Tema

fredag 14.05 2021

Erna om Møreaksen

– Dersom en ikke vil ha veg da starter en omkamper

Et nei til Møreaksen vil utsette kryssing av Romsdalsfjorden voldsomt, er beskjeden fra statsminister Erna Solberg.

- Når skal vår Statsminister forstå at å bruke 25-35 milliard kroner på Møreaksen er aldeles spinnvilt

- Norge går med dundrande underskot, Erna!

Teslaeiere bryter fartsgrensene oftest

Det er store forskjeller mellom bilmerkene når det kommer til fartsoverskridelser.

onsdag 12.05 2021

ROR styrt av Møreaksen, Orten og Dahl!

« ROR, Romsdal regionråd er eit udemokratisk ikkje folkevalgt, sjølvoppnevnte interessegruppe styrt av Møreaksen, Orten og Dahl»

mandag 10.05 2021

Færre kjører moped

På fem år er over 12 prosent av mopedene blitt borte. Elsparkesykler og bedre kollektivdekning bidrar til færre mopeder på veiene, mener forsikringsselskapet If.

fredag 07.05 2021

Strengere regler for bruk av elsparkesykler fra 18. mai

– Elsparkesyklene er blitt veldig populære, og de er bra for mikromobiliteten. Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til bruken av dem. Derfor gjør vi nå noen endringer i regelverket for bruken av elsparkesykler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår reduksjon av ferjetakstene på 10 prosent

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen 120 millioner kroner til reduserte ferjetakster, fordelt med 65 mill. til riksvei- og 55 mill. til fylkesveisamband. Dette skal legge til rette for en reduksjon av ferjetakstene på 10 prosent i andre halvdel av 2021.

tirsdag 04.05 2021

Eksplosjonsartet elbilsag: - Haster med ladenettverk

På vei mot 100. 000 flere elbiler i 2021: - Det haster med å bygge ut ladenettverket, mener NAF

søndag 02.05 2021

Krever forutsigbare strømavtaler

Ap, Frp, Sp og SV vil stille klare krav til strømleverandører.

fredag 30.04 2021

Får lovnad om kortere overfartstid

Fylkeskommunen skal se om de får presset inn ekstra rushtidsavganger.

Tror Surnadal havn vil nyte godt av ei regionhavn i Sunndal

Har ikke gitt opp drømmen om "Ei havn for Midt-Norden".

torsdag 29.04 2021

Pendlarar reagerer: – No kjem vi ikkje heim til riktig tid

Fleire som pendlar over fjorden er ikkje nøgde med den alternative rutetabellen til Møre og Romsdal fylkeskommune for rute 46 Kvanne – Rykkjem.

tirsdag 27.04 2021

– Viktig at bedrifter og pendlere får så kort ruteendringstid som mulig

Ordførerne i Surnadal og Sunndal liker ikke ruteendringen på strekningen Kvanne-Rykkjem.

fredag 23.04 2021

Legger E-39 utenom Vinjeøra

Statens vegvesen foreslår en ny veglinje for E39 mellom Barhals og Stormyra.

onsdag 21.04 2021

Fartsovertredelser til sjøs straffes med forelegg

Ny forskrift om fartsgrenser på sjøen trer i kraft 15. mai.

søndag 18.04 2021

Ikkje nok med skryt av ferjepolitikk

– Vi i Senterpartiet har i alle år kjempa for billigare ferje og hurtigbåt, og no har også Frp og andre begynt å lova billigare billettar. Men det er ikkje nok berre å skryte av dette, vi må faktisk ha forpliktande vedtak i Stortinget.

fredag 16.04 2021

Jubler for halvering av ferjetakster

Landsmøtet i Arbeiderpartiet setter halvering av ferjetakster på programmet.

tirsdag 13.04 2021

Kollisjon i Auragata på Sunndal

To biler involvert.

tirsdag 06.04 2021

65 millionar kroner til fylkesvegar – 20 av dei går til utbetring av Folla bru

– Fylkesvegane treng eit løft. Det har vi signalisert i ny Nasjonal transportplan og vi viste det allereie gjennom budsjettforhandlingane for 2020 og 2021.

Historisk utkjøring av rør fra Pipelife Norge

Stor dag for Pipelife og Surnadal Transport

mandag 05.04 2021

- Alle parter har fått gjennomslag for noen av sine innspil i vilkårsrevisjon for Folla-Vindøla

Krav til nedkjøring av Trollheim Kraftverk følger dagens kunnskapsbaserte praksis.

