er komplisert, men fagfolk og folkevalgte var enige om at voksne må starte med å se på seg selv

Sunndal kommunestyret har tidligere bedt om en orientering om kommunens arbeid med mobbing. I kommunestyremøtet i mai, fikk de en grundig gjennomgang, i tillegg til at fylkets mobbeombud delte sine erfaringer.

onsdag 05.05 2021

Fordeler en million på 31 bedrifter

Tildeler koronastøtte til næringslivet.

Heim inn på ROBEK-lista: - Mangler økonomisk kontroll

– Vi starter nedskjæringene med å redusere antall ansatte

Kommunaldepartementet tar kontroll over økonomien i Heim. Kommunen innfører ansettelsesstopp.

– Kor blir det av Vinnutrappa?

Dette spurte Jørgen Singsdal (Sp) om, då han såg at saka om Vinnutrappa og kommunens rolle ikkje stod på sakskartet for kommunestyremøtet i mai.

lørdag 01.05 2021

Dahl får Aasen som sin jambyrdige

Første kvinnelege kommunedirektør i Molde.

fredag 30.04 2021

Får fireårig opsjonsavtale på næringsareal

Sunndal kommunestyre har behandlet opsjonsavtalen mellom Sunndal kommune og Skarfjell Utvikling AS for andre gang. Se hvilke endringer som har blitt gjort i avtalen, siden forrige kommunestyremøte.

torsdag 29.04 2021

Fryktar for ringverknadane dersom skulen blir lagt ned: – Kommunen har eit ansvar for å leggje til rette. Dette blir for defensivt

Siri Hoås, Bjørg Hoås, Gunn Laila Buskland og Birgit Valsø var alle samde om at dei hadde sett for seg eit annleis informasjonsmøte.

Opna ikkje for innspel og debatt under infomøte

Om lag 50 personar kom på informasjonsmøtet om høyringa i forbindelse med bruksplana til barnehage og grunnskule i Sunndal. Nærare 90, på det meste og til same tid, fulgte møtet heimefrå.

onsdag 28.04 2021

Mener reguleringsplan ikke burde blitt vedtatt slik den foreligger

Sier planen ikke er tilstrekkelig belyst opp mot naturmangfoldlovens bestemmelser om verneområder.

Bevilger 1,5 millioner kroner til gatelys i Åsskard

Omdisponerer på investeringsbudsjettet.

Politikere gir administrasjonen skryt for god økonomistyring

Politikerne i Surnadal liker en oversiktelig og grei orientering om årsmelding, regnskap og kvartalsrapportering.

Tar dialog med AUF om 22. julimarkering

Kommunen har så langt ikke planlagt noe.

Grunneigar kjem med løysing på parkeringskaoset

På den første ordentlege vårdagen med skyfri himmel og sol i april, tok mange turen til Viromdalen i Sunndal for å gå topptur. Det var berre eit problem – då parkeringsplassen vart full parkerte mange langs vegen, som gjorde det vanskeleg for andre køyretøy å kome seg fram.

Kan glede seg over sommerjobb for ungdom

Halvparten av 2004-kullet får tilbud om to ukers sommerjobb i sommer.

- Streng budsjettdisiplin viser gode resultat

Enkelte einingar kan dog sprekke.

Så mye fikk forsamlingshusene i tilskudd – et av dem fikk mer enn de andre

Et av samfunnshusene ble prioritert fordi søkerne ønsker midler til universell utforming. Bjørn Røkkum (Ap) fremmet et forslag som vil ivareta også andre samfunnshus og opprettholde støtten til annen frivillighet.

tirsdag 27.04 2021

– Viktig at bedrifter og pendlere får så kort ruteendringstid som mulig

Ordførerne i Surnadal og Sunndal liker ikke ruteendringen på strekningen Kvanne-Rykkjem.

mandag 26.04 2021

Andreassen (FrP) mener Pollen kan bli badeplass hvis man begynner arbeidet nå:

– Får vi til en badeplass snarest?

– Snart er det sommer og vi har enda ikke klart å få opparbeid en badeplass på Sunndalsøra.

Ønsker innspill om saken

Håper mange kommer på informasjonsmøte om barnehage- og skolebruksplanen

I forbindelse med høring på barnehage- og skolebruksplan, inviterer Sunndal kommune til informasjonsmøte i Hovshall onsdag 28. april.

fredag 23.04 2021

Sviende nederlag i kampen for vern av natur:

- Føler meg holdt som gissel - fører til politikerforrakt

I den nye reguleringsplanen for Syltøran i Røtet i Surnadal måtte et verneverdig strandengområde vike for næringstomter.

torsdag 22.04 2021

Nå har utvalg vedtatt om forfatter får fritak fra boplikt eller ei

Teknikk-, miljø- og kulturutvalg (TMK) var enstemmige da de skulle votere over kommunedirektørens innstilling. Forfatteren selv er fornøyd.

onsdag 21.04 2021

Utsetter tildelingen av aktivitetstilskudd til lag og foreninger

Sunndal kulturråd mener de fikk fort kort frist til å uttale seg om tildelingen av kulturmidler. Teknikk-, miljø- og kulturutvalget var enige i at rådet burde få uttale seg.

