Tema

lørdag 30.05 2020

Fortsatt trinnvis åpning av aktiviteter og virksomheter

Skoler og barnehager går mot normal drift.

Går vekk frå avstandskrava på skolebussen

Møre og Romsdal fylkeskommune går vekk frå avstandskrav i kollektivtrafikken frå måndag 8. juni.

fredag 29.05 2020

Flommen i Driva kan bli mindre enn ventet

Forbereder seg godt likevel.

Går mot normaltilstander i Sunndal

Skoleskyss er en flaskehals.

torsdag 28.05 2020

Fylkesmannen avgjør Setergrytås videre skjebne

Naturvernforbundet venter i spenning.

Vil holde SFO-prisen lav

- Det kommunedirektøren foreslår, er ikke en ordinær budsjettregulering, det er en prinsipiell omgjøring av barne- og familiepolitikken i Sunndal kommune, sa Erling Outzen (SV) i formannskapsmøtet torsdag.

tirsdag 26.05 2020

Skal binde fylket saman digitalt

Kommunane i Møre og Romsdal går no saman i ei felles digitaliseringssatsing for å betre tenestetilbodet.

mandag 25.05 2020

Mener vedtak om å bygge kraftverk i Setergrytå bør kjennes ugyldig

Naturforsker Nils Røv og Naturvernforbundet savner kartlegging av biologisk mangfold i området der Setergryta kraftverk legger elva i rør.

fredag 22.05 2020

Beskriver frykt for å la barna leke fritt

Betent konflikt mellom hyttefelt

De seinere årene har behovet for småbåtanlegg økt i takt med antall bygde hytter, og grunneier og tiltakshaver Lars Nes og Litjvika Hytteforening ønsker å bygge småbåtanlegg i Litjvika slik at det er bedre lagt til rette for bruk av sjøen og muligheter til å ta imot gjester via sjøvegen. 

torsdag 21.05 2020

Kommunen vil ikke ha lensmannskontor på Håsøran

Kommunedirektøren innstiller på at det ikke skal gis dispensasjon.

onsdag 20.05 2020

Surnadal kommune må svare for kontrollutvalg og fylkesmann

Overholder ikke frister og får påpakning for vedtak i strid med loven.

Kontrollutvalget tok opp Kommunedirektørs habilitet i utbyggingssak

Kommunedirektøren innstilte i utbyggingssak der nær slekt var medsøker.

torsdag 14.05 2020

Næringslivet blir hørt - Fylkesutvalget sier ja til modulvogntog på Fv 65

Bredt flertall for å tillate modulvogntog på enkeltstrekninger i fylket.

onsdag 13.05 2020

Negative reaksjoner på fylkesrådmannes nei til modulvogntog i Møre og Romsdal:

- Næringslivet holdes som gissel OPPDATERT

Bedrifter i Møre og Romsdal føler de blir brukt som pressmiddel for å få mer penger til veg.

tirsdag 12.05 2020

Skal være med å utforme nytt inntektssystem for kommunene

Kommunedirektør Randi Dyrnes inn i offentlig utvalg skal gjennomgå inntektssystemet.

Gir pakketurister penger tilbake for kansellerte turer

Staten ønsker å tilgodese forbrukerne.

Går i mot 24 m vogntog på vegane i Møre og Romsdal

Fylkeskommunedirektøren meiner det ikkje er trafikksikkert.

Går i mot flytting av jordskifteretten

Forslag om å flytte Nordmøre Jordskifterett fra Surnadal til Kristiansund.

mandag 11.05 2020

- På tide å ta ansvar, Sve!

Veiprosjekter blir gjennomført om vi står sammen om de prioriteringene som ligger i Nasjonal Transportplan og legger bort omkampene.

søndag 10.05 2020

- Møreaksen torpederer heile fylket

- Møreaksen er ei katastrofe for samferdselsfylket Møre og Romsdal.

lørdag 09.05 2020

Slår et slag for NS-familiene

9.mai – 1945: Tragedien begynte for 92.000 nordmenn.

Kjøreskolene kjører opplæring

Er i gang med MC, starter med bil.

Sjå 8. maimarkeringa i Surnadal

Video.

Er i gang med ny E-39 gjennom Heim

Starter med Leirvika-Renndalen.

Sunndal åpner opp sakte, men sikkert

Følger nasjonale retningslinjer.

- Kommuner kaster vrak på lokalt næringsliv

Deler ikke opp store entrepriser.

tirsdag 05.05 2020

Gir støtte til tømmestasjon ved Brekkøya Camping

Inntil 75.000 kroner.

Bekymret over den økonomiske utviklingen

Underskuddene på drifta fortsetter å øke.

mandag 04.05 2020

Rindal opplever et oppsving i næringslivet

Får nyetableringer av bedrifter utenfra kommunen.

- Kom til oss - vi har mye å tilby

Sliter med å nå ut til arbeidssøkere.

