Tema

onsdag 23.09 2020

Vil kutte i vedlikehold av fotballbaner

Barnehagesjefen: - Det er ikke nå dere skal starte en krig, det er nå dere skal starte en dialog

Foreslår å legge ned Løykja skole og Gjøra oppvekstsenter

Tar også høyde for at den nye sentrumsbarnehagen erstatter både Holten og Tredal barnehage.

Budsjettkonferansen i gang i Sunndal:

- Vet det blir vanskelig, og at vi må gjøre en del prioriteringer som vil gjøre vondt og få følger for mange

Kommunestyret i Sunndal er onsdag samlet til budsjettkonferanse.

torsdag 17.09 2020

Kan bli kamp om å få være med på vaktordning for veterinærer

Flere veterinærer enn antall ønskede vakthjemler.

Slankere og i bedre form – nye vaner, mer overskudd OPPDATERT

Visjonen for den framtidige drifta av Surnadal kommune.

onsdag 16.09 2020

Veidekke og Stena Recycling før kommunestyremøtet:

Raudsand-aktører advarer mot ny regulering

Tiltakshaver med brev til ordføreren: Argumenterer mot å gjøre om på gjeldende reguleringsplan.

tirsdag 15.09 2020

Kommunedirektøren sier det er ledig plass, men pårørende forteller om venteliste:

Reagerer på uttalelser om ledig kapasitet ved helsetunet

Sier at flere har måttet vente lenge på plass.

søndag 13.09 2020

Takker Sunndal for å ha tatt initiativ til opprydding i havneselskap

Styreleder i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Birgitte Røsgaard, takker Sunndal og kontrollutvalget for at det ble stilt krav om en forvaltningsrevisjon av drift og styring av havneselskapet.

fredag 11.09 2020

Debatt:

Politikerrollen i Heim

Svar til Einar Vaaglands innlegg 10.09.20.

onsdag 09.09 2020

Kommunen har inngått forlik etter anbudstabbe

Kommunen har akseptert kravet, men krever regress fra prosjektlederfirmaet som hadde ansvaret for feilen.

Tok opp samskapingsrapporten i kommunestyret:

- Beklagelig at vi skal lese i lokalavisene hva det er som skjer

Flere spurte fra talerstolen i kommunestyret onsdag hvorfor de måtte lese i Driva om rapporten fra samskapingsprosjektet, og ikke hadde blitt orientert direkte.

- Hvis kommunen ikke kjøper bildene, så gjør jeg det!

Klar melding fra Asbjørn Tronsgård (H) fra talerstolen i kommunestyremøtet onsdag.

tirsdag 08.09 2020

Siri Sande (V): Reagerer kraftig

Venstre mister plassen i formannskapet fordi Siri skal ut i fødselspermisjon

Siri Sande er opprørt og sier feministen i henne synes dette er tungt å svelge.

mandag 07.09 2020

Søker permisjon fra folkevalgte verv

Maja Solli rykker opp til fast plass i kommunestyret for Venstre.

lørdag 05.09 2020

Debatt:

Stopp pensjonsranet!

Får resten av samfunnet en inntektsvekst på 2%, da skal også pensjonistene få det samme, uten noen underregulering.

Nye politiske runder om deponi på Raudsand

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø hadde tirsdag ekstraordinært møte for politisk behandling av klagen på kommunestyrevedtaket om Deponi 2 på Raudsand.

onsdag 02.09 2020

- Må ned med 25-30 årsverk

Surnadal kommune jobber hardt for å balansere økonomien.

Politikerne i Surnadal ønsker ny vegtrase for Todalsfjordprosjektet i Svinvika

Det er både glede og skepsis over kommunedelplanen for Todalsfjordprosjektet som legges ut på høring.

- Godt å være i gang igjen

Men det første samla kommunestyremøtet etter ferien kan bli det siste på ei stund.

mandag 31.08 2020

Travel takstmann tar timeout - fra politikk

Søker permisjon fra politiske verv.

fredag 28.08 2020

Føler seg sviktet av Sunndal kommune

Krister Øvrevik føler det er null interesse blant politikerne i Sunndal for at han får ødelagt all beitemarka si om tunnelinnslaget til Todalsfordrosjektet på Ålvundfordsida blir lagt der fylkeskommunen har tegnet det inn per i dag.

torsdag 27.08 2020

Vurderer å ta ut flere institusjonsplasser

Den økonomiske situasjonen i Sunndal kommune er nå så alvorlig at både kommunestyre, formannskap og hovedutvalg skal holdes løpende orientert i hvert møte framover.

Kan Arbeiderpartiet garantere at Nye Veier ikke skrotes?

