Tema

fredag 23.04 2021

Sviende nederlag i kampen for vern av natur:

- Føler meg holdt som gissel - fører til politikerforrakt

I den nye reguleringsplanen for Syltøran i Røtet i Surnadal måtte et verneverdig strandengområde vike for næringstomter.

torsdag 22.04 2021

Nå har utvalg vedtatt om forfatter får fritak fra boplikt eller ei

Teknikk-, miljø- og kulturutvalg (TMK) var enstemmige da de skulle votere over kommunedirektørens innstilling. Forfatteren selv er fornøyd.

onsdag 21.04 2021

Utsetter tildelingen av aktivitetstilskudd til lag og foreninger

Sunndal kulturråd mener de fikk fort kort frist til å uttale seg om tildelingen av kulturmidler. Teknikk-, miljø- og kulturutvalget var enige i at rådet burde få uttale seg.

Distriktskommuner sliter med å rekruttere fastleger, Sunndal og Surnadal intet unntak: – Fører til et veldig uheldig skille

Molde kommune har hele fem ledige fastlegehjemler. – Det er et alvorlig signal til nasjonen Norge, sier helsesjef i Sunndal kommune.

Skal ikke benytte gummigranulat i nytt kunstgressdekke

Ny reguleringsplan for Syltøran vedtatt.

- Kommunene plikter å tilby sykeheimsplasser uten ventetid

Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal har over flere år registrert en utvikling med at en del kommuner reduserer antall sykehjemsplasser eller omgjør hele eller deler av sykehjemstilbudet til andre boformer.

Fartsovertredelser til sjøs straffes med forelegg

Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai.

tirsdag 20.04 2021

Einar Mo (Sp) mener fotballbane kan flyttes: – Dette er ikke en omkamp

I forrige møte for oppvekst- og omsorgsutvalget ytret Einar Mo (Sp) et ønske om at kommuneadministrasjonen utreder Sande 2 som mulig plassering for en eventuell ny sentrumsbarnehage.

Gir Lia gard 50.000 kroner i støtte til bakeriet

Auka støtta fra innstillinga.

– Jeg tror ikke det er mulig å avvikle 16 sykehjemsplasser i 2021

Dette svarte helse- og omsorgssjefen i Sunndal kommune på spørsmål fra Stig Rune Andreassen (FrP), i møte for oppvekst- og omsorgsutvalget tirsdag.

Velkomstpakke ønskes varmt velkommen

Fikk applaus av politikerne.

- Vi har kjøpt ei halv mil med rør til nyskolen hos Pipelife

- Bygginga av den nye barne og ungdomsskolen involverer et 20-tall lokale bedrifter.

søndag 18.04 2021

Ikkje nok med skryt av ferjepolitikk

– Vi i Senterpartiet har i alle år kjempa for billigare ferje og hurtigbåt, og no har også Frp og andre begynt å lova billigare billettar. Men det er ikkje nok berre å skryte av dette, vi må faktisk ha forpliktande vedtak i Stortinget.

lørdag 17.04 2021

Petter A. Wadstensvik til SV-landsmøtet – vil snakke om ruspolitikk

Kommende helg inviterer SV til digitalt landsmøte. Petter Andreas Wadstensvik fra Kristiansund er yngste deltager i delegasjonen til Møre og Romsdal SV. Han har allerede bestemt seg for hva han skal bruke sin tilmålte taletid til.

fredag 16.04 2021

Jubler for halvering av ferjetakster

Landsmøtet i Arbeiderpartiet setter halvering av ferjetakster på programmet.

Leserinnlegg

En sterk fagbevegelse sikrer fremtiden

– Hannah Gitmark, fagsjef hos Tankesmien Agenda, hadde en kronikk i Dagsavisen 28.02.21 med tittelen “Et bedre Norge på den andre siden”. Der påpekte hun det faktum at denne krisen synliggjør at vi «IKKE sitter i samme båt», gjennom denne «stormen» av en pandemi-krise.

torsdag 15.04 2021

Outzen fryktar privatisering av boss-henting, dersom ReTrans tek over

Ber ordføraren og resten av kommunestyret vere med på forslag.

Kjært barn får nytt namn

Har mange i dag.

onsdag 14.04 2021

Leserinnlegg

En stille krise for Møre og Romsdal

– Antall unge uføre under Erna Solberg har doblet seg. Vi i Arbeiderpartiet kan ikke leve med en slik stille krise i fylket vårt.

Leserinnlegg

Sak Kommuneplanens samfunnsdel – høringsuttalelse

mandag 12.04 2021

Nasjonalpark i Trollheimen og Innerdalen møter en viss skepsis

Miljødirektoratet har laget en tilrådning.

lørdag 10.04 2021

Flatt batteri

Sunndal, Surnadal og Heim tapte kampen om 2000 arbeidsplassar. Og takk for det.

fredag 09.04 2021

Kjølmoen inn i Aps Sentralstyre

– Det er stort å få tillit fra en enstemmig valgkomite, sier Per Vidar Kjølmoen (47).

Tidligere Frp-politiker ansatt som kommunedirektør i Heim

Ordføreren gleder seg til samarbeidet.

Kunder misfornøyd med sørvis ved byggesakskontoret

Står i kontrast til Sunndal.