Meldes om snøfokk og stedvis glatte veger - gult farevarsel

Bør kjøre forsiktig.

Parodien er det Frank Sve som står for!

Frank Sve kommer i et innlegg med tittelen «Parodien Møreaksen» som vanlig med påstander som ikke har rot i virkeligheten.

Fylkesveg stengt på grunn av rasfare

Usikkert når den åpnes.

søndag 04.04 2021

- Gledelig nedgang i antall trafikkdrepte

Færre menn dør i trafikken.

Parodien Møreaksen!

onsdag 31.03 2021

Forventer skadehopp i påsketrafikken

I fjor satt vi heime og antall bilulykker i påsken falt med 20 prosent.

tirsdag 30.03 2021

En fikk gå fra kontrollstasjonen - bilen ble avskiltet

Lønner seg ikke å hoppe over EU-kontroll.

tirsdag 23.03 2021

Snart går elferja bare på elektrisitet

Ladepunkter covidforsinket.

fredag 19.03 2021

Nasjonal transportplan 2022-2033:

Dette er tiltakene i Møre og Romsdal

Regjeringen la 19. mars fram Nasjonal transportplan 2022–2033. Der er det lagt til grunn 1 200 milliarder kroner til å drifte, vedlikeholde og utvikle et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

15 milliarder til fylkesvegene - Torve ikke fornøyd

Samfedselsminister Knut Arild Hareide lover milliarder til fylkevegene. - For lite, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve.

onsdag 17.03 2021

Veivedlikehold suverent viktigst for folk i Møre og Romsdal

– Vi har spurt folk hvilke saker de mener politikerne bør prioritere, og vedlikehold av veiene skiller seg klart ut. Nesten to av tre mener dette er viktig, og en av tre ønsker satsning på kollektivtransporten.

Krever milliarder til fylkesveger - hvis ikke stopper samfunnet opp

– Veger og bruer i Møre og Romsdal vil bli stengt. Samfunnet vil rett og slett stoppe opp. Vedlikeholdsbehovet er enormt.

tirsdag 16.03 2021

Forberedelsene ferdig - klart for storstilt dambygging

Vegutbedring, nye kulverter og ny bru ved Gråsjødammen er ferdig, nå starter arbeidet med å forsterke to demninger.

søndag 14.03 2021

Korona har ført til mindre trafikk på vegene

Hjemmekontor og reiserestriksjoner påvirket trafikken i 2020.

Nye Veier og SVV bør bytte prosjekt

Selv om Helge Orten påstår at Møreaksen er den beste løsninga, er han visst redd for å la Nye Veier gjøre en sammenligning med Romsdalsaksen.

Leserinnlegg:

Haulaus vegplan på Røv i Surnadal: Må stoppes!

Etter å ha lest Driva 10.mars, og etter å ha kjørt opp til Røv idag 12. mars, vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte.

fredag 12.03 2021

Møreaksen – en ren provokasjon mot sunn fornuft

At regjeringen nå vil legge inn Møreaksen til 24 milliarder i kommende NTP-periode kan bare oppfattes som en ren provokasjon mot normal anstendig fornuft.

Innbyggerne i Møre og Romsdal krever vegvedlikehold

Det viser en undersøkelse Norges Automobilforbund har fått utført.

tirsdag 09.03 2021

– Glad vi får gangsti langs livsfarlig veg

Ny gang- og sykkelveg forbi Røv ventes i løpet av neste år.

Trailer er berget og stengt veg er åpen for trafikk

Vegne blei åpna 13.30.

Travle tider for bilbergerne - arbeid dag og natt

Nok en trailer i grøfta.

mandag 08.03 2021

Mindreårige tatt på uregistrerte skutere

Under 16 år.

Kvinner tror ikke de er like gode sjåfører som menn

Det viser spørreundersøkelse.

onsdag 03.03 2021

Ordføreren i Selbu oppfordrer Surnadal kommune til å anlegge skuterløyper

- Vi har bare positive erfaringer.

mandag 01.03 2021

Naboar får tilbod om alternativ overnatting ved kaiutbedring

Møre og Romsdal fylkeskommune startar på sikringa av Kvanne ferjekai 6. april.

onsdag 24.02 2021

Avbestillinger kostet milliarder å erstatte

Aldri før har forsikringsselskapene betalt ut så mye i erstatning for avbestilte reiser.