Distriktskommuner sliter med å rekruttere fastleger, Sunndal og Surnadal intet unntak: – Fører til et veldig uheldig skille

Molde kommune har hele fem ledige fastlegehjemler. – Det er et alvorlig signal til nasjonen Norge, sier helsesjef i Sunndal kommune.

Skal ikke benytte gummigranulat i nytt kunstgressdekke

Ny reguleringsplan for Syltøran vedtatt.

tirsdag 20.04 2021

Einar Mo (Sp) mener fotballbane kan flyttes: – Dette er ikke en omkamp

I forrige møte for oppvekst- og omsorgsutvalget ytret Einar Mo (Sp) et ønske om at kommuneadministrasjonen utreder Sande 2 som mulig plassering for en eventuell ny sentrumsbarnehage.

Gir Lia gard 50.000 kroner i støtte til bakeriet

Auka støtta fra innstillinga.

– Jeg tror ikke det er mulig å avvikle 16 sykehjemsplasser i 2021

Dette svarte helse- og omsorgssjefen i Sunndal kommune på spørsmål fra Stig Rune Andreassen (FrP), i møte for oppvekst- og omsorgsutvalget tirsdag.

Velkomstpakke ønskes varmt velkommen

Fikk applaus av politikerne.

fredag 16.04 2021

Desse lag og foreiningane får aktivitetstilskot i år

Sunndal kommune skal dele ut 156.000 kr. i aktivitetstilskot til lag og foreiningar. – Søknadene gir oss en god oversikt over hva som rører seg av aktiviteter rundt om i vår egen kommune.

Forfatter søker om fritak fra boplikt

Kommunedirektøren er positiv til fritak, men ikke i så mange år Lars Mæhle søker om fritak for.

torsdag 15.04 2021

Kjært barn får nytt namn

Har mange i dag.

fredag 09.04 2021

Tidligere Frp-politiker ansatt som kommunedirektør i Heim

Ordføreren gleder seg til samarbeidet.

Kunder misfornøyd med sørvis ved byggesakskontoret

Står i kontrast til Sunndal.

onsdag 07.04 2021

Rød (FrP) med interpellasjon: – Åpenhet er grunnleggende for folkestyret

– Møteinnkallingene og møtebøkene blir offentliggjort tilfeldig eller ikke i det hele tatt. Når kommunestyret og folk flest ikke får vite, blir det liten mulighet til å påvirke, skriver representant Erling Rød (FrP) i en interpellasjon til kommunestyremøtet 5. mai.

– Det viser at det blir satsa på denne vegen for framtida

Ordførar i Surnadal, Margrethe Svinvik vart svært glad då ho såg Driva-oppslaget om at regjeringa gjev 20 millionar til utbetring av Folla bru i øvre Surnadal.

fredag 26.03 2021

– Jeg driver ikke saksbehandling som ordfører

Ordfører Ståle Refstie svarer på Asbjørn Tronsgård (H) sin kommentar, om at ordføreren skal ha vært kjent med avtaleforslaget vedrørende massene på næringsarealet, i forkant av onsdagens kommunestyremøte.

Asbjørn Tronsgård (H) kommenterer redegjørelse fra Skarfjell Utvikling:

– Ser at ordfører var kjent med avtaler – men han lar debatten gå uten å opplyse K-styret

Tronsgård (H) kritiserer hvordan ordfører og administrasjonen, samt Erling Rød (FrP), håndterte saken om opsjonsavtalen mellom Sunndal kommune og Skarfjell Utvikling i forrige kommunestyremøte.

Tilbyr kompensasjon for tap på grunn av smitteverntiltak

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Mener noen punkter ikke ble korrekt belyst og besvart i onsdagens kommunestyremøte

Fikk oppfatning av å bli mistenkeliggjort: – Som etter vår mening påvirket utfallet

Dette skriver Emil Bråten og Morten Strøm i Skarfjell Utvikling AS i en redegjørelse til samtlige politikere i kommunestyret, i etterkant av onsdagens møte.

Har innstilling på kommunedirektør klar

Hvem som ansettes avgjøres i april.

torsdag 25.03 2021

Fjordparken med oppstillingsareal for konteinarar:

No har dei sluttbehandla detaljreguleringa

Sunndal kommunestyre var heilt samde då dei skulle sluttbehandle detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinarar onsdag.

onsdag 24.03 2021

Kommunens rolle i Vinnutrapp-prosjektet:

Erling (FrP) og Erling (SV) fikk ikke flertall

Vinnutrappas venner søker om samarbeid med kommunen i realiseringen av en sherpatrapp ved Vinnu. Erling Rød (FrP) og Erling Outzen (SV) mener at nå er det nok.

Opsjonsavtale ikke godkjent, saken må behandles på nytt senere

Etter vedtatte tilleggsforslag fra Jonny Meland (Ap) og Erling Rød (FrP), vedtok kommunestyret i Sunndal at saken om godkjenning av opsjonsavtale mellom Sunndal kommune og Skarfjell Utvikling AS skal komme tilbake for behandling.