Har faste gjester – ingen turister

Thon hotel Surnadal er spent på gjenåpningstakten.

torsdag 08.04 2021

En ung bonde om målpris, måltid og målbar trivsel

Eirik Fiske er utdannet fysiker. Fram til 2018 bodde han i leilighet i Trondheim sammen med samboer, to barn og en minigris. For tre år siden flyttet han og resten av familien tilbake til Surnadal for å ta over garden.

onsdag 07.04 2021

Rød (FrP) med interpellasjon: – Åpenhet er grunnleggende for folkestyret

– Møteinnkallingene og møtebøkene blir offentliggjort tilfeldig eller ikke i det hele tatt. Når kommunestyret og folk flest ikke får vite, blir det liten mulighet til å påvirke, skriver representant Erling Rød (FrP) i en interpellasjon til kommunestyremøtet 5. mai.

tirsdag 06.04 2021

Historisk utkjøring av rør fra Pipelife Norge

Stor dag for Pipelife og Surnadal Transport

mandag 05.04 2021

- Alle parter har fått gjennomslag for noen av sine innspil i vilkårsrevisjon for Folla-Vindøla

Krav til nedkjøring av Trollheim Kraftverk følger dagens kunnskapsbaserte praksis.

Parodien er det Frank Sve som står for!

Frank Sve kommer i et innlegg med tittelen «Parodien Møreaksen» som vanlig med påstander som ikke har rot i virkeligheten.

søndag 04.04 2021

Parodien Møreaksen!

tirsdag 30.03 2021

Større grunn til å komme, mindre grunn til å dra

– For mange ungdommer finner ikke den rette jobben i Møre og Romsdal. Det må vi gjøre noe med.

fredag 26.03 2021

– Jeg driver ikke saksbehandling som ordfører

Ordfører Ståle Refstie svarer på Asbjørn Tronsgård (H) sin kommentar, om at ordføreren skal ha vært kjent med avtaleforslaget vedrørende massene på næringsarealet, i forkant av onsdagens kommunestyremøte.

Asbjørn Tronsgård (H) kommenterer redegjørelse fra Skarfjell Utvikling:

– Ser at ordfører var kjent med avtaler – men han lar debatten gå uten å opplyse K-styret

Tronsgård (H) kritiserer hvordan ordfører og administrasjonen, samt Erling Rød (FrP), håndterte saken om opsjonsavtalen mellom Sunndal kommune og Skarfjell Utvikling i forrige kommunestyremøte.

MDG har digitalt landsmøte i helga

Carl Johansen blant delegatene som skal debattere nytt partiprogram

Kjøtt, handlingsregelen og digitale retningslinjer i skolen er blant kampsakene for Møre og Romsdal MDG.

Mener noen punkter ikke ble korrekt belyst og besvart i onsdagens kommunestyremøte

Fikk oppfatning av å bli mistenkeliggjort: – Som etter vår mening påvirket utfallet

Dette skriver Emil Bråten og Morten Strøm i Skarfjell Utvikling AS i en redegjørelse til samtlige politikere i kommunestyret, i etterkant av onsdagens møte.

Har innstilling på kommunedirektør klar

Hvem som ansettes avgjøres i april.

torsdag 25.03 2021

Fjordparken med oppstillingsareal for konteinarar:

No har dei sluttbehandla detaljreguleringa

Sunndal kommunestyre var heilt samde då dei skulle sluttbehandle detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinarar onsdag.

onsdag 24.03 2021

Kommunens rolle i Vinnutrapp-prosjektet:

Erling (FrP) og Erling (SV) fikk ikke flertall

Vinnutrappas venner søker om samarbeid med kommunen i realiseringen av en sherpatrapp ved Vinnu. Erling Rød (FrP) og Erling Outzen (SV) mener at nå er det nok.

Opsjonsavtale ikke godkjent, saken må behandles på nytt senere

Etter vedtatte tilleggsforslag fra Jonny Meland (Ap) og Erling Rød (FrP), vedtok kommunestyret i Sunndal at saken om godkjenning av opsjonsavtale mellom Sunndal kommune og Skarfjell Utvikling AS skal komme tilbake for behandling.

– Det er ikke greit å eksperimentere med barn og sende iPader videre til barnehager og SFO

Dette sa Germain Schmid (MDG) under behandlingen av tredje tertialrapport 2020 for Sunndal kommune, i onsdagens kommunestyremøte.

tirsdag 23.03 2021

Snart går elferja bare på elektrisitet

Ladepunkter covidforsinket.

Fylkeskommunen vet ikke om de klager på naustbygging

Har to uker til klagefristen går ut.

fredag 19.03 2021

Lesarinnlegg

Ny helse- og omsorgsplan i Surnadal

– Pleie- og omsorg for dei eldste eldre vil bli ei viktig oppgåve i Surnadal i åra frametter. Framskrivingstal frå Statistisk Sentralbyrå viser stor auke i talet på innbyggjarar over 80 år.

15 milliarder til fylkesvegene - Torve ikke fornøyd

Samfedselsminister Knut Arild Hareide lover milliarder til fylkevegene. - For lite, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve.

torsdag 18.03 2021

Lesarinnlegg

Kva no for domstolane på Nordmøre?