Nyregulerer strekning på E39 gjennom Heim

Må ta hensyn til hastighet.

tirsdag 23.02 2021

Flertall for lavere fergepriser

Mandag var det klart at stortingsgruppene i Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt kommer til å fremme et felles forslag om fergepriser i Stortinget tirsdag 23. februar.

mandag 22.02 2021

Tilskuddet til aksjonsgruppa mot høye ferjepriser utløste kritikk mot fylkesordfører Torve

Støtte til ferjeaksjon utløste debatt: – Jeg burde ikke gjort det sånn

– Jeg burde ikke gjort det sånn. Jeg håper fylkesutvalget kan godta beklagelsen, sa fylkesordfører Tove-Lise Torve om måten saka om tilskudd til ferjeaksjonen var kjørt fram på.

- Gratis og utsleppsfri finst ikkje!

Gratis ferjer betyr at vi alle i fellesskap skal betale billetten til bilistane. 

- Legg ned fylkeskommunane - la staten overta

- Fylkeskommunane maktar ikkje å ta ansvaret for det dei faktisk HAR ansvaret for.

SV vil ha nasjonal kontroll over krafta vår

LO sin regionkonferanse i Trøndelag har vedtatt elleve krav til raudgrøn politikk ved stortingsvalet i 2021.

fredag 19.02 2021

Vil auke vedlikehaldet av fylkesvegane

Ønskjer å gjere sikringsarbeid i Øksendalstunellen

Møre og Romsdal fylkeskommune har søkt om 75 mill. kr i ekstra statlege midlar til vedlikehald av fylkesvegnettet i 2021. Midlane kan føre til ein betydeleg auke i vedlikehaldsarbeidet som kjem både trafikantane og næringslivet i fylket til gode.

onsdag 17.02 2021

Tåler innstilling av enkelte ferjeavganger en kortere periode:

Har forståelse for at utbedring av kai er nødvendig

Arbeidet med utbedring av gammelkaia på Kvanne vil ta opptil tre uker.

tirsdag 16.02 2021

Hun er den nye styrelederen i Todalsfjordprosjektet

Malene Aaram Vike håper på prosjektåpning i 2025.

fredag 12.02 2021

Stenger Øksendalstunellen

Gjenstander i vegbanen.

Leserinnlegg:

Todalsbrua: - Dårlig organisering!

Jeg foreslår her og nå Kjell Neergård som styreleder for Todalsbrua.

torsdag 11.02 2021

Fem triks for enklere elbil-lading om vinteren

Med rekordhøyt elbilsalg er mange inne i sin første vinter med elbil. – Mange er nok overrasket over både hvor mye rekkevidden forkortes og ikke minst hvor mye tregere hurtigladingen går i vinterkulda, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

tirsdag 09.02 2021

- Vi straffes for å bo i grisgrendte strøk

Må vente med å bestille oppkjøringstimer.

Reparasjon av gammelkaia på Kvanne utsatt - kan bli ruteendringer

Kan tidligst starte i uke 12.

Leserinnlegg:

Billettering på land og til vanns!

- Kva er forskjellen på billettering av bilane på land og på ferjene?

mandag 08.02 2021

Majoritetseieren om Todalsfjordprosjektet:

Vil ha styreleder fra Sunndal eller Surnadal

Framdriften i prosjektet satt på vent til nytt styre er på plass.

fredag 05.02 2021

Kommuner sponser hjertekompresjonsmaskin - innsamlinga nærmer seg mål

Rindal og Surnadal kommuner gir 10.000 kroner hver til innsamlinga av penger til hjertekompresjonsmaskin.

Arbeidet med å sikre gammelkaia starter snart

Fylkeskommunen regner med å gjøre jobben i løpet av uke 8.

Strømforbruket skjøt til værs i Surnadal og Sunndal

Statnett melder om høyeste timeforbruk i historien.

torsdag 04.02 2021

Endelig ser fylkesveger ut til å bli åpnet for modulvogntog:

Har bestilt modulvogntog klar til 1. april

Surnadal Transport investerer.

Åpner deler av Indre Nordmøre for modulvogntog

Flere veger står for tur.

tirsdag 26.01 2021

Frps desperate fergestrategi

Frps Frank Sve er nok en gang ute med svært misvisende påstander knyttet til fergedrift. Målet er å tåkelegge at Frp i snart åtte år ikke har gjort noe som helst med fergeprisene.

