Orienterer Giske

Skal orienteres om deponi, smitteproblematikk og bompengestatus.

Møtes: Tove-Lise Torve og Trond Giske har tidligere møttes på Sunndalsøra. Dette bildet er fra 2008 da daværende kulturminister Giske var på besøk.  

Nyheter

Partikolleger har invitert Arbeiderpartiets nestleder, Trond Giske, på båttur fra Kristiansund til Sunndalsøra kommende torsdag. På turen skal Giske orienteres om aktuelle saker for Nordmøre. Fredag skal Giske holde foredrag om "Framtidas næringsliv og kompetanse" under Sunndalskonferansen.

Tove-Lise Torve er tredjekandidat på partiets valgliste for Møre og Romsdal. Hun skal være med på turen, og sier de kommer til å informere Giske om saker som opptar partiet både lokalt og på fylkesplan.

- På båtturen kommer vi til å informere om at vi ønsker grensen for nasjonal laksefjord lenger ut i Sunndalsfjorden. Det er uheldig med oppdrett så nære grensa. Dette med tanke på smitteproblematikk. Vi ønsker å synliggjøre dette for Giske.

Ap-nestlederen skal også orienteres om deponiplanene på Raudsand og om arbeidet for å få forlenget bompengeperioden til 40 år for ferjeavløsningsprosjekt. Dette gjelder både Todalsfjordprosjektet og andre prosjekt i fylket.

- Når det gjelder deponiplanene er status at Ap-lagene rundt Sunndalsfjorden er mot planene. Fylkespartiet stiller seg negativ inntil man kan være sikre på at et deponi ikke vil påføre økt risiko for folk og fjord.

- Vi er svært skeptiske til alt som kan ha være negativt for miljø og helse, sier Torve.

Torsdag kveld skal Giske delta på et åpent møte om skolepolitikk på Kafé Trædalsstuene.  Fredag morgen skal han være med på et frokostmøte på velferdshuset på Hydro før han skal holde foredraget på Sunndalskonferansen.