Tema

søndag 23.02 2020

– Terskelen for de unge blir stadig større å trå over for å komme inn i en av landets viktigste næringer

Er vi så uenige Reiten?

Får bygge flere hytter og naust i populært hytteområde

Utvider også med parkeringsplass.

lørdag 22.02 2020

Heimevernet: Alle må øve – hvert år!

Antallet øvingsdøgn i Heimevernet har i de senere årene variert mye.

- Kvifor ikkje bruke dei 150 mill kr som er tappa frå ferjefondet, og bruke desse midlane til tunellsikring i staden for til Opera?

150 mill kr til tunellsikring !

Når regjeringen skroter kraftskatteutvalgets forslag om at vannkraftmilliardene heller bør gå til staten, så legger det til rette for fortsatt god utvikling av vannkraften i distriktene

Verdiene skal beholdes der de skapes

Det negative omdømmet har allerede begynt å slå rot . Molde har fått « giftkommunen» Nesset sammen med seg.

torsdag 20.02 2020

Politikerne jubler for ny skole - også skeptikerne

Nå gjelder det å få med opsjoner.

onsdag 19.02 2020

Innstiller på å vedta bygging av ny skole

Anbudene ligger rundt ramma på 215 millioner kroner.

Applauderer muligheten for større vogntog på Fv 65

Regjeringa ønsker å tillate 25 meters vogntog der det i dag går tømmertransport.

- Det er besynderlig hvordan man kan sitte i Oslo å glemme hvor verdiskapingen i dette landet skjer

Det er tragisk å lese i nyhetene at differansen for å beholde rutetilbudet i distriktnorge utgjør ca 12 kr i avgifter til staten. 

tirsdag 18.02 2020

Skal selge Surnadal til fylkesordfører og fylkesrådmann

Tove Lise Torve og Ottar Brage Guttelvik besøker Surnadal til uka.

Surnadal kommune søker klimamidler til omsorgsboliger

- Det blir en positiv overraskelse om vi får noe, sier ordfører Margrethe Svinvik (Sp) Surnadal.

mandag 17.02 2020

Debatt

- Hvem skal bo i helsehuset? Helsebyråkratene?

Skeptisk til storstilte investeringer.

– Indre Nordmøre er den viktige regionen

Næringslivstopper mener fylkegrenser ikke er eller bør være til hinder for næringslivet på Indre Nordmøre.

fredag 14.02 2020

Anbudene på ny skole i Surnadal gir grunnlag for optimisme

Byggeherreombud Helge Rønning tror Surnadal kommune kan vedta et av de tre anbudene som er kommet inn.

GØA får støtte til kompetanseheving

Kjøper ny maskin og programvare.

onsdag 12.02 2020

Pensjonert pelsdyroppdretter jubler på vegne av næringa

Arnfinn Eriksen var i Oslo og fikk den gode nyheten tirsdag.

Pelsdyroppdrettere får bedre betalt for å bli fratatt levebrødet

Forlik om høyere erstatning til pelsdyropprettere.

tirsdag 11.02 2020

Debatt

«Kjøttskam» i Høgre!

Lesarinnlegg.

søndag 09.02 2020

Sp seiler under falsk flagg!

Når eg ser kva dei driver med i Oslo, forstår eg rett og slett ikkje bæra av at Slagsvold Vedum liksom skal samarbeide med den gjengen der!

lørdag 08.02 2020

Framdrifta av Surnadal helsehus og dei eldre

torsdag 06.02 2020

Rindal får kjeft av forbrukerrådet

Lover bot og bedring

onsdag 05.02 2020

Oppvaskmøte om vannlekkasjer i idrettshallen

Leder Heidi Haltli i håndballgruppa til Surnadal IL innkalte til krisemøte.

Ny vår for Surnadalsmagasinet

Grønt skifte, miljø og bærekraft er tema når næringslivet i Surnadal for fjerde gang skal gi ut magasin.

Er glad Surnadal blir bærekraftkommune

Ole Helge Haugen leder bærekraftsarbeidet i Møre og Romsdal.

Påpeker forfall i idrettshallen

Spør hva som gjøres.