Lesarinnlegg:

NM i auka ferjeprisar!

- I NM i auka ferjeprisar, tok AP og SP sigeren, i hard kamp med SV, KrF, V og MdG.

Har snart penger til to hjertekompresjonsmaskiner

Redningstjenesten er takknemlig for støtten og tror de kommer i mål.

søndag 17.01 2021

Melder om redusert kapasitet på avgang

Farlig last.

lørdag 16.01 2021

Bare å gi opp Sve og Frp

Jeg har lansert en aksjon for å få halvert ferjeprisene over hele Norge.

- Bortimot politisk svindel

- Når AP og Per Vidar Kjølmoen no står fram og skal liksom halvere ferjeprisane, blir dette bortimot politisk svindel.

Lastebileier mangler 500 meter for å få kjøre modulvogntoget heim til bedriften

Håper på hastevedtak for Fv 62.

- Ikke bestill oppkjøring før fullført kjøreopplæring

Statens vegvesen anmoder trafikkskolene om kun å bestille oppkjøring til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring.

Aldri før har vi brukt mer strøm i Norge

Ufattelig mye.

fredag 15.01 2021

Glad for å få modulvogntog på Fv 65

Ordfører Margrethe Svinvik (Sp) har jobbet tett med næringsliv og leder i samferdselsutvalget Kristin Sørheim (Sp) for å få det positive resultat som nå foreligger.

torsdag 14.01 2021

Fv 65 straksåpnes for modulvogntog fra Skei til fylkesgrensa OPPDATERT

– Takket være min e-post til fylkesadministrasjonen om saken fikk vi til en hastesak på et ekstramøte mellom samferdselsutvalget og fylkesadministrasjonen, sier fylkespolitiker Lilly Gunn Nyheim (Ap) fra Surnadal.

onsdag 13.01 2021

- Fylket må slutte å trenere modulvogntog på fylkesveg 65

Det sier Surnadal Transport som i samråd med Pilelife, NLF og Surnadal kommune øver påtrykk for å få modulvogntog på Fv 65.

Krever åpning av Fv 65 for modulvogntog nå

- Trøndelag har gjort det med sin del av Fv 65.

tirsdag 12.01 2021

Elbileier strandet i Surnadal - fikk ikke lading OPPDATERT

Ladestasjonen virket ikke.

Åtte av ti kjører med hjerte i halsen

De yngste er mest skrekkslagen.

fredag 01.01 2021

Historisk lave dødstall på norske veier i 2020 – Møre og Romsdal har færrest drepte

2020 ble året med historisk lave dødstall i trafikken – med 95 omkomne, er det for første gang under 100. Selv om hvert dødsfall er en tragedie for de som rammes, er det allikevel en viktig milepæl og en stor motivasjon til å komme enda lengre ned.

onsdag 23.12 2020

Vurder å la bilen stå om du opplever underkjølt regn i jula

Været har vekslet mye i desember og vinteren har ikke fått ordentlig tak mange steder i landet. Da øker også faren for regn som fryser til is på bakken. Det er det vanskeligste føret å kjøre bil på.

tirsdag 22.12 2020

Storvik og Pipelife bidrar til vekst og utvikling i RoadTech

Storvik blir en av flere nye eiere i RoadTech på Tingvoll.

mandag 21.12 2020

Leter etter nytt styre til Todalsfjordprosjektet

Skal på plass i månedsskiftet januar/februar.

fredag 18.12 2020

Er sikker på flertall for gangveg forbi Røv

Fylkespolitiker Lilly Gunn Nyheim forteller det er flertall i fylkestinget for å bygge gangveg forbi Røv i år.

torsdag 17.12 2020

Ordførere krever stopp i ruteendringsplaner

Ordførerne i Surnadal og Sunndal mener det er uholdbart av ferjeavdelinga i fylket å sende ut varsel om så inngripende samferdselstiltak med så kort varsel så nære jul.

Fortviler over varsel om færre ferjeavgange

Fylkeskommunen varsler ruteendringer og færre avganger på ferja mellom Kvanne og Rykkjem.

fredag 11.12 2020

Førsøkte å stikke av fra kontroll

Blir anmeldt.

onsdag 09.12 2020

Vil ha promillegrense på elsparkesykler

Foreslår også 12 års aldersgrense.

tirsdag 01.12 2020

Kommunedirektør refser daglig leder i Innveno

- Inntok sterk politisk rolle i innkalling og møte om autonome ferjer.

torsdag 26.11 2020

Todalsfjordprosjektet vedtatt i Surnadal kommunestyre:

- Kommer ut av bakevja

Kommunedelplanen ble vedtatt mot fem stemmer. Politikerne gikk oss inn med en ny million.