– Det er ikke greit å eksperimentere med barn og sende iPader videre til barnehager og SFO

Dette sa Germain Schmid (MDG) under behandlingen av tredje tertialrapport 2020 for Sunndal kommune, i onsdagens kommunestyremøte.

fredag 19.03 2021

Lesarinnlegg

Ny helse- og omsorgsplan i Surnadal

– Pleie- og omsorg for dei eldste eldre vil bli ei viktig oppgåve i Surnadal i åra frametter. Framskrivingstal frå Statistisk Sentralbyrå viser stor auke i talet på innbyggjarar over 80 år.

onsdag 17.03 2021

Kommunedirektøren sier ja til detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere

Saken skal behandles av kommunestyret i Sunndal onsdag 24. mars.

tirsdag 16.03 2021

Sjekk kva for Driva-kommune som har flest kommunale elbilar

I januar la regjeringa fram klimaplan for 2021-2030 kor dei varsla auka bruk av klimakrav i offentlege innkjøp. Nokon av kommunane i Driva sitt nedslagsfelt har allereie elbilar og hybridbilar, medan nokon kun har fossildrivne bilar.

mandag 15.03 2021

Får brukbar tilbakemelding på byggesakshåndtering

Forvaltningsrevisjonen har avgitt rapport.

fredag 12.03 2021

Fredagsgjest:

Mannen bak maska

I dag er det akkurat tolv måneder siden sist kalenderen viste den 12. mars. Datoen er for alltid sikret sin plass i historien. «Skaff oversikt og skap trygghet», det var Surnadal kommuneoverleges ledesnor fra første stund. Mannen heter Bjørn Carsten Buan og det er han som er ukas fredagsgjest.

onsdag 10.03 2021

Vinnutrappas venner får ikke spillemidler:

Ønsker samarbeid – politikere spør om kommunens ansvar i prosjektet

Onsdag hadde Teknikk-, miljø- og kulturutvalget (TMK) i Sunndal møte, hvor kultursjef Ole Magne Ansnes orienterte om utviklingen i Vinnutrapp-prosjektet.

tirsdag 09.03 2021

Arbeidet med ny barnehage- og skolebruksplan

Høringen er i gang: Politikerne vedtok høringsdokumentene, se hvilke tilleggforslag de også vedtok

Medlemmene i oppvekst- og omsorgsutvalget i Sunndal, behandlet høringsdokumentene i saken om ny barnehage- og skolebruksplan tirsdag.

lørdag 06.03 2021

Leserinnlegg

Eldreomsorgen i kommunene tåler ikke mer reduksjon

– Med den økning i antall eldre som forventes de neste 15 årene, tåles ikke reduksjoner.

torsdag 04.03 2021

Ønsker å bruke penger til gatelys på Åsskard

Legger fram sak for politisk behandling.

tirsdag 02.03 2021

Innveno håper på politisk hjelp mot ein negativ kommunedirektør

Bedrifta seier det er avgjerande for gründarar å kunne få gratis råd i ein startfase.

mandag 01.03 2021

Fylkeskommunen vurderer klage om politikarar vedtek bygging av naust

Gjeld eit område i Tussvika i Surnadal.

Ønsker ikkje å finansiere drifta i Innveno

Innveno AS søker Surnadal kommune om kr 150.000 kroner i støtte til å drive innovasjons- og næringsutviklingsarbeid for bedrifter i Surnadal og Indre Nordmøre.

torsdag 25.02 2021

Surnadal kan få oppleve babyboom i år

Ordfører Margrethe Svinvik (Sp) i Surnadal ønsker seg høgere fødselstall.

God kommuneøkonomi:

Mindreforbruk og penger på bok

Rindal kommune kan vise til et netto driftsresultat på 3,1 millioner for 2020. Når disse er overført, står det 24,6 millioner på disposisjonsfondet – noe som gir handlingsrom for framtidige oppgaver.

onsdag 24.02 2021

- Filibusterstrategi gir ikke grønt skifte

- Kommuner tar grep for nullutslippsutvikling – gi dem verktøy nå.

mandag 22.02 2021

Tallmagi i Heim

– I formannskapsmøtet tirsdag 16. februar var vi vitne til et narrespill av de sjeldne: Heim formannskap ble fortalt at de kunne spare penger ved å bygge et nytt bibliotek, og at rådmannen hadde kuttet budsjettet med 20 millioner!

fredag 19.02 2021

Legger fram årsregnskap:

Underskudd på tre millioner og ikke 30 millioner, som de budsjetterte med

Sunndal kommune har i dag avlagt årsregnskap for 2020, med et netto driftsresultat som endte med et underskudd på 3,0 mill kroner. Underskuddet i regulert budsjett var på 30,8 millioner kroner, så resultatet er betydelig bedre enn forventet.

torsdag 18.02 2021

Netto driftsresultat på 8,9 millonar: – Det er mykje arbeid att. Men vi er på rett veg

Torsdag presenterte Surnadal kommune det foreløpige årsresultatet for 2020. Stemninga var god, men både kommunedirektør og ordførar er medvitne om arbeidet som ligg framfor kommunen.

onsdag 17.02 2021

Søker om to millioner kroner til Trollheimsprosjekt

Trollheimen rundt.