– Dersom en nye domstolleiaren skal vera på reisefot stadig, vil dette sjølvsagt vil vera svært dårleg bruk av tid og ressursar. Det er ein grunn til at vi i Senterpartiet ville at alle domstolane skulle fortsette å eksistere med stadleg leiing.

Ny barne- og ungdomsskole tar form:

Får oppholdsrom med alpin utsikt

- Framdriftsplanen ser ut til å holde.

onsdag 17.03 2021

Kommunedirektøren sier ja til detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere

Saken skal behandles av kommunestyret i Sunndal onsdag 24. mars.

Ungdomsrådet meiner psykisk helse bør på timeplana

Etterlyser informasjon om psykisk helse.

Krever milliarder til fylkesveger - hvis ikke stopper samfunnet opp

– Veger og bruer i Møre og Romsdal vil bli stengt. Samfunnet vil rett og slett stoppe opp. Vedlikeholdsbehovet er enormt.

tirsdag 16.03 2021

Leserinnlegg

Hva er likheten mellom Møreaksen og en bruktbil?

Møreaksen skulle opprinnelig koste 40 milliarder. Det tilsvarer gratis ferge for alle i Møre og Romsdal til evig tid, i tillegg til mer penger til skole og helse, og til redusering av det enorme etterslepet på veiene i fylket (8,6 milliarder — og voksende).

mandag 15.03 2021

Får brukbar tilbakemelding på byggesakshåndtering

Forvaltningsrevisjonen har avgitt rapport.

søndag 14.03 2021

Korona har ført til mindre trafikk på vegene

Hjemmekontor og reiserestriksjoner påvirket trafikken i 2020.

- KS gjør et solid forsøk på å la lærerne stå igjen med svarteper

KS må slutte med ansvarsfraskrivelsen.

Nye Veier og SVV bør bytte prosjekt

Selv om Helge Orten påstår at Møreaksen er den beste løsninga, er han visst redd for å la Nye Veier gjøre en sammenligning med Romsdalsaksen.

Vil ha fleire miljøterapautar på skulen

– Kampen mot mobbing og kampen for eit trygt og godt skulemiljø skal prioriterast høgt. 

Kampen om sannheten i Heim

Torsdag 4. mars 2021 bør gå inn i historien som dagen da Heim tapte kampen om sannheten.

Leserinnlegg:

Haulaus vegplan på Røv i Surnadal: Må stoppes!

Etter å ha lest Driva 10.mars, og etter å ha kjørt opp til Røv idag 12. mars, vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte.

lørdag 13.03 2021

Kva skjer på Raudsand?

Ein høre knapt om anna enn juss og lovligheitskontroll.

fredag 12.03 2021

Møreaksen – en ren provokasjon mot sunn fornuft

At regjeringen nå vil legge inn Møreaksen til 24 milliarder i kommende NTP-periode kan bare oppfattes som en ren provokasjon mot normal anstendig fornuft.

Innbyggerne i Møre og Romsdal krever vegvedlikehold

Det viser en undersøkelse Norges Automobilforbund har fått utført.

Blir krav til responstid - ordfører glad bygdeambulansene sikres

Helseberedskapen i distriktene har ei stund vært trua.

onsdag 10.03 2021

Vinnutrappas venner får ikke spillemidler:

Ønsker samarbeid – politikere spør om kommunens ansvar i prosjektet

Onsdag hadde Teknikk-, miljø- og kulturutvalget (TMK) i Sunndal møte, hvor kultursjef Ole Magne Ansnes orienterte om utviklingen i Vinnutrapp-prosjektet.

tirsdag 09.03 2021

Arbeidet med ny barnehage- og skolebruksplan

Høringen er i gang: Politikerne vedtok høringsdokumentene, se hvilke tilleggforslag de også vedtok

Medlemmene i oppvekst- og omsorgsutvalget i Sunndal, behandlet høringsdokumentene i saken om ny barnehage- og skolebruksplan tirsdag.

– Glad vi får gangsti langs livsfarlig veg

Ny gang- og sykkelveg forbi Røv ventes i løpet av neste år.

mandag 08.03 2021

Leserinnlegg

Nå er det kvinnenes tur!

Leserinnlegg:

Det skal være trygt å føde i Norge!

RUSPROBLEM – med eller utan alkohol?

– For meg synest det som eit stort tankekors at rusdebatten i stor grad skjer utan at alkoholen, vårt legale, største og mest brukte rusmiddel blir sett i samanheng med narkotikadebatten.

søndag 07.03 2021

Leserinnlegg

Svar til Silje Alise Ness sin uttalelse

– Det var med sjokk og vantro jeg leste fylkespolitiker Silje Alise Ness' uttalelse i Aura avis, på nettet 6.3.21, hvor hun sammenlignet Sylvi Listhaug, som en homofob, fremmedfiendtlig førerkvinne! En «førerkvinne»! Hun er en politiker på lik linje med alle andre.