Nostalgisk sosialisme blir resultatet når en samlet venstreside vil skrote jernbanereformen, men spørsmålet er om Nye Veier vil lide samme skjebne hvis Støre blir statsminister

onsdag 26.08 2020

Oppfordrer dem som vil stå øverst på Ap-lista vise hvem de er

Flere kommunelag lanserer sine kandidater til førsteplassen på Møre og Romsdal Arbeiderpartis stortingsvalgsliste.

Ber skulane ikkje gje ungar fri for å reise til Austlandet

På grunn av smittefare.

Politikere i Surnadal på befaring i traseen til Todalsfjordprosjektet i Svinvika.

En vil ikke ha bru – andre vil ha vegen endret

Erik L. Moen MDG i Surnadal mener Todalsfjordprosjektet bør skrinlegges av miljø- og samfunnshensyn.

Pant for skip må på plass

Maritim næring er i krise. Høgre-regjeringa og Frp kan ikkje stå med hendene i lomma.

tirsdag 25.08 2020

INVet ønsker fire vakthjemler for veterinærer

Trenger et grunnlag for drift og vekst.

søndag 23.08 2020

Vegløsninga i Svinvika er den som vekker mest følelser i Todalsfjordprosjektet

Kommunedelplanen skal ut på høring.

fredag 21.08 2020

Viderefører suksessen hoppid

Signerer fireårsavtale.

Todalen skole blir lagt ned neste år

Er ikke nok elever.

onsdag 19.08 2020

Får penger til innfallsporten til Trollheimen i Todalen

Arbeidsgruppa som jobber med innfallsporten til Trollheimen i Todalen har et budsjett på 580.000 kroner.

tirsdag 18.08 2020

Fylkeskommunen vil inn i Todalsfjordprosjektet AS

- Vi holder stort trykk på realisering av Todalsfjordprosjektet

Fylkesråmannen mener det er naturlig for fylkeskommunen som vegeier å gå inn med aksjekapital i Todalsfjordprosjektet.

torsdag 13.08 2020

Foreldre på Ålvundeid i harnisk:

Alle lovnader brytes i skolesaken

Den gang skolen på Ålvundeidet ble lagt ned, ble foreldrene på Ålvundeid lovet at SFO-tilbudet i bygda skulle opprettholdes. I juni bestemte kommunestyret at dette skulle legges ned, men foreldrene ble først informert 11 dager før skolestart.

Rindal ønsker å teste personer som har vært i smittesoner

Ingen påvist smitte i kommunen så langt.

onsdag 12.08 2020

Har ikke spora smittekilden til koronautbruddet i Surnadal

15 personer i karantene.

Vibo bygger omsorgsbustader:

Spaden skal i jorda i haust

Vibo Entreprenør og Surnadal kommune er i full gang med detaljprosjektering av nye omsorgsbustader ved Bårdshaugen. Etter planen set ein spaden i jorda i haust.

torsdag 06.08 2020

Har stramma inn reglane for besøk ved sjukeheimen

Vil unngå koronasmitte.

tirsdag 04.08 2020

Terskelen for for å få sjukeheimsplass må ikkje bli for høg

Elderomsorg for dei mest omsorgstrengande.

NVE får hjelp av Naturvernforbundet i Setergrytå

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal tror ulempene vil være større enn fordelene ved en kraftutbygging.

mandag 03.08 2020

Ført bak lyset, om Stad skipstunnel?

Stortingsverv til låns

Vi stortingsrepresentantar blir for tida spurte om vi vil halde fram eller ikkje.

søndag 02.08 2020

E39 Bolsønes- Kviltorp - Julbøen - Molde - finnes det akseptable løsninger?

Før valget høsten 2019 og etterpå har det vært jobbet med mulige løsninger.

Vil dyrke matkorn:

Økologisk krev kunnskap

Økologisk matkorn er framtida, meiner kornbonde Arild Mogstad i Surnadal. Sein vår har medført litt uventa verknader for alt som veks i år.

torsdag 30.07 2020

Vi mangler helsearbeidere i Norge - tiden er i ferd med å renne ut

Nå kommer erkjennelsen.

tirsdag 28.07 2020

- Jerv må ikke få hindre beiting

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) vil felle flere rovdyr der de er i konflikt med beitedyr.

Vil være med å hjelpe Senterpartiet i regjering

Det er Jenny Klinges store motivasjon for å ta en periode til på Stortinget.

tirsdag 21.07 2020

Fylkesordfører Torve store bekymring er at arbeidsledigheten biter seg fast

Da folk mistet jobben mistet hun nattesøvnen

Tove-Lise Torve er vanligvis ikke en følelsesstyrt politiker. – Da koronaen kom og folk ble permittert og mistet jobben, gikk det så innpå meg at det ble vanskelig å sove godt, sier fylkesordføreren om de tøffe månedene i vår. Hun åpner for en ny tiltakspakke i høst for å få flere i jobb.