SuSu opplever overveldende respons på kurs

Tilbyr kurs i digital markedsføring.

tirsdag 16.02 2021

Hun er den nye styrelederen i Todalsfjordprosjektet

Malene Aaram Vike håper på prosjektåpning i 2025.

mandag 15.02 2021

Kommundirektør i Heim foreslår å seie opp avtale: – MOT gjer ungdom meir robust og tryggare på seg sjølv

Elevrådsleiar ved Halsa ungdomsskule, Ranja Cora Fjelnset meiner kommunen ikkje bør seie opp avtalen med MOT. Då denne organisasjonen arbeider for at ungdom skal tørre å vere seg sjølv og sikrar dei undervisning om blant anna psykisk helse, rus og seksuelle overgrep.

lørdag 13.02 2021

Havna i politisk krangel om igangsetting på Rausand

MDG og SV krangler om hvem som best ivaretar innbyggerne rundt deponiet på Rausand.

fredag 12.02 2021

Innfører påbud om munnbind og antallsbegrensning i butikker

Påbudene gjelder ei uke.

onsdag 10.02 2021

Flere politikere frykter lukt i forbindelse med biogassanlegg:

Sterkt bekymret – ønsker luktbegrensende tiltak knyttet til transport av illeluktende råstoff

– Det som er tatt med i ROS-analysen er det som foregår inne på tomten, etter porten har gått igjen.

tirsdag 09.02 2021

Mons Otnes på plass i Rindal:

Hektiske uker for kommunedirektøren

Rindals nye kommunedirektør, Mons Otnes, har gjort unna sin første uke i jobben. Det har gått mye i å gjøre seg kjent med folk i organisasjonen både på kommunehus, skole og barnehage og helsetun.

Kommunen ønsker å tydeliggjøre sin rolle

Plansjef Anne Guri Aase forteller at Sunndal kommune har registrert at det er mye omtale rundt saken om utslipp fra biogassanlegg, for tiden. Kommunen opplever at det er noen uklarheter rundt deres rolle i saken.

Reparasjon av gammelkaia på Kvanne utsatt - kan bli ruteendringer

Kan tidligst starte i uke 12.

mandag 08.02 2021

Kommer med informasjon om eiendomsskatt – nå skal den faktureres fire ganger i året

Denne uken sender eiendomsskattekontoret ut informasjon om eiendomsskatt for Sunndal kommune. Alle eiendomshavere vil i første omgang få et generelt infoskriv om eiendomsskatt, og i uke syv sendes selve skatteseddelen ut.

fredag 05.02 2021

Arbeidet med å sikre gammelkaia starter snart

Fylkeskommunen regner med å gjøre jobben i løpet av uke 8.

Forhandler om ny samarbeidsavtale

Ny avtale skal være på plass til sommeren.

Blir nedringt av folk som ønsker koronavaksine - Vent!, seier kommunen

- Vent på innkalling.

Skal leie sherpaar for over éin million kroner

I spelemiddelsøknaden til Vinnutrappas venner får ein innblikk i kostnadane og finansieringsplana til prosjektet. Erling Rød (FrP) stiller spørsmål om eit av punktene i finansieringaplana.

torsdag 04.02 2021

Får fritak fra politiske verv for å utvikle eget foretak

Ole Stensby får fritak for å ta fatt på studier.

mandag 01.02 2021

Godkjente detaljregulering for Nesøya

Saka vart behandla i Sunndal formannskap torsdag forrige veke. Det har blant anna vore diskutert om ein skal byggje ny tilkomstveg før ein legg til rette for nye hyttetomter.

fredag 29.01 2021

Politiet henlegger narkotikatyveri i Rindal

Ukjent gjerningsmann.

Stolt av vaksinering uten smitte

Tenker på sjukeheimen.

Styret i Innveno beklager uheldig tidspunkt for fergeutspill :

Kommunedirektør Knut Haugen setter pris på beklagelsen

Begge parter ønsker godt samarbeid.

Sender søknad om å få batterifabrikk:

- Grønn kraft er Surnadals store fortrinn i kampen om batterifabrikk

Har nok vannressurser.

torsdag 28.01 2021

Formannskapet tok ikke klage til følge:

Opprettholder vedtak – Tronsgård (H) går hardt ut mot administrasjonen

Formannskapet vedtok i desember 2020 å selge et næringsareal til Skarfjell Utvikling AS. Torsdag skulle de behandle klage på vedtaket fra SN Entreprenør AS. – De blottlegger alle idéene sine og så kommer direktøren med en innstilling om at vi skal legge ut dette for åpent salg.

Halsanaustan barnehage foreløpig reddet

Legges ikke ned til høsten, men blir en del av den videre budsjettdiskusjonen til høsten.

Heim mener Brannåsen kan være egnet område for batterifabrikk

Kommunen sender også søknad til Joint Battery Initiative.

Reduserte underskuddet med 30 millioner: – Jeg er ikke direkte misfornøyd

Dette sa kommunedirektør Randi Dyrnes, før hun lot økonomisjef Bjørn Flemmen Steinland orientere om det foreløpige regnskapet for 2020.

tirsdag 26.01 2021

Tar klage til følge - gir meir penger til løypekjøyring

Samrøystes formannskap.

fredag 22.01 2021

Mogleg samarbeid om sherpatrapper

Styreleiar Per Steinar Husby fortel han har god kontakt med primus motor bak Prestaksla-stien, Ulrik Sverdrup Molton i Eidsvåg. Sistnemnde håpar dei to sherpatrappene kan bli eit tvillingprosjekt.