Fylkestingsrepresentant kaller Listhaug for en homofob og fremmedfiendtlig førerkvinne

Rødt-politiker og fylkestingsrepresentant i Møre og Romsdal, Silje Alise Ness, beskriver Sylvi Listhaug (Frp) som kristenfundamentalistisk, homofob og fremmedfiendtlig førerkvinne.

lørdag 06.03 2021

Større frihet og flere muligheter gir økt likestilling

I et av verdens mest likestilte land forskjellsbehandler vi fortsatt, basert på kjønn. Fortsatt kommer kvinnene dårligere ut – spesielt når det kommer til økonomi og karriere. Det krever holdningsendringer hjemme og i arbeidslivet. Vår drøm er at jentene som nå vokser opp skal få større frihet og flere muligheter enn det vi hadde.

fredag 05.03 2021

Fredag ble det fastsatt reviderte konsesjonsvilkår

– En liten seier for laksefiskerne i Surna

Viktig forvaltningsprinsipp vedtatt.

Innveno får ikke støtte av kommunen

Mener den omsøkte støtten ikke treffer innenfor rammene til næringsfond.

torsdag 04.03 2021

Politikere sier ja til naust - kan komme klage

– Dispensasjoner er det vi driver med her, sier leder Ragnar Halle i hovedutvalget for miljø, areal og teknikk i Surnadal.

Ønsker å bruke penger til gatelys på Åsskard

Legger fram sak for politisk behandling.

tirsdag 02.03 2021

Innveno håper på politisk hjelp mot ein negativ kommunedirektør

Bedrifta seier det er avgjerande for gründarar å kunne få gratis råd i ein startfase.

mandag 01.03 2021

Fylkeskommunen vurderer klage om politikarar vedtek bygging av naust

Gjeld eit område i Tussvika i Surnadal.

Naboar får tilbod om alternativ overnatting ved kaiutbedring

Møre og Romsdal fylkeskommune startar på sikringa av Kvanne ferjekai 6. april.

Ønsker ikkje å finansiere drifta i Innveno

Innveno AS søker Surnadal kommune om kr 150.000 kroner i støtte til å drive innovasjons- og næringsutviklingsarbeid for bedrifter i Surnadal og Indre Nordmøre.

torsdag 25.02 2021

God kommuneøkonomi:

Mindreforbruk og penger på bok

Rindal kommune kan vise til et netto driftsresultat på 3,1 millioner for 2020. Når disse er overført, står det 24,6 millioner på disposisjonsfondet – noe som gir handlingsrom for framtidige oppgaver.

onsdag 24.02 2021

Rapport kan åpne for felling av flere enn fire ekstra gauper

Rovviltnemnda i region 6 utsetter møte om tildeling av gauper fra reservekvoten til uke 10.

- Filibusterstrategi gir ikke grønt skifte

- Kommuner tar grep for nullutslippsutvikling – gi dem verktøy nå.

Nyregulerer strekning på E39 gjennom Heim

Må ta hensyn til hastighet.

tirsdag 23.02 2021

Tar sjølkritikk på manglende miljøkrav ved skoleutbygging

- Jobber med å endre innkjøpsstrategi.

- Skammelig å ikke kreve bærekraft ved innkjøp til skolebygg

Oppfordrer det offentlige til å legge vekt på klima og miljø ved innkjøp.

Flertall for lavere fergepriser

Mandag var det klart at stortingsgruppene i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt kommer til å fremme et felles forslag om fergepriser i Stortinget tirsdag 23. februar.

mandag 22.02 2021

- Gratis og utsleppsfri finst ikkje!

Gratis ferjer betyr at vi alle i fellesskap skal betale billetten til bilistane. 

- Legg ned fylkeskommunane - la staten overta

- Fylkeskommunane maktar ikkje å ta ansvaret for det dei faktisk HAR ansvaret for.

SV vil ha nasjonal kontroll over krafta vår

LO sin regionkonferanse i Trøndelag har vedtatt elleve krav til raudgrøn politikk ved stortingsvalet i 2021.

lørdag 20.02 2021

Leserinnlegg

Vi helsesykepleiere settes sjakk matt av rusreformen

– Vi helsesykepleiere er bekymret for at regjerings rusreform fratar oss virkemidler vi daglig ser fungerer godt, uten at disse erstattes.

torsdag 18.02 2021

Partileder Siv Jensen går av

Torsdag annonserte Siv Jensen at hun ønsker å gå av som leder for Fremskrittspartiet (FrP). Hun håper Sylvi Listhaug blir hennes etterfølger.

onsdag 17.02 2021

Utrykningspolitiet kan slippe omorganisering

Justiskomitéen foreslår at organiseringen av Utrykningspolitiet slik den er i dag, ikke skal endres.

tirsdag 16.02 2021

Hun er den nye styrelederen i Todalsfjordprosjektet

Malene Aaram Vike håper på prosjektåpning i 2025.

Trenger større lagerplass - gir mer effektiv drift

Pipelife Norge søker om å få utvide lagerplassen på fabrikkområdet i Surnadal.

mandag 15.02 2021

Etterlyser småskalatilbud for yrkesfag

Mener Møre og Romsdal fylkeskommunen må være mer fleksibel.

Ønsker tettere samarbeid mellom skole og næringsliv

Opplæringskontoret for Sunndal, Nesset, Tingvoll og Gjemnes håper lokale bedrifter tar inn flere lærlinger hvert år.

søndag 14.02 2021

Seks personer sendt til sjekk etter kollisjon

Virket uskadd på stedet.