Uklarheter om barnehagebetaling - kontrollutvalget ser på saken

Surnadal kommunen kan ha informert for dårlig.

lørdag 18.07 2020

Får dispensajon for å byggje breiare og ha anna tak - men må ha heis i bygga

Går frå rekkjehus til leiligheitshus.

onsdag 15.07 2020

Sender nabovarsel på ny plassering av UNO-X

Ønsker automatstasjon ved Altisenteret i Surnadal.

tirsdag 14.07 2020

Erfarne båtførere synes det er greit å drikke og kjøre båt

Det viser en undersøkelse MA har fått utført.

mandag 13.07 2020

Kvalifiserer til å få vedlikeholdstøtte

Regjeringen gir penger til lovpålagt vedlikehold i alpinanlegg.

FrP er imot vindmøller, både på land og til havs

Kun ein ny regjering etter valget neste haust , med eit sterkt FrP som også bør ha Statsministeren, kan hindre utbygging av vindkraft både på land og til havs.

tirsdag 30.06 2020

Debatt:

Et mer effektivt og inkluderende lokaldemokrati, ikke et angrep på demokratiet

Leserinnlegg.

mandag 29.06 2020

Slik er det nye styret i Møre og Romsdal Senterungdom

Senterungdommen i fylket har denne helga hatt årsmøte i Sykkylven.

søndag 21.06 2020

Har vedtatt rammene for innsparingene

Helse- og omsorgstjenesten skal spare mest.

lørdag 20.06 2020

MDG: For et varmere samfunn

- Vi skal ta vare på våre syke og eldre og vi skal ta vare på dem som sliter psykisk, men vi må gjøre det på en annen måte enn vi gjør i dag før pengekassa er skrapa.

fredag 19.06 2020

Markerte Sp-jubileum i Sunndal:

- En frisk og aktiv hundreåring!

Fredag ble Senterpartiets hundreårsdag markert med blomsternedleggelse ved statuen av Nils Trædal i Sunndal.

Med respekt og ståpåvilje skal han bygge framtidas hær

Lars Sivert Lervik tar fatt på sitt livs kanskje største oppdrag til nå. Sjef for Hæren.

torsdag 18.06 2020

Kommunestyret i Molde om Deponi 2:

Gir stram dispensasjon, utelater rammetillatelse

Fellesforslag uten punkt om rammetillatelse fikk flertall da saka om Deponi 2 kom til behandling i Molde kommunestyre.

Løyver penger til Hammerstuene

Kommunal koronastøtte.

Frykter overetablering - følger likhetsprinsipp

Surnadal veterinærtjenester får støtte.

Blir rektor på Surnadal barne- og ungdomsskole

Kåre Herrem blir nyskolens første rektor.

Får satt fart på steinknusinga i budsjettet

Skal spare 30 millioner kroner.

onsdag 17.06 2020

Oppfordrer bøndene til å ta inn sommervikarer

Bondeorganisasjonene ønsker å ta vare på framtidas yrkesaktive generasjon.

tirsdag 16.06 2020

Kommer ikke i gang med heltidsprosjektet fra årsskiftet

Men mange flere har fått større stillingsprosent i kommunen.

- Uholdbart, sa Rød om saksframlegg på 918 sider

Ville utsette hele kommunestyremøtet

Erling Rød (Frp).

mandag 15.06 2020

Trollheim ønsker å selge bygget på Syltøran

Tilbyr 12.000 kvardatmeter tomt og 5.000 kvardratmeter bruksareal til en ukjent sum.

Undrar på om det blir ei overetablering av veterinærar

- Kan kome dyra og kundane til gode.

Ønsker ikke å være med i trøndersk regionråd

Surnadal kommune takker nei til orkdalsregionens interkommunale regionråd.

torsdag 11.06 2020

Hotellansatte frustrert over at kommune foreslår å si opp samarbeidsavtale - frykter for jobber

Surnadal kommune vurderer å si opp avtale med Thon Hotel Surnadal.

tirsdag 09.06 2020

Politikerne redder Surnadal Alpinsenter - ønsker ikke konkurs

Det tas til ordet for å øke den årlige driftstøtta til Surnadal Alpinsenter.

Må spare millioner - foreslår å avslutte avtale med hotellet

Surnadal har et merforbruk første kvartal på vel sju millioner kroner.

fredag 05.06 2020

Borten Moe på Sunndal-besøk:

– Vil gi kraftkrevende industri gode rammevilkår

Viste fram «mønsterbruk» til Sp-topp.