To år etter kommunereformen:

Surnadal dras i to retninger, men holder seg i midten

Surnadal kommune ønsket seg til Trøndelag, men ble i Møre og Romsdal.

tirsdag 19.01 2021

Varslar om synfaring på bustader

I samband med eigedomsskatt varslar kommunen at det no blir synfaring på enkelte bustader i Surnadal.

lørdag 16.01 2021

Melder om tre positive koronaprøvar i Surnadal - situasjonen er under kontroll

Kommuneoverlegen har laurdag kveld fått melding om to nye påviste smittetilfelle og eitt tilfelle med framleis svakt positivt prøveresultat etter tidlegare gjennomgått sjukdom.

tirsdag 12.01 2021

Gir 10 000 kroner til innsamlingsaksjon fra Sunndal kommune

Sunndal kommune gir et bidrag på 10 000 kroner til inntekt for hjertekompresjonsmaskin til ambulansen i Sunndal.

torsdag 07.01 2021

Gleder seg over fast ansettelse som kommuneoverlege

- Du har klart deg bra i prøvetida.

søndag 03.01 2021

Skoleelever får skryt for godt laftearbeid

Elever ved byggfaglinja på Surnadal videregåande skole bidrar til kvilebu.

torsdag 31.12 2020

Drivas årskavalkade:

Dette husker vi best fra oktober, november, desember

I årets tre siste måneder kunne man lese om blant annet budsjettprosessen i Sunndal og Surnadal og kommune- delplanen for Todalsfjordprosjektet. Man kunne lese om en familie som har satt overtagelsen av fjellgarden Sveen på vent. Og man kunne lese om "Gullhuset" og gaupefamilie i Stangvik.

fredag 18.12 2020

-Jeg tror da rindalingene har fantasi nok til å være lekne uten å drasse med seg alskens remedier i senga

Rindal er av den erotiske nettbutikken Sinful kåret til Norges 4. kjedeligste tettsted. Ordfører Vibeke Langli er ikke helt enig i kriteriene for å bli kalt kjedelig – nemlig manglende kjøp av sexleketøy.

onsdag 16.12 2020

Kommunen opprettholder støtten til Ladyen på 400 000 kroner

Dette vedtok politikerne i Sunndal onsdag. Posisjonen ønsket å støtte forestillingen med 300 000 kr. i 2021, mens opposisjonen fremmet forslag om å opprettholde det nåværende tilskuddet.

Sunndal:

Dette ble vedtatt i budsjettsakene

Opposisjonen (Sp, FrP, H, V og KrF) kom med et nytt endringsforslag til budsjett for 2021 i kommunestyremøtet onsdag. Les hvilke av disse endringsforslagene og hvilke innstillinger fra formannskapet som ble vedtatt.

Arbeiderpartiet savner bevisst satsing når det gjelder Sunndal kulturhus

Dette fremmet Svein Sæterbø (Ap) i kommunestyremøtet onsdag. Malene Aaram Vike (Ap) hadde også en kommentar angående dette samt en kommentar til økonomiplanen.

Venstre bekymret for forebyggende arbeid innen fysisk helse og sommerstengt barnehage

Maja Solli fremmet på vegne av Venstre noen bekymringer angående budsjettforslaget i kommunestyremøtet onsdag.

Posisjonen ønsker gjennomgang av kriteriene for fastsetting av leiesatsene til kommunale boliger

Lusie Gjersvoll fremmet et verbalforslag om dette i kommunestyremøtet i Sunndal onsdag.

I dag vedtek dei budsjettet for 2021 samt økonomiplan for 2021-2024

Følg kommunestyremøtet direkte via Kommune-TV.

tirsdag 15.12 2020

Liker ikke omkamp om verna naturområde

Politikerne gjorde vedtak om å la området være i fred. Kommunedirektøren gir seg ikke.

fredag 11.12 2020

Heim:

Fått på plass oppdatert register over foreninger og bedrifter

Halsa og Hemne Frivilligsentral, Heim Næringsforening og Hemneportalen har sammen fått opp et register over foreninger og bedrifter i Heim kommune.

Har et klassetrinn i koronakarantene:

- Var litt spent på om rutinene fungerte

Men oppropet var klokka 09.00.

torsdag 10.12 2020

- Det er ikke penger til idretts- og skytterlag

Kommunen har ikke funnet 200.000 til den årlige tildelingen til idretten.

Forberedt på koronautbrudd i jula

Spår økning i koronasykdom på nyåret.

fredag 04.12 2020

Leserinnlegg:

Søkelys på omdømmebygging, knoppskyting og industrietablering innen aluminium, akvakultur og reiseliv

– Vår klare anbefaling til politikerne i Sunndal er å ikke senke skuldrene eller fire på ambisjonene i næringspolitikken.

onsdag 02.12 2020

Unge gründerar vil investere i heimbygda

Skarfjell Utvikling AS ser for seg mange mogleiker med næringseigendomen dei vil kjøpe av Sunndal kommune. Blant anna å byggje ny daglegvarebutikk.

Sunndal kommer best ut i 3. kvartal - men sykefraværet øker

Det legemeldte sykefraværet i Møre og Romsdal har økt det siste året.