- Todalsfjordprosjektet er større enn Svinvik Gard

Det sier varaordfører Hugo Pedersen (Sp) i debatten i kommunestyret.

onsdag 25.11 2020

Vil ha bru over Todalsfjorden og utvikling på Nordmøre

Styrkår Brørs forstår ikke hvorfor noen skal begynne å tulle med førerløse ferjer.

tirsdag 24.11 2020

Todalsfjordprosjektet i hendene på lokalpolitikerne:

- Det er nå eller aldri

Næringslivet sier bru over Todalsfjorden er avgjørende for vekst og utvikling på indre Nordmøre.

- Ferjer er ikke fastlandsforbindelse

Styreleder Lars Løseth i Todalsfjordprosjektet mener ei ferje aldri blir fastlandsforbindelse.

mandag 16.11 2020

200.000 passasjerer borte siden mars

Koronapandemien fortsetter å ramme Årø hardt.

Økning i henvendelser om reiseforsikring

Kunder frykter Norwegian-konkurs

Regjeringens nei til Norwegian har ført til en økning i antallet henvendelser fra urolige kunder. Mange lurer på hva reiseforsikringen dekker ved en eventuell konkurs.

lørdag 14.11 2020

Signert

Reisande på livets ferje

Sunndals mest populære festsong begynner med ein ferjetur til eit no nedlagt ferjeleie. Det siste lokale ferjesambandet vårt fyller snart 100 år, sjølv om mange vil legge det ned.

søndag 08.11 2020

- Ferjetakstane blir ikkje auka, FrP fekk rett igjen!

- FrP har omtalt auken i ferjeprisane som greinalause og aldeles unødvendig, med bakgrunn i at fylket har pengar nok og lever i sus og i dus økonomisk.

lørdag 07.11 2020

Ønsker kontaktfri billettering ut neste år

Redd koronasmitte.

onsdag 04.11 2020

- Uhaldbart for grenda med 1680 bilar i døgnet

Nordvik Grendelag ber planleggarane av Todalsfjordprosjektet ikkje stoppe ved Øygarden, men sjå heile vegen til Åsbøen.

Todalsfjordprosjektet:

Flere påpeker mangler ved planen

Ber om at utbygger svarer ut manglene i det videre planarbeidet.

Todalen Grendelag ønsker Todalsfjordprosjektet realisert

Ber likevel utbygger legge vegen gjennom Svinvika i en mindre ødeleggende trase.

Todalsfjordprosjektet:

Fylkeskommunen kritisk til kulturfiendtlig trasé i Svinvika

Meiner grunnlaget for kommunedelplanen er for dårleg.

torsdag 29.10 2020

Advarer mot livsfarlig kjøring

1 av 3 kjører før rutene er fri for is og dugg. - Her må det en holdningsendring til, sier UP.

onsdag 28.10 2020

Utelukker ikke havnesamarbeid med Sunndal

- Hovedprioritet er mer aktivitet i egen havn

Flere tar til orde for alternative trasevalg for Todalsfjordprosjektet

Tunnel og flytebru er å foretrekke.

tirsdag 27.10 2020

- Er fornøyd med ferje

Savner bare et par nattavganger.

mandag 26.10 2020

Batteriferja svir av mer diesel enn gammelferja

Fjord 1 sier det skyldes innkjøring av ferje og mannskap.

fredag 23.10 2020

Vil kjøpe aksjer i Todalsfjordprosjektet

Innstillinga fra kommunedirektøren i Surnadal var varsla.

torsdag 22.10 2020

Pipelife Norge satser på bærekraft, men tar råstoff over Trondheim havn:

– Det var ikke bærekraftig å ta varene til Surnadal havn

Pipelife vil vurdere å ta inn råvarer til Surnadal sjøveien igjen om det blir mer aktivitet og regularitet i havna.

mandag 19.10 2020

Tør ikke vente lenger med å legge om til vinterdekk

Snøen kryper farlig langt nedover fjellsida.

Innstiller avgang over Halsafjorden

tirsdag 13.10 2020

Tilbyr aksjer til nye eiere som vil være med å utvikle Surnadal havn til et miljøvennlig godsknutepunkt

Styret i Surnadal hamneterminal jobber med å få flere eiere.

