Respekt for hverandre, nå må grensen være nådd!

Vi lever i et lite bygdesamfunn,der man egentlig skulle tro vi sto samlet! Men neida,det er ikke slik...

Respekt for hverandre,nå må grensen være nådd!

Vi lever i et lite bygdesamfunn,der man egentlig skulle tro vi sto samlet!

Underskriftskampanje mot giftdeponi på Rødsand, Nesset

Nå må vi alle våkne av dvalen og fange opp hva som foregår rett under nesene våre.

Den siste biten

Dei som verkeleg treng det, må vera sikra eit rom der dei kan få naudsynt omsorg.

Framtidige behov for sjukeheimsplassar

Er det å oppretthalde 8 sjukeheimsplassar mindre viktig enn dei føremåla det er bevilga midlar til tidlegare i 2017?

‘Ættestupet’ i Surnadal

Leserbrev fra Dordi Skuggevik.

Sykehjemsplasser i Surnadal

Det bør tynnes ut i byråkratiet på Kommunehuset istedenfor at sykehjemsplasser legges ned.

Til de folkevalgte og administrasjonen i Surnadal Kommune

"Hva er det med Surnadal Kommune og eldreomsorg?"

Fylkesmannen i utakt med landbruket

Det er trist at Fylkesmannen vil sette begrensninger på utviklingsmulighetene for svært mange bønder. Det får konsekvenser for motivasjon og satsingsvilje.

Ingen sier Brøskja!

Tittelen på den nye Stangvikboka: "Brøskja - Kvanne" er et lingvistisk  misfoster.

Budsjett, tjenester og velferd

Budsjettider er alltid spennende. Enkelte ganger kan spenningen faktisk bli skikkelig ubehagelig.

Hva gir kutt i barnehagetjenesten oss?

"Sunndal vil ikke lenger levere en tjeneste utover det de er lovpålagt, og dersom man går inn for dette forslaget"

LESARBREV

Kommunebudsjett og sjukeheimsplassar i Surnadal

" På få år er 20 institusjonsplassar nedlagde. Det bør halde for ei stund."

Siste fra forsiden

Fikk besøk av Luciakor

Varmet i kjølig førjulstid.

Budsjettet vedtatt:

Ett barnehageopptak i Sunndal

Det ble temperatur i budsjettdebatten i kommunestyret i Sunndal onsdag. De borgerlige foreslo å beholde to barnehageopptak i 2018. Det fikk de rødgrønne til å tenne.

Brubækken gardsmeieri til Grüne Woche i Berlin

Møre og Romsdal viser vei til gode mat og naturopplevelser.

Ga bort julegaven til Bark

Ansatte i Sunndal kommune gir også i år bort julegaven fra arbeidsgiveren til et godt formål. Barnas Røde Kors (BARK) er årets mottaker.