Innstiller på vel 300.000 i koronastøtte

Kommunen åpner koronamillionen i støtte til næringslivet.

fredag 01.05 2020

AUF-lederen skulle vært i Surnadal

AUF-leder Ina Libak presiserer i sin 1. mai-tale til surnadalingene på internett at solidariteten vår ikke er laget for solskinnsdager, men for de hardeste prøvelsene.

Ordføreren med tale på Facebook

Sunndal-ordfører Ståle Refstie sier i sin 1. mai-tale at koronakrisen har gitt oss et hardt slag med den høyeste arbeidsledigheten siden krigen, og at vi nå kjenner på kroppen hvor viktig solidariteten er.

torsdag 30.04 2020

Grøa samfunnshus inn på prioriteringslista

Ap, SV og MDG foreslo flere "gryteklare" prosjekter til kommunens ønskeliste.

onsdag 29.04 2020

Omstilling må til i Sunndal kommune:

- Kommer ikke utenom strukturelle grep

- Det er klart at situasjonen er alvorlig. Det er det ingen tvil om.

Inviterer til digital 1. mai-feiring

Appell fra AUF-leder.

tirsdag 28.04 2020

Krever plass i koronakommisjon

Pensjonistene vil være med.

torsdag 23.04 2020

Utvider skutersesongen til 3. mai

For at utabygdes og andre skal få kjøyrt ved til hytta.

Kan bli en løsning for gangveg gjennom Brekkøya camping

- God dialog med Brekkøya Camping, sier kommunedirektør Knut Haugen.

Jobber mot flytting av Nordmøre jordskifterett til Kristiansund

Ligger i dag i Surnadal.

Fyller opp skolene med de yngste elevene fra mandag

Alt går etter planen.

- Anmeldelse av Surnadal kommune for øko-/miljø-kriminalitet

Ødeleggelse av verneskogen langs fjordbunnen.

Skuffet og fortvilt over næringspolitikken i Rindal kommune – eller mangel på næringspolitikk

Mener seg oversett.

Samarbeid om renovasjon i Bjergin:

Støtter felles miljøstasjon

Rådmannen i Rindal innstilte at kommunen måtte avslå søknad om økonomisk støtte til etablering av miljøstasjon i Bjergin Industriområde. Kommunestyret gikk imot tilrådingen.

onsdag 22.04 2020

Surnadal kommune anmeldes til økokrim for rasering av verneskog

Kommunedirektøren tar anmeldelsen med knusende ro og sier det ikke er verneskog som hogges.

tirsdag 21.04 2020

Glade for å være tilbake i barnehagen

Barna på Skei barnehage så ut til å trives.

lørdag 11.04 2020

Ein ny pasient innlagd med koronasmitte

Totalt 10 pasientar med koronasmitte er innlagd i Møre og Romsdal.

Mer rettferdig fordeling i ny tiltakspakke – vil kjempe videre for små bedrifter:

Fornøyd med partiets gjennomslag for media og reiseliv

Stortingsrepresentant Jenny Klinge og Senterpartiet er godt fornøyd med partiets gjennomslag i den femte tiltakspakken som Stortinget ble enige om for å avbøte de økonomiske virkningene av virusutbruddet.

torsdag 09.04 2020

Stiller opp med Take Away til sultne surnadalinger

Prøver å holde hjulene i gang.

onsdag 08.04 2020

Forbereder opning av barnehager og skular

Følgjer nasjonale retningslinjer.

mandag 06.04 2020

- Fatt mot – og god påske

- Alt blir bra.

torsdag 02.04 2020

Demokratiserer, effektiviserer og omdøper Orkide

Surnadal kommune gir sin tilslutning.

Skal prioritere "gryteklare" prosjekt

Ny sentrumsbarnehage, lege- og helsesenter, sherpatrapp til Vinnu og leikeplass i sentrum. Det er noen av prosjektene som nå står på lista over "gryteklare" prosjekt som kan skape aktivitet i næringslivet i Sunndal i ei krisetid.

40 bedrifter frykter konkurs i Surnadal – reiselivsnæringa hardest rammet

Det viser en undersøkelse kommunen har utført i næringslivet.

Kan kreve overtakst på verdifastsettelse for næringseiendommer

Formannskapet i Surnadal kan redusere taksten på næringseiendommer via overtakst.

onsdag 01.04 2020

Opplever økt salg av mel og gjær - men ikke sukker

Folk baker mer.

tirsdag 31.03 2020

Opphevar lokale karantenereglar

Legg seg på dei nasjonale reglane.

Surnadal kommune lover å hjelpe næringsliv i krise

Det uavhengig av krisepakker fra Regjeringen.

onsdag 25.03 2020

Rindal Sparebank setter også ned renta

Renteendring i Rindal Sparebank.

Ser på muligheten for å stille krisepenger til rådighet for bedriftene i Surnadal

Håper å ha et svar til over helga.