Dårlig på å bruke refleks på Vestlandet:

- Dette er uansvarlig og urovekkende. Det er en ekstremt billig livsforsikring, og noe alle bør bruke i mørket hver høst og vinter

- Det bør være like naturlig å ta på seg refleks når du går i mørket som det er å bruke bilbelte når du kjører.

søndag 11.10 2020

Bonde i Sunndal ønsker steinmasse fra Todalsfjordprosjektet - Svinvik Gard advarer

Høringsuttalelser til Todalsfjordprosjektet.

onsdag 07.10 2020

Ferjefiasko frå Høgre

Høgreregjeringa har ikkje lytta til ferjeopprøret. No er det Frp som må redde ferjene i Møre og Romsdal frå økonomisk forlis.

Sp og Ap mener regjeringa begår en ferjefiasko - tull og tøys mener Frp

Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal langer ut mot Solbergregjeringa for manglende bevilgninger til miljøferjene.

tirsdag 06.10 2020

SP legg ned vidaregåande skular, og kuttar skuletilbodet til ungdommen i distrikta!

SP her i fylket stemmer for å produsere mindre kjøtt, legg ned vidaregåande skular og kuttar kraftig i både skule og ferjetilbodet her i fylket.

tirsdag 29.09 2020

Ungdom starter kampanje mot unge fartssyndere

Skal redusere dødsfall i trafikken.

Bertelsen & Garpestad skal bygge ny E39 Leirvika-Renndalen:

E39 Betna-Stormyra: Oppstart i slutten av oktober

Statens vegvesen signerte mandag kontrakt med Bertelsen & Garpestad AS, som har fått i oppdrag å bygge nye E39 Leirvika-Renndalen. Strekningen er en del av E39 Betna-Stormyra.

onsdag 23.09 2020

Undersøkelse:

Halvparten av bussjåførene får ikke tid til nødvendige pauser

‒ Busselskapene skyter seg i foten når de skviser sjåførenes arbeidsdag på denne måten.

søndag 06.09 2020

Er forarget over livsfarlig utsetting av fareskilt

Perly Grande Eikås mener det i verste fall kunne gått liv tapt, med slike fareskilt midt i vegen, midt i en sving.

Halsa-Kanestraum var innstilt - nå drift med forsinkelser

Grunnet akutt sykdom.

Nyferga på Stangvikfjorden

Det er tidlig morgen, sola har ennå ikke nådd kaia på Kvanne. Nyferga er på vei over fra andre sida.

onsdag 02.09 2020

Politikerne i Surnadal ønsker ny vegtrase for Todalsfjordprosjektet i Svinvika

Det er både glede og skepsis over kommunedelplanen for Todalsfjordprosjektet som legges ut på høring.

mandag 31.08 2020

Får bøter for mobilbruk i bil

To forenkla forelegg.

fredag 28.08 2020

Føler seg sviktet av Sunndal kommune

Krister Øvrevik føler det er null interesse blant politikerne i Sunndal for at han får ødelagt all beitemarka si om tunnelinnslaget til Todalsfordrosjektet på Ålvundfordsida blir lagt der fylkeskommunen har tegnet det inn per i dag.

torsdag 27.08 2020

Kan Arbeiderpartiet garantere at Nye Veier ikke skrotes?

Nostalgisk sosialisme blir resultatet når en samlet venstreside vil skrote jernbanereformen, men spørsmålet er om Nye Veier vil lide samme skjebne hvis Støre blir statsminister

onsdag 26.08 2020

Politikere i Surnadal på befaring i traseen til Todalsfjordprosjektet i Svinvika.

En vil ikke ha bru – andre vil ha vegen endret

Erik L. Moen MDG i Surnadal mener Todalsfjordprosjektet bør skrinlegges av miljø- og samfunnshensyn.

Pant for skip må på plass

Maritim næring er i krise. Høgre-regjeringa og Frp kan ikkje stå med hendene i lomma.

søndag 23.08 2020

Vegløsninga i Svinvika er den som vekker mest følelser i Todalsfjordprosjektet

Kommunedelplanen skal ut på høring.

lørdag 22.08 2020

Kven si stemme, er «en» stemme?

Tilsvar til leder i RB/Leserinnlegg.

fredag 21.08 2020

Tunnel ble stengt på grunn av syklister

Oppdølsstrandtunnelen.

onsdag 19.08 2020

Går med overskot i ei vanskeleg tid

Fjord1 meiner dei leverer god drift.