Erling Rød opptatt av at verdien av konsesjonskrafta er null

Mener rapport ikke gir oversikt

Kontrollutvalget peker på forbedringspotensial i økonomirapporteringa i Sunndal kommune.

onsdag 03.06 2020

Frp fremmer mistillitsforslag

Mener fylkeskommunedirektøren over lengre tid har gjennomført saksbehandlingsfeil i flere store og viktige saker.

- Unik fagkompetanse blant politikerne i Molde kommune

- Hva/hvem skal en tro på i saken om gjenvinning/deponi på Raudsand?

tirsdag 02.06 2020

Jobber hardt for å få til sommerjobb for ungdom

Kan ikke love noe.

søndag 31.05 2020

Vil opprette alternativ fagopplæring for dei som ikkje får læreplassar

Bedrifter går konkurs eller ser seg ikkje råd med lærlingar.

Kilmakur og nedlegging av norsk landbruk i en krisetid

Vi leser i avisene om at nedstengingen av samfunnet på grunn av koronakrisen har gitt drastiske fall i globale Co2 utslipp.

Sommerpatruljen kommer med stands

- Kom og besøk oss.

- Utvid permitteringstiden til 52 uker - vil hindre masseoppsigelser

- Usosial tiltakspakke

lørdag 30.05 2020

KS vil ha flere milliarder til kommunene

- Kommunesektoren må brukes sterkere.

Landbruket kever å få være med i grønn omstillingspakke

Landbruk føler seg tilsidesatt.

Fortsatt trinnvis åpning av aktiviteter og virksomheter

Skoler og barnehager går mot normal drift.

Går vekk frå avstandskrava på skolebussen

Møre og Romsdal fylkeskommune går vekk frå avstandskrav i kollektivtrafikken frå måndag 8. juni.

fredag 29.05 2020

Flommen i Driva kan bli mindre enn ventet

Forbereder seg godt likevel.

Går mot normaltilstander i Sunndal

Skoleskyss er en flaskehals.

torsdag 28.05 2020

Fylkesmannen avgjør Setergrytås videre skjebne

Naturvernforbundet venter i spenning.

Vil holde SFO-prisen lav

- Det kommunedirektøren foreslår, er ikke en ordinær budsjettregulering, det er en prinsipiell omgjøring av barne- og familiepolitikken i Sunndal kommune, sa Erling Outzen (SV) i formannskapsmøtet torsdag.

tirsdag 26.05 2020

Skal binde fylket saman digitalt

Kommunane i Møre og Romsdal går no saman i ei felles digitaliseringssatsing for å betre tenestetilbodet.

mandag 25.05 2020

Mener vedtak om å bygge kraftverk i Setergrytå bør kjennes ugyldig

Naturforsker Nils Røv og Naturvernforbundet savner kartlegging av biologisk mangfold i området der Setergryta kraftverk legger elva i rør.

fredag 22.05 2020

Beskriver frykt for å la barna leke fritt

Betent konflikt mellom hyttefelt

De seinere årene har behovet for småbåtanlegg økt i takt med antall bygde hytter, og grunneier og tiltakshaver Lars Nes og Litjvika Hytteforening ønsker å bygge småbåtanlegg i Litjvika slik at det er bedre lagt til rette for bruk av sjøen og muligheter til å ta imot gjester via sjøvegen. 

torsdag 21.05 2020

Kommunen vil ikke ha lensmannskontor på Håsøran

Kommunedirektøren innstiller på at det ikke skal gis dispensasjon.

onsdag 20.05 2020

Surnadal kommune må svare for kontrollutvalg og fylkesmann

Overholder ikke frister og får påpakning for vedtak i strid med loven.

Kontrollutvalget tok opp Kommunedirektørs habilitet i utbyggingssak

Kommunedirektøren innstilte i utbyggingssak der nær slekt var medsøker.

torsdag 14.05 2020

Næringslivet blir hørt - Fylkesutvalget sier ja til modulvogntog på Fv 65

Bredt flertall for å tillate modulvogntog på enkeltstrekninger i fylket.

onsdag 13.05 2020

Negative reaksjoner på fylkesrådmannes nei til modulvogntog i Møre og Romsdal:

- Næringslivet holdes som gissel OPPDATERT

Bedrifter i Møre og Romsdal føler de blir brukt som pressmiddel for å få mer penger til veg.

tirsdag 12.05 2020

Skal være med å utforme nytt inntektssystem for kommunene

Kommunedirektør Randi Dyrnes inn i offentlig utvalg skal gjennomgå inntektssystemet.