Jobber for et Nordmøre som slår sprekker

Orkide skal omorganiseres.

tirsdag 04.02 2020

Sender stans i heltidsprosjektet til Arbeidstilsynet for uttale

Vedtatt i kommunestyret tirsdag.

- For mye grønt lys gir en svart dag

Norges Jeger- og Fiskerforbund gir rødt kort til regjeringens oppdrettsregulering.

- Grønt lys for oppdrettere - rødt lys for villfisken

Det mener foreningen Norske Lakseelver om regjeringens regulering av norsk oppdrett.

mandag 03.02 2020

Jonny Meland etter at valg av leder i utvalg ble utsatt:

- Ser dette helt klart som mistillit til kommunestyrets vedtak

Valg av leder og nestleder i Sunndal kommunes arbeidsmiljøutvalg ble i siste møte utsatt etter at Marit Hafsås uttrykte bekymring for sitt vern som hovedverneombud.

Ordførar vil ha raskare framdrift på bygging av helsehus

Bygger for nærare 300 millionar kroner.

Venter på anbud på ny skole - forlenget frist

Forlenget frist.

onsdag 29.01 2020

- Regjeringen selger jakt og fiskeretter i all hemmelighet

- Selger Statskog til privatpersoner.

fredag 24.01 2020

Formannskapet tar ikke Tess-klage til følge

Opprettholder vedtaket om dispensasjon.

Skuffet over eldreministeren som forsvant

Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, er skuffet over at eldreministeren ble fjernet i den nye regjeringen Solberg.

Bekymret over magert laksefiske i elvene

Fisket går tilbake i alle elver.

torsdag 23.01 2020

Kjell Larsen tildeles Orkideprisen 2020

- Stolt over den drivkraften han har vært for Pipelife Norge AS.

Innstiller på støtte til tjuverisikring og utviklingstiltak

Kommunedirektøren innstiller på 200.000 kroner.

Kavlvegen i Surnadal begynner å ta form - nasjonal pilot

Deler av Kavlvegen i Surnadal slynger seg over myrdraget der den legges. Arbeidet fortsetter til våren. Vegen blir en del av en tursti.

onsdag 22.01 2020

Dyrnes foreslår politikeropplæring

Tema: Rollefordeling mellom politikere og administrasjon.

tirsdag 21.01 2020

Full fart i skogen OPPDATERT

Det er full fart i skogsdrifta i Surnadal, Rindal og Halsa. Sollid Skog AS får mye av hogstarbeidet. Skogeierne får bra pris.

Ras over fylkesveg i Rindal - vann skapte problemer

Nedbør og mildvær.

mandag 20.01 2020

Frp går ut av regjeringa

- Helt rett å gå ut - tror Senterpartiet går inn

Fremskrittspartipolitiker Stig Rune Andreassen mener det er riktig av Frp og gå ut av regjering.

Posten fortsetter å levere aviser på ukedager

Vant anbud.

fredag 17.01 2020

Kan få rettet opp bratte asfaltkanter

Etterlyser bilder fra Surnadal kommune.

Populær elevkveld

Torsdag kveld inviterte elevrådet til elevkveld ved Sunndal Ungdomsskole. 130 elever lot seg lokke av pizza og brettspill.

Starter arbeid for å utrydde pukkellaks fra norske elver

Klima gjør at laksen vil komme i store mengder.

torsdag 16.01 2020

Sterkt kritisk til statens oppkjøpsordning:

– Dette synes jeg rett og slett er uendelig trist

Det sier stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) om at melkekvotene som staten nå kjøper opp går helt ut av drift og at staten slik stimulerer til at flere gardsbruk forsvinner.

tirsdag 14.01 2020

Lønnsvinnerne i fylkespolitikken

Seks fylkespolitikere er frikjøpt med en godtgjørelser fra 800.000 til 1,2 millioner kroner. På topp troner Ap-fylkesordfører Tove Lise Torve, sammen med blant andre Frank Sve(Frp) og fylkesvaraordfører Per Vidar Kjølmoen (Ap).