Gleder seg over overskott på nærare 50 millioner kroner

Reelt nettoresultat blir vel 10 millioner kroner.

lørdag 13.02 2021

Havna i politisk krangel om igangsetting på Rausand

MDG og SV krangler om hvem som best ivaretar innbyggerne rundt deponiet på Rausand.

fredag 12.02 2021

Innfører påbud om munnbind og antallsbegrensning i butikker

Påbudene gjelder ei uke.

Leserinnlegg:

Todalsbrua: - Dårlig organisering!

Jeg foreslår her og nå Kjell Neergård som styreleder for Todalsbrua.

onsdag 10.02 2021

Flere politikere frykter lukt i forbindelse med biogassanlegg:

Sterkt bekymret – ønsker luktbegrensende tiltak knyttet til transport av illeluktende råstoff

– Det som er tatt med i ROS-analysen er det som foregår inne på tomten, etter porten har gått igjen.

Gaupe lusker i lia - sauebonde vurderer å slutte

Åtte lam forsvant i sommer.

tirsdag 09.02 2021

Reparasjon av gammelkaia på Kvanne utsatt - kan bli ruteendringer

Kan tidligst starte i uke 12.

Leserinnlegg:

Billettering på land og til vanns!

- Kva er forskjellen på billettering av bilane på land og på ferjene?

Leserinnlegg:

Nå kan nærmere 1 million flere nordmenn få bedre pensjon

Pensjon fra første krone, også en KrF sak.

mandag 08.02 2021

Majoritetseieren om Todalsfjordprosjektet:

Vil ha styreleder fra Sunndal eller Surnadal

Framdriften i prosjektet satt på vent til nytt styre er på plass.

fredag 05.02 2021

Arbeidet med å sikre gammelkaia starter snart

Fylkeskommunen regner med å gjøre jobben i løpet av uke 8.

Forhandler om ny samarbeidsavtale

Ny avtale skal være på plass til sommeren.

torsdag 04.02 2021

Får fritak fra politiske verv for å utvikle eget foretak

Ole Stensby får fritak for å ta fatt på studier.

Endelig ser fylkesveger ut til å bli åpnet for modulvogntog:

Har bestilt modulvogntog klar til 1. april

Surnadal Transport investerer.

Åpner deler av Indre Nordmøre for modulvogntog

Flere veger står for tur.

tirsdag 02.02 2021

Klinge fryktar historielaust språk når lensmann-tittel blir endra

Politidirektoratet foreslår å endre tittelen lensmann til politiavdelingsleiar. Jenny Klinge (Sp) meiner det ikkje er naudsynt eller lurt.

fredag 29.01 2021

Styret i Innveno beklager uheldig tidspunkt for fergeutspill :

Kommunedirektør Knut Haugen setter pris på beklagelsen

Begge parter ønsker godt samarbeid.

Sender søknad om å få batterifabrikk:

- Grønn kraft er Surnadals store fortrinn i kampen om batterifabrikk

Har nok vannressurser.

Fredagsgjest:

– Vi må si «godt jobba» til alle unge

Eirin Andersen Gravem er 22 år og har interessert seg for politikk siden hun var i starten av tenårene. I dag sitter hun i kommunestyret og formannskapet i Sunndal. Hun drømmer om å jobbe i kunnskapsdepartementet, eller å bli statsminister. Men Eirin ser ikke bort fra at hun ender opp i Sunndal til slutt.

torsdag 28.01 2021

Formannskapet tok ikke klage til følge:

Opprettholder vedtak – Tronsgård (H) går hardt ut mot administrasjonen

Formannskapet vedtok i desember 2020 å selge et næringsareal til Skarfjell Utvikling AS. Torsdag skulle de behandle klage på vedtaket fra SN Entreprenør AS. – De blottlegger alle idéene sine og så kommer direktøren med en innstilling om at vi skal legge ut dette for åpent salg.

Halsanaustan barnehage foreløpig reddet

Legges ikke ned til høsten, men blir en del av den videre budsjettdiskusjonen til høsten.

Heim mener Brannåsen kan være egnet område for batterifabrikk

Kommunen sender også søknad til Joint Battery Initiative.

onsdag 27.01 2021

Stort lokalt engasjement gir resultat:

- Men vi tør ikke slippe jubelen løs enda

Halsanaustan barnehage får likevel fortsette driften. Det er flertallet enige om etter at posisjonspartiene i Heim kommune hadde felles gruppemøte tirsdag kveld.

Held tilbake støtte til Norsk Vandrefestival

Ventar og ser til etter årsmøtet i stiftinga.

tirsdag 26.01 2021

Politikarar positiv til rekrutteringsprosjekt for ungdom - men...

Vil vite meir før dei gir penger.

Tar klage til følge - gir meir penger til løypekjøyring

Samrøystes formannskap.

