Et offensivt veibudsjett!

Betna-Stormyra får midler i 2019!

FREDAGSTANKER

«Jeg har en formening om at det var mer spenning under framleggelsen av statsbudsjettet før i tida»

I tidligere år sto vi journalister i kø for å hente ut statsbudsjettet og for å kikke i skattelistene. I dag får vi det servert digitalt.

Hvorfor legger vi ned asylmottak – og hva er kriteriene?

- Det er gode grunner til at vi legger ned mange asylmottak over hele Norge. Tallene taler for seg selv, mener UDI-direktør Frode Forfang.

FREDAGSTANKER

Viktig markering

"UDIs vedtak griper inn i livene til mange. Først og fremst til de mange beboerne ved mottaket som igjen går en ukjent framtid i møte"

Kjære Halsa kommune!

- Det koker på facebook om dagen, leserinnlegg skrives av ivrige lokale forkjempere og her henger til og med utfløtta halsaværing seg på leserinleggbølgen.

Om å drepe gåsa som la gullegget

Det var med tungt hjerte jeg fikk beskjed om at Sunndal Asylsøkermottak skal legges ned.

Ope brev til UDI og Sylvi Listhaug

Vedtaket om nedlegging av Sunndal asylmottak må omgjerast og at Tingvoll asylmottak må sikrast vidare drift.

FREDAGSTANKER

Alvorets time i Sunndal

"Det er ingen krise, men nå er den økonomiske situasjonen i ferd med å tilspisse seg"

Gje meg handa di, ven

La oss slå ring om de på mottaket, la oss vise at vi bryr oss!

Ny folkeavstemning i Halsa?

Kommunesammenslåingen er gjennomført i strid med kommuneloven, mener Einar Vaagland (Halsa Ap), som spør ordføreren hvor mange underskrifter han trenger for å "følge folkeviljen" og avholde ny folkeavstemning.

Kritikkverdig å legge ned eitt av Noregs fremste fagmiljø

Asylmottaket i Sunndal blir lagt ned ved nyttår, fordi Utlendingsdirektoratet har sagt opp avtalen med kommunen.

Siste fra forsiden

Antall asylsøkere historisk lavt

I mai anslo UDI at det ville komme 3000 asylsøkere til Norge i år, men nå har de endret anslaget til 2500.

Ønsker seg redningsbåt

Surnadal Røde Kors ser behovet for en båt til hjelp i sine redningsoppdrag. Hjelpekorpset håper næringsliv og innbyggere blir med på en vippsaksjon for å realisere drømmen.

Kulturen samlet i ett hus skaper debatt:

Fire alternativer framlagt

Er én kulturdør en god tanke?

Todalsbrua på topp

Jubeldag for SUSU-regionen.