Har fortsatt håp om å få vaktavtale

Frode Andresen ettersender dokumentasjon.

tirsdag 01.12 2020

Spør om det skal være flere eiere i havna

Ber formannskapet svare på om kommunen absolutt bør være majoritetseier i Surnadal Hamneterminal.

mandag 30.11 2020

Får hjelp til å holde koronameteren

Får overrakt 1 meters lista.

lørdag 28.11 2020

Fylkesmannen på besøk:

Diskuterte framtida for Rindal

Fylkesmannen i Trøndelag, Frank Jenssen, hadde med seg ledergruppa for å treffe politisk og administrativ ledelse i Rindal og for å snakke om framtida for kommunen.

fredag 27.11 2020

Hvor er du om ti år?

Dette tenker ungdommen om framtida

Driva spurte åtte elever ved Sunndal videregående skole om hvor de ser seg selv om ti år.

– Lytt til de unge

Ragnhild Torske og Malin Torske mener politikerne må lytte mer til de unge i debatten om budsjettkutt i Sunndal.

torsdag 26.11 2020

- Todalsfjordprosjektet er større enn Svinvik Gard

Det sier varaordfører Hugo Pedersen (Sp) i debatten i kommunestyret.

onsdag 25.11 2020

Vil ha bru over Todalsfjorden og utvikling på Nordmøre

Styrkår Brørs forstår ikke hvorfor noen skal begynne å tulle med førerløse ferjer.

tirsdag 24.11 2020

Todalsfjordprosjektet i hendene på lokalpolitikerne:

- Det er nå eller aldri

Næringslivet sier bru over Todalsfjorden er avgjørende for vekst og utvikling på indre Nordmøre.

Deler ut siste rest av koronapenger

Formannskapet deler ut de siste pengene satt av til ekstraordinære koronatiltak i kommunen.

Synes budsjettforslaget signaliserer ro og styrke

Varaordfører sammenligner budsjettforslaget for 2021 med Snota.

- Ferjer er ikke fastlandsforbindelse

Styreleder Lars Løseth i Todalsfjordprosjektet mener ei ferje aldri blir fastlandsforbindelse.

torsdag 19.11 2020

Mener det fortsatt blir vann i bassenget

- Men kulturhuset behøver ikke være døgnåpent.

tirsdag 17.11 2020

- Vi ønsker å kutte skatten på inntekter under 700 000

- Familier med lav inntekt og lavt klimaavtrykk er de store vinnerne i MDGs alternative statsbudsjett. 

Vant rettssak om arbeidstid

Får beholde sin gamle arbeidstid fra før kommunesammenslåing.

Rydder bort gammel miljøfarlig skihistorie

Heisvaieren i gamle Bergheimsbakken skitrekk var blitt en felle for mennesker og dyr.

mandag 16.11 2020

Frykter kulturhuset blir som basseng uten vann

Investor Lars Løseth mener døgnåpent kulturhus er unik Surnadals-reklame.

Kommunen sier opp resepsjonsavtale med hotellet – håper hotellet stiller opp med venterom

Surnadal kommune ønsker å si opp samarbeidsavtale med hotellet.

lørdag 14.11 2020

Kan ta i mot 27 flyktningar neste år

Får oppmoding om å busetje fleir flyktningar enn vanleg

Både Surnadal og Sunndal kommune har fått oppmoding om å busetje mange flyktningar i 2021.

fredag 13.11 2020

Kommunedirektøren har kuttlista og budsjettforslaget klart:

– Tror ikke disse kuttene vil medføre dramatiske konsekvenser

Spareplana er klar. Kommunedirektør Knut Haugen og økonomisjef Martha Torvik i Surnadal kommune er fornøyde med å kunne legge fram et budsjettforslag der de foreslåtte innsparingsforslagene gir et budsjett i balanse - og uten at kuttene, slik de ser det, vil medføre dramatiske konsekvenser for tjenestetilbudet i kommunen.

torsdag 12.11 2020

Detaljregulering for Fjordparken og oppstillingsareal for konteinere

– Strategisk riktig grep for industriutvikling på Sunndalsøra

Forslag til detaljregulering for Fjordparken og oppstillingsareal for konteinere legges ut til høring. Dette ble vedtatt torsdag.

Arbeidet med ny næringsplan:

Ønsker næringssjef fra Surnadal som prosessveileder

I formannskapsmøtet i Sunndal torsdag, orienterte plansjef Anne Guri Aase om oppstarten for arbeidet med ny næringsplan.

onsdag 11.11 2020

Siste kommunestyremøtet for Birgit Reisch:

Takket av etter sju år som rådmann

Birgit Reisch ble takket av som rådmann i Rindal etter sju år i stolen og ser tilbake på lærerike og interessante år med mange store hendelser å være med på.

– Samarbeid nøkkel til vekst og utvikling i næringslivet

Den nye næringsplanen er et strategidokument.

- Nå ber jeg lokalpolitikere om å prioritere skoler og barnehager

Regjeringen vil gi 7,3 milliarder kroner ekstra til kommuner og fylkeskommuner. Nå ber jeg lokalpolitikere om å prioritere skoler og barnehager.

tirsdag 10.11 2020

Ber folk vere med på å halde nedstengning borte

Siste skanse før nasjonal lockdown.

- Må ta større del i aktivitetar retta mot offshore

Surnadal kommune lagar ny næringsplan.

mandag 09.11 2020

Undersøkelse viser Surnadal kommune er dårlig til å ta vare på natur:

- Vi må verdsette at vi har natur verdt å verne

Undersøkelse viser at Surnadal kommune er dårlig til å ta vare på naturen.

torsdag 05.11 2020

Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet:

– Hva blir igjen på kulturhuset?

