asfalt: Mykje er gjort, men det står mykje igjen før vegstandarden i distriktet vårt er god nok.
Illustrasjonsbilde.
(Foto: Jorid J. Aarvåg)

asfalt: Mykje er gjort, men det står mykje igjen før vegstandarden i distriktet vårt er god nok. Illustrasjonsbilde. Foto: Jorid J. Aarvåg

LEIAR

Krafttak for vegvedlikehald

Vegvesenet har asfaltert fleire fylkes- og riksvegstrekningar i distriktet vårt distrikt i sommar. Det har mellom anna betra vegstandarden på delar av fv. 65 i Rindal. Også andre stader i fylket vårt har nylagt asfalt gjort det meir bekvemt å vere sjåfør.

Det står likevel mykje igjen. I Møre og Romsdal er det til saman 54 mil med riksveg og 300 mil med fylkesveg. Dette er svært krevjande å vedlikehalde. Fylkeskommunen har ikkje pengar til å følgje opp vedlikehaldet på vegane dei har ansvaret for. Avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i Statens vegvesen peikar i dagens avis på at dei treng minst 130 millionar kroner i året berre for å behalde dagens nivå. I tillegg kjem pengar til å utbetre vegbanen på mange strekningar før asfalten kjem.

Årets asfaltsesong nærmar seg slutten. Heldigvis lovar vegvesenet å prioritere fleire strekningar i distriktet vårt før asfaltutleggjarane skal parkerast. Fleire riks- og fylkesvegstrekningar er i så elendig forfatning at dei må karakteriserast som trafikkfarlege. Alle som har køyrt strekninga på fylkesveg 62 mellom Eidsøra og Toven i Nesset vil truleg vere einige i det. Der må ein halde godt i rattet om bilen ikkje skal ta si eiga retning. No lovar vegvesenet betring. Det finst fleire strekningar med om lag like dårleg standard rundt om i distriktet vårt.

Det må eit krafttak til for å betre vegstandarden i Møre og Romsdal. Mykje er gjort, men det står mykje igjen. Det må meir pengar til.

Leiar Kristin Sørheim i samferdselsutvalet i Møre og Romsdal har sagt det tidlegare, og tek det opp igjen i dagens avis. Ho meiner situasjonen er slik at politikarane må vurdere å sette store nye vegprosjekt på vent fram til det er tatt eit heilt nødvendig krafttak på vedlikehaldet på alt eksisterande vegstrekningar. Rindal-ordførar Ola T Heggem har tidlegare sagt det same.

Det blir brukt enorme summar på nye vegprosjekt i meir sentrale strøk i landet. Det er vel og bra, men desse må ikkje kome på kostnad av vegstandarden ute i distrikta!

Mer å lese på Driva:

Det må eit krafttak til for å betre vegstandarden i Møre og Romsdal.

Siste nyheter

FREDAGSTANKER

«Jeg har en formening om at det var mer spenning under framleggelsen av statsbudsjettet før i tida»

I tidligere år sto vi journalister i kø for å hente ut statsbudsjettet og for å kikke i skattelistene. I dag får vi det servert digitalt.

Hvorfor legger vi ned asylmottak – og hva er kriteriene?

- Det er gode grunner til at vi legger ned mange asylmottak over hele Norge. Tallene taler for seg selv, mener UDI-direktør Frode Forfang.

Bekrefter bevilgning til Todalsfjordprosjektet

Enstemmig oppfølgingsvedtak i fylkestinget.

Lanserer «Bli kjent-fondet»

Innbyggerne i Molde, Midsund og Nesset skal bli bedre kjent med hverandre.

Savner noen denne?

Båten ligger ved Byggmakker i Surnadal.

Rindalsmessa for åttende gang

Med 60 utstillere andre helga i november.

Mistenker promillekjøring

Forlot uregistrert bil i Ranvik.

Arvet bestefars Datsun 200 L

Tema Trafikk og motor i Driva på onsdag.

Joker er stengt

Nærbutikken Joker på Kvanne er konkurs.

- Vi er fryktelig forbanna

- Forslaget til statsbudsjett har gitt oss horn og hale. Gulstripekjolene går snart opp i sømmene i takt med at musklene vokser.

Trafikkontroll

Kontroll på fylkesveg 65.

Vegmeldinger uke 42

Vegarbeid medfører delvis stengt veg og kolonnekjøring.