Dømt for grovt bedrageri

Fikk utbetalt 180.000 kroner etter å ha sendt meldekort til Nav, sjøl om han var i arbeid.

En romsdalsmann i 40-åra er i tingretten dømt til seksti dagers fengsel etter å ha sendt elektroniske meldekort til Nav og unnlatt å føre timene som han faktisk arbeidet. På dette viset fikk han urettmessig utbetalt dagpenger som om han hadde vært helt arbeidsledig, nesten 180.000 kroner.

I tingretten la mannen alle kort på bordet. Retten fant det bevist at mannen handlet med forsett og i vinnings hensikt.

Mannen, som ikke tidligere er straffedømt, forklarte i retten at bakgrunnen for trygdebedrageriet var meget høy gjeldsbelastning, med betydelig kredittkortgjeld i tillegg til huslån og billån. Samlet sett dreide det seg om noe mer enn tre millioner kroner.

I dommen peker tingretten på at allmennpreventive hensyn i denne typen saker må tilleggs betydelig vekt i skjerpende retning.

– Ordningen med utbetaling av dagpenger basert på egenmeldinger bygger på et tillitsforhold mellom brukeren og det offentlige. Når dette tillitsforholdet misbrukes, bør det reageres med følbare reaksjoner.

Ved trygdebedrageri går grensa mellom ubetinget fengsel og samfunnsstraff på 1 ganger folketrygdas grunnbeløp, i denne perioden 90.068 kroner.

I formildende retning ble mannens tilståelse vektlagt.

Siste nyheter

Folkeleg humor på «torsdagstreff»

Det dunstar av filmhistorie når Hallvar Witzø kjem på «torsdagstreff» på Surnadal kulturhus 30. november.

Smittsom begeistring

Og gode navn på Næringslivskonferansen.

Todalsfjordprosjektet:

Viktig planlegging i gang

– Eg føler vi har nådd nok ein milepæl, seier dagleg leiar Bergsvein Brøske.

Black Friday:

Unni kjøpte sko og gikk ut med penger til overs

Ikke alle er like heldige som Unni Tørset på Black Friday.

Bygger eget lager

Byggmester Øyvind Svinvik AS bygger lager på eiga tomt i Røtet. Snekkerbedriften går bra og ser muligheten for å gjøre det enda bedre.

Nesset får kommunedelsutvalg i nye Molde kommune:

Vil ha engasjerte politikere

Fredag står lokaldemokratiets funksjon i nye Molde kommune på sakskartet under felles møte mellom de tre kommunene i Molde.

Fjerner eiendomsskatten på verk og bruk

Vil få store konsekvenser for kommunene.

Nesset krev kompensasjon

Formannskapet i Nesset krev at kommunane får kompensasjon for bortfall av skatteinntekter.

- Forslaget framstår som en kortsiktig løsning for å berge stumpene i budsjettprosessen

Hovedtillitsvalgte i Surnadal reagerer i et leserinnlegg på at det i rådmannens budsjettforslag foreslås å kutte åtte sjukeheimsplasser.

Får oppsigelser denne uka

At Sunndal asylsøkermottak legges ned berører ansatte i flere tjenester i kommunen. Torsdag går trolig de første oppsigelsene ut.

På sangturné for å spre glede

Elever på femte trinn ved Tredal skole var onsdag ute for å synge andre i godt humør.

Kjørte opp på midtrabatt og inn i autovern

- Var ikke seg selv under kjøringen, forklarte sjåføren, som hadde inntatt blåvalium før han satte seg bak rattet.

Avisa forsinket

Berører mange av våre abonnenter i Surnadal.

Får ansvar for egen bedring

Sunndal tar i bruk ny metode i rus- og psykiatriomsorgen.

Internasjonal bygdekveld

Førstkommende mandag ønskes alle velkomne til internasjonal bygdekveld i kantina ved Surnadal Ungdomsskule.