Næringslivet håper enkeltmannsforetak blir fanget opp av regjeringens nye krisepakke

Surnadal kommune sier de vil bidra med det de kan.

tirsdag 24.03 2020

Rektor tror han blir alene på skolen ei god stund til

Tror ikke skoler åpner før etter påske tidligst.

mandag 23.03 2020

Ber folk om ikke å skrive seg inn i turbøkene

- Vent til smittefaren er over.

- Handelen er helt snudd på hodet

- Plutselig veldig få i butikken.

søndag 22.03 2020

Oppretter beredskapsgruppe landbruk

Brei samansetning.

Klar for neste vakt

Det er ei uverkeleg tid, der alt er snudd opp ned.

Virke ber kommunene stille opp for de lokale bedriftene

- Ikke spar på innkjøpene.

Får tillatelse til å bygge om gamle folkets hus

Kommunen gir sin tilslutning.

Usikkerhet rundt fotballcupene i sommer

Hydro Cup kan bli utsatt til september.

Kamelsluking på tvers, og skolepolitikere som mangler handlekraft

Et stort flertall av politikerne i Utdanningsutvalget sa nei til å gjenopprette linjene som ble lagt ned under budsjettbehandlingen i desember.

lørdag 21.03 2020

Har ikke funnet smittekilde i Sunndal - har skjerpa regler for å unngå smitte

Har gjort nytt smittevernvedtak.

Stortinget holder Erna i stramme tøyler i koronaloven

Gjelder kun en måned.

Bryt ensomheten i isoleringens tid 

De som allerede er ensomme kan bli enda mer isolert fra fellesskapet.

Noen kjøper fortsatt blomster – næringsliv på sparebluss

For noen butikker går det fortsatt bra, for andre er det sparebluss.

Fylkesmannen ber kommunane fatte likeklydande koronavedtak

Ber om likelydande koronavedtak.

- Helsetjenestene i Rindal er under stort press

Ber hyttefolket holde seg heime.

fredag 20.03 2020

- Frivillige vil køyre ut mat i Surnadal

Folk står på for folk.

Pensjonistene er skremt av Helsedirektoratet

Reagerer på vurdert alderskriterium for koronahjelp.

Slipper fangene fri – det er korona

Samtidig bulker vi mindre.

Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Møre og Romsdal

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram.

AUF mener Arbeiderpartiet svikter rovdyrene

- På tide å finne seg selv, Arbeiderpartiet?

torsdag 19.03 2020

Bondelaget søker flere avløsere - kan bli nødvendig med ekstramannskap

- Ta kontakt.

Glad for god respons frå helsepersonell - 30 har meldt seg

Blir kalla inn ved behov.

Inviterer til dugnad for å bidra med smittevernsutstyr

Helse Møre og Romsdal oppmodar alle som har tilgang på utstyr om å bidra.

onsdag 18.03 2020

Nesten folketomt på senteret i Surnadal

Flere butikker stenger.

Kommunen velsigner småkraftutbygging i Setergrytå

Surnadal kommune gir grønt lys for småkraftverk i Setergrytå.

tirsdag 17.03 2020

Alti ser på mulighet for å gi lavere husleie

Før 1. april skal de ha en løsning.

Rørene fortsetter å rulle ut hos Pipelife Norge

Produksjonen går fortsatt som normalt.

– Målet er å unngå dødsfall som følge av koronaviruset OPPDATERT

- Det mener vi er realistisk.

mandag 16.03 2020

Banker setter ned renta

0,35 prosent.

Kommuner og fylke stenger dørene

Frå i dag og inntil vidare.

fredag 13.03 2020

Tar forholdsregler i forhold til koronasmitte:

Surnadal kommune vil holde skypemøter

To planlagte utvalgsmøter blir holdt via skype.

Consto Midt-Norge får bygge ny skole i Surnadal OPPDATERT

Kommunen får alt den ønsker innenfor totalramma på 215 millioner kroner.

Surnadal Alpinsenter er åpent i helga:

Blir sjølbetjening i heisen

Surnadal Alpinsenter holder åpent med begrensning.

torsdag 12.03 2020

Alle landets skoler og barnehager stenger: – Helt greit å stenge skolen

Det sier fungerende rektor ved Sunndal videregående skole.

- Må finne en fornuftig balanse mellom smittebegrensning og total nedstengning av samfunnet

Det sier smittevernlege Svein Anders Grimstad i Sunndal.

onsdag 11.03 2020

Smittevernlege advarer mot forverret koronasituasjon

Folkehelseinstituttet sier koronasituasjonen i Norge har i dag gått inn i en ny og mer alvorlig fase.

Forsikringsselskap fraråder utenlandsreiser

tirsdag 10.03 2020

- Endelig kan vi åpne frivilligsentralen

-Vi har ventet i flere tiår.

Gir næringslivet i Surnadal skattesjokk - femdobler eiendomsskatten

Politikerne fortviler.