Gerda Sporsem Lervik har ikke rukket å sette seg inn i alle sparetiltakene i det nye budsjettforslaget. Men hun har gjort seg noen tanker om selve budsjettprosessen og nedbemanning på kulturhuset.

Skryter av de ansatte i kommunen

Administrasjon og politikere skryter av de ansattes jobb med å holde kostnadene i Surnadal kommune nede.

onsdag 04.11 2020

- Uhaldbart for grenda med 1680 bilar i døgnet

Nordvik Grendelag ber planleggarane av Todalsfjordprosjektet ikkje stoppe ved Øygarden, men sjå heile vegen til Åsbøen.

Todalsfjordprosjektet:

Flere påpeker mangler ved planen

Ber om at utbygger svarer ut manglene i det videre planarbeidet.

Todalen Grendelag ønsker Todalsfjordprosjektet realisert

Ber likevel utbygger legge vegen gjennom Svinvika i en mindre ødeleggende trase.

tirsdag 03.11 2020

Forstår ikke kritikk fra veterinærer

Surnadal kommune mener de ikke har skyld i overetablering av veterinærer i Surnadal.

fredag 30.10 2020

Ber serveringssteder skjerpe inn en meters regelen

Kommunelegen ber servieringsstedene i Surnadal skjerpe inn praktiseringen av en meters regelen.

torsdag 29.10 2020

Venstre mister plass i formannskapet

Trine Skei Grande støtter Siri Sande (V)

– Jeg har vært i kontakt med Trine Skei Grande om saken. Hun synes dette er en interessant debatt.

tirsdag 27.10 2020

Bevilger en million kroner til Todalsfjordprosjektet AS

Formannskapet i Surnadal med positivt vedtak.

Rødlista naturområde under press i jakt på industritomter

Surnadal kommune trenger flere næringstomter i industriområdet.

- Kommunen bør kutte 17 årsverk i 2021

Dette vil sammen med andre tiltak spare kommunen for 16 millioner kroner neste år.

onsdag 21.10 2020

FrP kritiske

– Er det utført en sårbarhetsanalyse for dette prosjektet?

Nedleggelse av sykehjemsplasser: – Er det utført en sårbarhetsanalyse for dette?

Kommunebarometeret 2020

– Er lønnsutgiftene høyere i Sunndal enn i Surnadal?

Spørsmål fra Einar Mo, etter kommunedirektøren orienterte om resultatene fra kommunebarometeret 2020.

tirsdag 20.10 2020

Glad for endelig å kunne gjenåpne

Frivilligsentralen i Surnadal har vært stengt i sju måneder.

onsdag 14.10 2020

Eks-ordfører Mons Otnes blir kommunedirektør:

Tilsatt av enstemmig kommunestyre

Mons Otnes blir Rindals første kommunedirektør etter enstemmig vedtak om ansettelse i Rindal kommunestyre onsdag. Sjøl gleder han seg til å ta fatt på en utfordrende, men helt sikkert interessant og givende jobb.

søndag 11.10 2020

Debatt:

KrF har ambisjoner om mer støtte til svake grupper, også eldre - vi er i gang, men langt fra i mål

Optimisme i statsbudsjettet 2021 ?

onsdag 07.10 2020

KS frykter for kommuneøkonomien

- Det er grunn til uro over utviklingen ute i kommunene. Mange kommuner som i dag sliter med å opprettholde et godt velferdstilbud vil fortsatt ha store utfordringer, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

mandag 05.10 2020

Se videoen hvor Sp-politikeren "leser rent": - Jeg står for mine ord

Einar Mo sa hva han mente i Omsorg- og oppveksutvalget i Sunndal onsdag. Nå ligger klippet på kommunenes webside.

fredag 02.10 2020

Arbeidsledigheten går ned, men er fortsatt høgere enn den var i februar

Flere permitterte kommer tilbake i arbeid.

Folketall og næringsutvikling – Bli styrt av skjebnen eller ta styring over egen skjebne?

Jeg har med interesse fulgt ordskiftet i lokalavisene og sosiale medier når det gjelder Sunndal kommunes økonomiske situasjon.

onsdag 23.09 2020

Se alle kuttforslagene her

Nedlegging av langtidsplasser, reduserte overføringer til pensjonistsenteret, økt SFO-sats, økt husleie i kommunale boliger, feriestengt barnehage, avvikling av Frisklivssentralen, tilskudd til alpinsenteret og kiosken i kulturhuset. Her er kuttforslagene fra kommunedirektøren.

lørdag 05.09 2020

Etterlyser bedre markedsføring av Surnadal

Ber kommunen se til heim.

fredag 04.09 2020

Bytter pumpestasjon for kloakk – hevder kontroll over løsmasser

Dordi Skuggevik frykter for flokanalen.

torsdag 03.09 2020

Ti søker stillinga etter Birgit Reisch

I hvert fall to er rindalinger.

onsdag 02.09 2020

- Må ned med 25-30 årsverk

Surnadal kommune jobber hardt for å balansere økonomien.

- Godt å være i gang igjen

Men det første samla kommunestyremøtet etter ferien kan bli det siste på ei stund.

onsdag 19.08 2020

Får penger til innfallsporten til Trollheimen i Todalen

Arbeidsgruppa som jobber med innfallsporten til Trollheimen i Todalen har et budsjett på 580.000 kroner.