Ung sjåfør spent første skuledag

Første dag som skulebusssjåfør.

tirsdag 18.08 2020

Fylkeskommunen vil inn i Todalsfjordprosjektet AS

- Vi holder stort trykk på realisering av Todalsfjordprosjektet

Fylkesråmannen mener det er naturlig for fylkeskommunen som vegeier å gå inn med aksjekapital i Todalsfjordprosjektet.

Flere turister har besøkt Vestlandet enn noen gang før

Hjemmesommer gir trafikkvekst.

Innstiller avganger

Kaiarbeid.

mandag 17.08 2020

Tar ut c-ferja deler av kvelden

fredag 14.08 2020

- Håper folk respekterer skiltene

Nye forkjørsveger i Surnadal.

onsdag 12.08 2020

Vegvesenet vurderer strengere smitteverntiltak

Lokale koronautbrudd kan føre til strengere smitteverntiltak på enkelte trafikkstasjoner. 

tirsdag 11.08 2020

Forkjørsregulerer flere veger i Surnadal

Av hensyn til trafikksikkerhet.

mandag 10.08 2020

Trailer av vegen ved Grøa

Sjåfør virker uskadd.

lørdag 08.08 2020

FRAM opnar framdøra for passasjerane

- Viktig å gå ut bak.

- Tren på å gå til skolen

Ikke lenge igjen til skolestart.

fredag 07.08 2020

Innstiller to ferjeavganger

mandag 03.08 2020

Ført bak lyset, om Stad skipstunnel?

søndag 02.08 2020

E39 Bolsønes- Kviltorp - Julbøen - Molde - finnes det akseptable løsninger?

Før valget høsten 2019 og etterpå har det vært jobbet med mulige løsninger.

lørdag 01.08 2020

Lytt til erfarne sjøfolk før du legger ut på tur - her er noen tips

Ha redningsutstyret i orden.

Færre trafikkskader enn fryktet

Uoppmerksomhet ved bruk av mobiltelefoner og interaktive skjermer er blant årsakene til trafikkulykker.

fredag 31.07 2020

Vil ha rundkjøring i dette krysset

Mener krysset er uoversiktlig og farlig.

Flest gamlinger kjører seg ihjel på motorsykkel

Det viser tal over trafikkdrepne i sommar.

torsdag 30.07 2020

Klager på smerter etter trafikkulykke OPPDATERT

Påkjørsel bakfra.

onsdag 29.07 2020

Lastebil stoppet ikke til kontroll - hentet av politiet

Ble anmeldt og fikk kjøreforbud.

tirsdag 28.07 2020

- Hit, men ikke lengre!

Sjåføren av en lett lastebil som ble kontrollert manglet i Yrkessjåførkompetanse(YSK).

onsdag 22.07 2020

Her kjem ho - her kjem ferja

Etter seks timars stans i ferjetrafikken Kvanne-Rykkjem kjem reserveferja.

Ny ferje på plass på Kvanne-Rykkjem i kveldinga OPPDATERT

Tekniske problemer.

tirsdag 21.07 2020

Overlast er ikke bare problem i bobiler

Det viser kontroll ved Romsdalen trafikkstasjon.

lørdag 18.07 2020

Vogntog stoppet ikke for kontroll - ble innhentet av vegvesenet

Fører ble anmeldt.

fredag 17.07 2020

Seks fikk bøte for å ha kjørt for fort

Fartskontroll i Gråura.

- Båtfolket er for lite oppmerksom på hva som er foran båten

Redningsselskapet har hatt en travel start på sommeren.

- Bruk sommerferien til øvelseskjøring

Oppfordring fra Statens Vegvesen til de som skal ta førerkort.

- Ta bilder om ulykken skulle være ute

- Kan aldri få nok dokumentasjon.

torsdag 16.07 2020

- Gi hunden en god bilferieopplevelse

Råd og tips om å ha med hund på lengre biltur.

onsdag 15.07 2020

Kjørte forbi laseren i 105

Kontroll i Tingvoll.

Sender nabovarsel på ny plassering av UNO-X

Ønsker automatstasjon ved Altisenteret i Surnadal.

Ber ungdom ta det med ro i trafikken

- Har ingen å miste.