Hiver seg med i kampen om å få batterifabrikk

Surnadal kommune har en ide om å bygge ut 1000 dekar på Holtamoen.

mandag 25.01 2021

Nils Forren (Sp) slår et slag for å bevare Halsanaustan barnehage:

– Jeg vil i alle fall stemme imot

– Jeg vil i alle fall stemme mot en nedlegging av Halsanaustan barnehage, sier kommunestyrerepresentant Nils Forren (Sp), som legger ansvaret for den situasjonen kommunen nå står i på Høyre og dagens regjeringsplattform.

fredag 22.01 2021

To år etter kommunereformen:

Surnadal dras i to retninger, men holder seg i midten

Surnadal kommune ønsket seg til Trøndelag, men ble i Møre og Romsdal.

onsdag 20.01 2021

Legger ned Halsanaustan barnehage:

– Dette er dårlig politisk håndverk, det tar seg ikke ut!

Formannskapet i Heim kommune vedtok tirsdag – mot to stemmer – å legge ned blant annet Halsanaustan barnehage. Dette samtidig som det skal bygges barnehage til 30 millioner kroner på Ven, samt at det planlegges ny sentrumsbarnehage på Kyrksæterøra.

Kva har Jenny Klinge og Albert Einstein til felles?

Jenny Klinge landa på Værnes og skulle køyre heim. Det var berre eit problem: bilen sto i Molde

Då Jenny Klinge skulle heim frå Stortinget for helga, tok ho flyet til Værnes. «Klinge skal hente Subaru Forester», sa ho til parkeringsmannen. Men ingen bil på parkeringa. Bilen sto i Molde.

søndag 17.01 2021

Et firma i Eidsvåg har urettmessig fått støtte lenge etter at driften var avviklet - kan være snakk om millioner

To rumenske brødre fikk støtte for 69 fiktive ansatte uten drift i selskapene.

- Felles fødeavdeling Molde/Kristiansund – MEN: plassert i Kristiansund!

- Selv den mest enfoldige må skjønne det!

lørdag 16.01 2021

Bare å gi opp Sve og Frp

Jeg har lansert en aksjon for å få halvert ferjeprisene over hele Norge.

Bil av vegen - tre hentet av ambulanse OPPDATERT

Klaget over smerter.

- Bortimot politisk svindel

- Når AP og Per Vidar Kjølmoen no står fram og skal liksom halvere ferjeprisane, blir dette bortimot politisk svindel.

Lastebileier mangler 500 meter for å få kjøre modulvogntoget heim til bedriften

Håper på hastevedtak for Fv 62.

Kjøttproduksjonen går ned: - Ikke dramatisk sier bonde

- Skyldes svingninger i markedet.

fredag 15.01 2021

Glad for å få modulvogntog på Fv 65

Ordfører Margrethe Svinvik (Sp) har jobbet tett med næringsliv og leder i samferdselsutvalget Kristin Sørheim (Sp) for å få det positive resultat som nå foreligger.

torsdag 14.01 2021

Fv 65 straksåpnes for modulvogntog fra Skei til fylkesgrensa OPPDATERT

– Takket være min e-post til fylkesadministrasjonen om saken fikk vi til en hastesak på et ekstramøte mellom samferdselsutvalget og fylkesadministrasjonen, sier fylkespolitiker Lilly Gunn Nyheim (Ap) fra Surnadal.

onsdag 13.01 2021

- Fylket må slutte å trenere modulvogntog på fylkesveg 65

Det sier Surnadal Transport som i samråd med Pilelife, NLF og Surnadal kommune øver påtrykk for å få modulvogntog på Fv 65.

Krever åpning av Fv 65 for modulvogntog nå

- Trøndelag har gjort det med sin del av Fv 65.

fredag 08.01 2021

Skuffet over liten vilje til å satse på klimaomstilling i landbruket:

- At betydelige utslipp skal kuttes gjennom kostholdsendringer og redusert matproduksjon er unødvendige tiltak

– Vi hadde håpet at regjeringa delte våre ambisjoner for et klimavennlig landbruk, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, etter at regjeringa fredag la fram sin klimamelding.

torsdag 07.01 2021

Gleder seg over fast ansettelse som kommuneoverlege

- Du har klart deg bra i prøvetida.

mandag 04.01 2021

Kontrollutvalget gransker vakttildelinger og veterinærtilskudd

Kontrollutvalget følger opp kommunens håndtering av vaktordning og etableringstilskudd for veterinærer.

søndag 27.12 2020

Driva publiserer i romjula de fem mest leste leserinnleggene i 2020. Her er ett av dem:

Det negative omdømmet har allerede begynt å slå rot. Molde har fått « giftkommunen» Nesset sammen med seg.

Det er nok nå.

fredag 25.12 2020

Politiet dempet feststøy

Fikk klage fra nabo.

torsdag 24.12 2020

- Vi kunne vanskelig forestille oss at koronaviruset kunne komme hit

Ordfører Ståle Refstie (Ap) i Sunndal. gjør betraktninger om året som har gått i en julehilsen.

mandag 21.12 2020

Leter etter nytt styre til Todalsfjordprosjektet

Skal på plass i månedsskiftet januar/februar.

fredag 18.12 2020

Er sikker på flertall for gangveg forbi Røv

Fylkespolitiker Lilly Gunn Nyheim forteller det er flertall i fylkestinget for å bygge gangveg forbi Røv i år.

torsdag 17.12 2020

Ordførere krever stopp i ruteendringsplaner

Ordførerne i Surnadal og Sunndal mener det er uholdbart av ferjeavdelinga i fylket å sende ut varsel om så inngripende samferdselstiltak med så kort varsel så nære jul.