Ingen påvist smitte ved Vaksenopplæring- og integrering

Veit enno ikkje kor smitten kom frå.

tirsdag 18.08 2020

Bygde-Norge opplever at ambulansetjenesten og politiet sentraliseres:

Brann- og redningstjenesten må stadig oftere overta oppgavene til politi og ambulanse

Beredskap for folk i bygdene.

tirsdag 04.08 2020

Anbefalar testing etter alle utanlandsreiser

Anbefaling fra Kommuneoverlegen i Surnadal.

onsdag 22.07 2020

22 millioner koronakroner til Indre Nordmøre

Ekstra penger til kommunene.

tirsdag 21.07 2020

Uklarheter om barnehagebetaling - kontrollutvalget ser på saken

Surnadal kommunen kan ha informert for dårlig.

lørdag 18.07 2020

Får dispensajon for å byggje breiare og ha anna tak - men må ha heis i bygga

Går frå rekkjehus til leiligheitshus.

torsdag 25.06 2020

Koronakrisa i kulturlivet: Slik tok kommunane og fylkeskommunen grep

Denne våren har kulturlivet i fylket hatt harde kår.

onsdag 24.06 2020
7

Markerte byggestarten for ny skule i Surnadal:

Ordføraren tok det aller første spadetaket: – Endeleg er vi i gang!

Onsdag vart byggestarten for den nye skulen i Surnadal markert, der ordførar Margrethe Svinvik tok det første symbolske spadetaket og grunnsteinsnedlegginga. - Det har vore ein usedvanleg lang og grundig prosess. Endelig er vi i gang!

torsdag 18.06 2020

Løyver penger til Hammerstuene

Kommunal koronastøtte.

Frykter overetablering - følger likhetsprinsipp

Surnadal veterinærtjenester får støtte.

Blir rektor på Surnadal barne- og ungdomsskole

Kåre Herrem blir nyskolens første rektor.

Får satt fart på steinknusinga i budsjettet

Skal spare 30 millioner kroner.

onsdag 17.06 2020

Oppfordrer bøndene til å ta inn sommervikarer

Bondeorganisasjonene ønsker å ta vare på framtidas yrkesaktive generasjon.

mandag 15.06 2020

Undrar på om det blir ei overetablering av veterinærar

- Kan kome dyra og kundane til gode.

Ønsker ikke å være med i trøndersk regionråd

Surnadal kommune takker nei til orkdalsregionens interkommunale regionråd.

torsdag 11.06 2020

Hotellansatte frustrert over at kommune foreslår å si opp samarbeidsavtale - frykter for jobber

Surnadal kommune vurderer å si opp avtale med Thon Hotel Surnadal.

tirsdag 09.06 2020

Politikerne redder Surnadal Alpinsenter - ønsker ikke konkurs

Det tas til ordet for å øke den årlige driftstøtta til Surnadal Alpinsenter.

Må spare millioner - foreslår å avslutte avtale med hotellet

Surnadal har et merforbruk første kvartal på vel sju millioner kroner.

lørdag 30.05 2020

KS vil ha flere milliarder til kommunene

- Kommunesektoren må brukes sterkere.

Fortsatt trinnvis åpning av aktiviteter og virksomheter

Skoler og barnehager går mot normal drift.

fredag 29.05 2020

Flommen i Driva kan bli mindre enn ventet

Forbereder seg godt likevel.

Går mot normaltilstander i Sunndal

Skoleskyss er en flaskehals.

torsdag 28.05 2020

Mener næringslivet i Heim må gi sommerjobb til ungdom

Har rekordmange søkere.

onsdag 27.05 2020

- Jeg drømmer om å danse meg gjennom livet

Glad mottaker av Drømmestipendet.

Martha Torvik er ansatt som økonomisjef i Surnadal kommune

Kommer fra Marys Place.

onsdag 20.05 2020

Surnadal kommune må svare for kontrollutvalg og fylkesmann

Overholder ikke frister og får påpakning for vedtak i strid med loven.

Kontrollutvalget tok opp Kommunedirektørs habilitet i utbyggingssak

Kommunedirektøren innstilte i utbyggingssak der nær slekt var medsøker.

Deler ut sykler til barn og voksne

Innsamling av brukte sykler.

torsdag 14.05 2020

Skoleskyss:

- Fylkeskommunen skyver ansvaret over på kommunene og foreldrene

Kommunedirektør Knut Haugen orienterte torsdag kommunestyret om utfordringer med skoleskyss og det han mener er ansvarsfraskrivelse av fylkeskommunen. Kommunen har nå satt inn minibuss for å frakte elever til skolen, samtidig som de også er avhengig av at foreldre stiller opp.

tirsdag 12.05 2020

Skal være med å utforme nytt inntektssystem for kommunene

Kommunedirektør Randi Dyrnes inn i offentlig utvalg skal gjennomgå inntektssystemet.

Går i mot flytting av jordskifteretten

Forslag om å flytte Nordmøre Jordskifterett fra Surnadal til Kristiansund.

lørdag 09.05 2020

Sunndal åpner opp sakte, men sikkert

Følger nasjonale retningslinjer.

torsdag 07.05 2020

Gleder seg over redusert sjukefravær

Gått ned med ti prosent.