Fire av ti stryker på førerprøven - skaper kø for oppkjøring

Ungdommen møter uforberedt til teoriprøven.

tirsdag 14.07 2020

Du kan få betalt for å være strømkunde

De rimeligste selskapene tilbyr deg 15 øre per kilomatttime dersom de velger dem.

Erfarne båtførere synes det er greit å drikke og kjøre båt

Det viser en undersøkelse MA har fått utført.

tirsdag 23.06 2020

Ny sommerserie i Driva - møt folk ombord på Kvanne-Rykkjem:

Med 68 turer i døgnet over fjorden

Hun begynner å dra på årene. Snart femti år og hun har lagt bak seg utallige nautiske mil på sjøen. Og fraktet like utallige kjøretøy og passasjerer. Ferga Nordmøre krysser fjorden mellom Kvanne og Rykkjem nesten sytti turer i døgnet.

mandag 01.06 2020

Fem drept i trafikken i pinsen

11 personer mistet livet i trafikken i mai, og hele 5 bare i pinsehelga.

søndag 31.05 2020

- Ta livet på alvor - sjekk redningsvesten

- Må gjøres en gang i året.

lørdag 30.05 2020

Går vekk frå avstandskrava på skolebussen

Møre og Romsdal fylkeskommune går vekk frå avstandskrav i kollektivtrafikken frå måndag 8. juni.

torsdag 28.05 2020

Båtførere kjenner ikke promillegrensa til sjøs

6 av 10 vet ikke hva promillegrensen til sjøs er, viser undersøkelse.

tirsdag 26.05 2020

Skal binde fylket saman digitalt

Kommunane i Møre og Romsdal går no saman i ei felles digitaliseringssatsing for å betre tenestetilbodet.

torsdag 14.05 2020

Næringslivet blir hørt - Fylkesutvalget sier ja til modulvogntog på Fv 65

Bredt flertall for å tillate modulvogntog på enkeltstrekninger i fylket.

onsdag 13.05 2020

Vaagland Båtbyggeri leverer sitt mest avanserte skip

Storkontrakt klar til levering.

Negative reaksjoner på fylkesrådmannes nei til modulvogntog i Møre og Romsdal:

- Næringslivet holdes som gissel OPPDATERT

Bedrifter i Møre og Romsdal føler de blir brukt som pressmiddel for å få mer penger til veg.

Fjord1 øker omsetninga i første kvartal

Økte billettprisar bidrar nok til det.

tirsdag 12.05 2020

Går i mot 24 m vogntog på vegane i Møre og Romsdal

Fylkeskommunedirektøren meiner det ikkje er trafikksikkert.

mandag 11.05 2020

- På tide å ta ansvar, Sve!

Veiprosjekter blir gjennomført om vi står sammen om de prioriteringene som ligger i Nasjonal Transportplan og legger bort omkampene.

søndag 10.05 2020

Det blir mange biltog 17. mai

Det blir en annerledes feiring.

- Møreaksen torpederer heile fylket

- Møreaksen er ei katastrofe for samferdselsfylket Møre og Romsdal.

- Vær obs på sau i vegbanen

Tingvoll.

Mistet førerkortet i 80-sone

Nesten 40 for fort.

lørdag 09.05 2020

Kjøreskolene kjører opplæring

Er i gang med MC, starter med bil.

Er i gang med ny E-39 gjennom Heim

Starter med Leirvika-Renndalen.

fredag 08.05 2020

Åtte tatt i fartskontroll

Sto i tunnel.

tirsdag 28.04 2020

To tatt i 30-sone

Fikk bøter.

onsdag 22.04 2020

Ni fikk bøter

Fartskontroll.

onsdag 15.04 2020

Suste gjennom fartskontroll i 110

Fikk bot.

tirsdag 14.04 2020

Redusert kollektivtilbod frå i dag

På bakgrunn i at myndigheitene gjekk ut 7. april med at koronatiltaka skal fortsette å gjelde etter påske, blir kollektivtilbodet i Møre og Romsdal redusert frå i dag, 14. april.

mandag 13.04 2020

Vegarbeidet i gang i Rindal:

Jobber på fylkesveg 6164

Før påske var jobben på Djupdalsbrua på Fv 6164 over Rindal sentrum godt i gang. Når telen går, skal vegen asfalteres.

søndag 12.04 2020

Melder om en historisk rolig påske i fjellet

- Historisk rolig påske for redningstjenesten – folk er solidariske og har holdt seg unna fjellet.

Innstilt ferje i drift igjen

Innstilt inntil videre.