Fortviler over varsel om færre ferjeavgange

Fylkeskommunen varsler ruteendringer og færre avganger på ferja mellom Kvanne og Rykkjem.

onsdag 16.12 2020

Budsjett i balanse:

Enighet om gode tiltak

Det var et veldig enig kommunestyre i Rindal som la budsjett for neste år og handlingsprogram for de neste fire-, skjønt med en vesentlig uro for statlige overføringer framover.

Kommunen opprettholder støtten til Ladyen på 400 000 kroner

Dette vedtok politikerne i Sunndal onsdag. Posisjonen ønsket å støtte forestillingen med 300 000 kr. i 2021, mens opposisjonen fremmet forslag om å opprettholde det nåværende tilskuddet.

Vil flytte Frivilligsentralen:

Ønske om samlokalisering av Frivilligsentralen og Rindalshuset.

Rindal kommunestyre vedtok onsdag et ønske om å flytte Frivillighetssentralen til Rindalshuset, og oppnå fordeler med samlokalisering av disse.

Sunndal:

Dette ble vedtatt i budsjettsakene

Opposisjonen (Sp, FrP, H, V og KrF) kom med et nytt endringsforslag til budsjett for 2021 i kommunestyremøtet onsdag. Les hvilke av disse endringsforslagene og hvilke innstillinger fra formannskapet som ble vedtatt.

Arbeiderpartiet savner bevisst satsing når det gjelder Sunndal kulturhus

Dette fremmet Svein Sæterbø (Ap) i kommunestyremøtet onsdag. Malene Aaram Vike (Ap) hadde også en kommentar angående dette samt en kommentar til økonomiplanen.

Venstre bekymret for forebyggende arbeid innen fysisk helse og sommerstengt barnehage

Maja Solli fremmet på vegne av Venstre noen bekymringer angående budsjettforslaget i kommunestyremøtet onsdag.

Posisjonen ønsker gjennomgang av kriteriene for fastsetting av leiesatsene til kommunale boliger

Lusie Gjersvoll fremmet et verbalforslag om dette i kommunestyremøtet i Sunndal onsdag.

I dag vedtek dei budsjettet for 2021 samt økonomiplan for 2021-2024

Følg kommunestyremøtet direkte via Kommune-TV.

tirsdag 15.12 2020

Liker ikke omkamp om verna naturområde

Politikerne gjorde vedtak om å la området være i fred. Kommunedirektøren gir seg ikke.

fredag 11.12 2020

Er fullstendig forvirret etter domstolvedtak

- Jeg synes det hele er absurd, sier Jenny Klinge, som er justispolitisk talsperson for Senterpartiet. 

torsdag 10.12 2020

- Det er ikke penger til idretts- og skytterlag

Kommunen har ikke funnet 200.000 til den årlige tildelingen til idretten.

Forberedt på koronautbrudd i jula

Spår økning i koronasykdom på nyåret.

onsdag 09.12 2020

Vil ha promillegrense på elsparkesykler

Foreslår også 12 års aldersgrense.

tirsdag 01.12 2020

Spør om det skal være flere eiere i havna

Ber formannskapet svare på om kommunen absolutt bør være majoritetseier i Surnadal Hamneterminal.

Kommunedirektør refser daglig leder i Innveno

- Inntok sterk politisk rolle i innkalling og møte om autonome ferjer.

Spent på hva framtida med Todalsfjordprosjektet bringer, men enn så lenge:

Bretter opp ermene og står på videre

Håper Svinvika skånes mest mulig i det planlagte Todalsfjordprosjektet.

søndag 29.11 2020

Oppfordrer til produksjon av elbilar utan dumping i sjø

Nikkel, koppar, litium, kobolt og grafitt er nokre av materiala som blir brukte i batteri til el-bilar.

- Det beste i livet er gratis, men det er likevel viktig å kunne gå på kafe

- Statsbudsjettet 2022: Avgjørende for eldres liv.

EØS-avtalen på spill, Brexit neste?

- Vi står nå midt oppe i den verste krisen som har rammet norsk næringsliv i moderne tid.

lørdag 28.11 2020

Kjølmoen er førstekandidat for Ap

Nominasjonsmøtet til Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal har vedtattlisten for Stortingsvalget i 2021.

- Pengene som ikke koster noe

Politikere lever av å gjenta myter. En av de farligste er forestillingen om gratispenger. 

Fylkesmannen på besøk:

Diskuterte framtida for Rindal

Fylkesmannen i Trøndelag, Frank Jenssen, hadde med seg ledergruppa for å treffe politisk og administrativ ledelse i Rindal og for å snakke om framtida for kommunen.

- Det er oppsiktsvekkande at framtida til den tredje statsmakt blir forhandla i lukka rom

- Interessant for offentlegheita å få vite korleis regjeringspartia vektar den tredje statsmakt si framtidige organisering opp imot det dei elles forhandlar med FrP om.

torsdag 26.11 2020

- Todalsfjordprosjektet er større enn Svinvik Gard

Det sier varaordfører Hugo Pedersen (Sp) i debatten i kommunestyret.

onsdag 25.11 2020

Seier ja til JAAS - gir pengar til produksjonsutsyr

Har kjøpt nye lokale.