fredag 10.01 2020

- Vi er fortsatt med i kampen

Listhaug velsigner salg av 132-kV anlegg til Mørenett

Ministeren ser ingen grunn til å bremse Statnett.

torsdag 09.01 2020

Vil bli berekraftkommune

Kommunen skal bli miljøvennleg i alt den gjer.

fredag 03.01 2020

Ikke valgkomiteens oppgave

- Skal ikke fastsette honorarsatsene for havnerådet, mener Erling Rød (Frp)..

onsdag 01.01 2020

Dyster statistikk:

Flere drept i trafikken i 2019 enn året før

Ingen under 16 år.

tirsdag 31.12 2019

Pensjonister redd for å bli gjort til sinker

Frykter digipost.

torsdag 26.12 2019

Fylkesordfører Tove-Lise Torve så filmen "Tunnelen"

Styrket i synet om tunnelsikring

- Jeg er styrket i mitt syn om at de 70 millionene Møre og Romsdal fylkeskommune fikk til tunnelsikring i statsbudsjettet for 2020 må brukes til tunnelsikring, og ikke til noe annet.

fredag 20.12 2019

Fjerner "Deilig er jorden" fra avslutningsprogrammet

Årsak; forkynnende innhold.

torsdag 19.12 2019

Elever på Indre Nordmøre har god lærertetthet

Innenfor normen.

tirsdag 17.12 2019

Frykter julepapiret

mandag 16.12 2019

Redd nynorsken i skolen svekkes

Norsk Målungdom meiner Opplæringslovutvalet tar ikkje språkpolitisk ansvar

Høgfloa innstiller fortsatt ferjeavganger

Rindal fra Møre til Nidaros

Høymessen i Rindal kirke søndag den 15. desember markerte overgangen fra Møre bispedømme til Nidaros bispedømme fra nyttår.

søndag 15.12 2019

- Alle skal ha en jobb de kan leve av

Heltids-prosjektet i pleie og omsorg i Sunndal kommune.

Vil stanse kriminell øvelseskjøring

Driver kjøreopplæring i fordekt øvelseskjøring.

lørdag 14.12 2019

Spør hvorfor kommunedirektøren stopper heltidskulturen på grunn av lønn

- Kjemperart at dette er stoppet på bakgrunn av at politikere vil videreføre rettigheter som er tariffestet, underlig.

- Gi kommunene rettmessige inntekter fra naturressursene

KS krever at dagens ordninger videreføres.

- Høyreregjeringen er på lag med landets rikeste, og lar vanlige folk betale. Ikke minst pendlerne i distriktene.

Ap-Hadia støtter ferjeopprøret.

torsdag 12.12 2019

Møremusikerordninga legges ned:

Spurte om konsekvensene for kulturskolen

- Hva skjer videre?

Flytting av demensavdeling vil komme som sak

Kommunedirektør Randi Dyrnes svarte Erling Outzen (SV).

tirsdag 10.12 2019

Stiller spørsmål om demensavdeling

Lusie Gjersvoll (Ap) sier hun ikke kan forstå et budsjettvedtak i kommunestyret torsdag også er et vedtak om å flytte avdeling E til avdeling D ved helsetunet. Hun mener dette er noe det vil måtte komme en egen sak om.

Berger byggfag og elektrofag

Fylkestinget har talt.

Felles forslag om helligdagstillegg for ansatte

- Dette er en floke som vi er nødt til å løse opp i

Ap, SV, Frp og MDG stiller seg nå samlet bak et forslag om at ansatte i pleie- og omsorgstjenesten skal kunne velge mellom helligdagstillegget utbetalt i lønn eller avspasering.

mandag 09.12 2019

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra kolleger, politikere, pårørende og pasienter. De sier jeg er modig som tør

Oddny Hafsås får mye støtte for innlegget sitt der hun er kritisk til at ansatte i pleie- og omsorgstjenesten i Sunndal ikke lenger skal få utbetalt helligdagstillegg for å jobbe røde dager.

Bruker ostehøvel til to millioner kroner

Kompenserer for å ikke øke eiendomsskatten for hus og hytter.