Vil ha bru over Todalsfjorden og utvikling på Nordmøre

Styrkår Brørs forstår ikke hvorfor noen skal begynne å tulle med førerløse ferjer.

tirsdag 24.11 2020

Todalsfjordprosjektet i hendene på lokalpolitikerne:

- Det er nå eller aldri

Næringslivet sier bru over Todalsfjorden er avgjørende for vekst og utvikling på indre Nordmøre.

Deler ut siste rest av koronapenger

Formannskapet deler ut de siste pengene satt av til ekstraordinære koronatiltak i kommunen.

Synes budsjettforslaget signaliserer ro og styrke

Varaordfører sammenligner budsjettforslaget for 2021 med Snota.

- Ferjer er ikke fastlandsforbindelse

Styreleder Lars Løseth i Todalsfjordprosjektet mener ei ferje aldri blir fastlandsforbindelse.

mandag 23.11 2020

Får politikere på gli med vyer om billige førerløse ferjer

Førerløse ferjer er tidligst utviklet om ti år.

torsdag 19.11 2020

Mener det fortsatt blir vann i bassenget

- Men kulturhuset behøver ikke være døgnåpent.

tirsdag 17.11 2020

- Vi ønsker å kutte skatten på inntekter under 700 000

- Familier med lav inntekt og lavt klimaavtrykk er de store vinnerne i MDGs alternative statsbudsjett. 

Domstolene:

Konsekvenser for bemanning i distriktene

Parat-hovedtillitsvalgt, Rita Boine, støtter justisdepartementets forslag om å bevare de fleste domstolene som ulike rettssteder, men frykter nedbemanning og tap av kompetanse.

mandag 16.11 2020

Frykter kulturhuset blir som basseng uten vann

Investor Lars Løseth mener døgnåpent kulturhus er unik Surnadals-reklame.

Kommunen sier opp resepsjonsavtale med hotellet – håper hotellet stiller opp med venterom

Surnadal kommune ønsker å si opp samarbeidsavtale med hotellet.

søndag 15.11 2020

Løberg og Bjørbekk har tolket "Det lyser i stille grender" på særegent vis

Erfaren musikkduo ute med julesingel.

Lesarbrev:

Kva med domstolane no, Emblemsvåg?

– Sjølv om regjeringas forslag betyr at domstolar blir nedlagte, presterer likevel både Høgres justisminister og den justispolitiske talspersonen deira å påstå at ingen domstolar skal bli nedlagte.

torsdag 12.11 2020

Detaljregulering for Fjordparken og oppstillingsareal for konteinere

– Strategisk riktig grep for industriutvikling på Sunndalsøra

Forslag til detaljregulering for Fjordparken og oppstillingsareal for konteinere legges ut til høring. Dette ble vedtatt torsdag.

Arbeidet med ny næringsplan:

Ønsker næringssjef fra Surnadal som prosessveileder

I formannskapsmøtet i Sunndal torsdag, orienterte plansjef Anne Guri Aase om oppstarten for arbeidet med ny næringsplan.

- Et skritt i riktig retning, men savner tydelig hensyn til natur og miljø

- Dette er en viktig endring, men på langt nær tilstrekkelig for å hindre at verdifulle naturområder bygges ned. Det sier styreleder i DNT, Per Hanasand, etter at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet nå går inn for at vindkraftsaker skal behandles etter plan- og bygningsloven. .

onsdag 11.11 2020

– Samarbeid nøkkel til vekst og utvikling i næringslivet

Den nye næringsplanen er et strategidokument.

tirsdag 10.11 2020

- Må ta større del i aktivitetar retta mot offshore

Surnadal kommune lagar ny næringsplan.

mandag 09.11 2020

Undersøkelse viser Surnadal kommune er dårlig til å ta vare på natur:

- Vi må verdsette at vi har natur verdt å verne

Undersøkelse viser at Surnadal kommune er dårlig til å ta vare på naturen.

søndag 08.11 2020

Hedda frå Sunndal leiar Ungdomspanelet i fylket

Nyvald.

- Ferjetakstane blir ikkje auka, FrP fekk rett igjen!

- FrP har omtalt auken i ferjeprisane som greinalause og aldeles unødvendig, med bakgrunn i at fylket har pengar nok og lever i sus og i dus økonomisk.

lørdag 07.11 2020

Redd jordskifteretten forsvinner fra Surnadal

Så bra ut i vår, men nå snur trolig Stortingsflertallet.

fredag 06.11 2020

Bosetter nye flyktninger neste år

Surnadal Kommune blir bedt om å ta i mot 19 flyktninger.

torsdag 05.11 2020

Skryter av de ansatte i kommunen

Administrasjon og politikere skryter av de ansattes jobb med å holde kostnadene i Surnadal kommune nede.

Etter trusler, hetsing og frykt i Raudsandsaka:

Politikere ber anonymt om hjelp

Kontrollutvalget har fått flere henvendelser fra politikere som vil være anonyme. Spesielt og trist, sier utvalgslederen. Hun har sjøl opplevd trusler.