Søker psykolog for Surnadal og Rindal

Krav om psykolog fra 2020.

søndag 08.12 2019

Hurlen avlsutta sin ordførarperiode

Under kommunestyremøtet på Kavli Moen Gård i Eresfjord fredag nytta ordførar Rolf Jonas Hurlen til å avrunde sin ordførarperiode i Nesset.

Opprørt over kuttforslag i Sunndal:

– En stygg julegave til mennesker med demens og deres pårørende

Pårørende er opprørt over forslaget om å flytte dagens avdeling E ved Sunndal helsetun til avdeling D. En av dem er Gro Ørsal. Hun omtaler det som en stygg julegave til mennesker med demens og deres pårørende.

Nei til økte ferjetakster og redusert tilbud i Møre og Romsdal

lørdag 07.12 2019

Kjære politikere: Hjelp oss å ta til motmæle

- At vi først får høre om dette etter at avtalen er signert er for meg en enorm skuffelse.

Siste kommunestyremøte for rådmannen

Kraftfondet nok ein gong opp i kommunestyret

Vedtektene for kraftfondet vart nok ein gong tatt opp som sak i Nesset kommunestyre i møte på Kavli Moen i Eresfjord fredag. Saka vart lagt fram direkte i møtet.

fredag 06.12 2019

- Unngå nedskjæringer som vil medføre reduserte inntekter og dårligere rammevilkår

Åpent brev vedr. forslag til endringer mht. ferjetrafikk og videregående skoler.

Kommunedirektøren viser stolt fram kommunens MOT arbeid

MOT Norge imponert.

- Avtalen i henhold til lov og avtaleverk

NAV bygger ned i Nesset – tema i møte

Åpningstider og antall ansatte på NAV i Nesset reduseres. Svein Atle Roset (KrF) tar opp saka og mener dette ikke er i samsvar med vedtak i fellesnemnda.

- Sunndal kommune driftes på dugnad

- Kommunen nekter å betale lovfesta lønn.

torsdag 05.12 2019

Veldig fornøyde mottakere av flotte gaver

Julegaver med mening.

Idrettslag får millioner av kroner til jul

Noen mer enn andre.

onsdag 04.12 2019

Eldrearbeidsprisen går til Stavganggruppa:

Sørger for god eldrehelse

Stavganggruppa i Surnadal får Eldrearbeidsprisen for sitt folkehelsearbeid.

Blir anbudsbefaring på ny skole til uka

Surnadal kommune har lyst bygginga av ny barne- og ungdomsskole ut på anbud. Befaring er neste uke. Anbudsfrist er 1. februar.

Demensomsorgen i Sunndal

Opprørte pårørende forteller med bekymring og fortvilelse over at de som bor på avd. E ikke lenger skal bo på den tilrettelagte avdelingen og ved sansehagen, men flyttes til 2. etg. uten mulighet for direkte tilgang til utendørsareal.

tirsdag 03.12 2019

Jo Inge Nes og Møremusikerne:

Regner med å bli oppsagt

Neste uke får Møremusikerne trolig varsel om oppsigelse. Det betyr at de fire stillingene på Sunndalsøra forsvinner, noe som også vil ramme kulturskolen og det frivillige kulturlivet.

- Ønsker å oppklare forhold rundt skjenkeløyve

- Alkohol serveres ikke i forbindelse med idrett.

Thon Hotell Surnadal:

Resepsjon vekker følelser

Ombygginga av resepsjonen ved Thon Hotell Surnadal har vakt reaksjoner. Både glede og sinne. Hotellet må bygge om på grunn av datasikkerhet.

Legg ned Fylkeskommunen!

- Eller del fylket i to.

«Eg kyssa ei stengt dør!»

Blei ståande tørr.

mandag 02.12 2019

Bekymret for bruken av fond

Kontrollutvalget i Sunndal er opptatt av bruken av kommunens "sparegris", disposisjonsfondet.

- Sjølvsagt må eit skianlegg ha skjenkeløyve for alkohol!

For idrett og alkohol høyrer vel saman?

søndag 01.12 2019

- Elvestuen skyter ulv for å tekkes elgjegerne

- Bryter loven ved å godkjenne ulvefelling.