Stenging av åtte sjukeheimsplassar

I møte 28. november valde formannskapet i Surnadal å følgje rådmannen si tilråding og gjekk inn for midlertidig stenging av åtte sjukeheimsplassar.

Det har ikkje mangla på åtvaringar. HHO og eldrerådet har i sine innspel til budsjettet for 2018 understreka at ein bør tenkje seg grundig om før ein går til det steget å redusere talet på institusjonsplassar innan pleie- og omsorgstenesta i kommunen. Spørsmålet ein kan stille seg no er om formannskapet har tenkt seg godt nok om? Fagteam og tilsette har skreve brev og lesarinnlegg der dei har gjort greie for konsekvensane. Det kan i verste fall resultere i kø og fleire liggedøgn på sjukehus etter utskriving og kostar 4.000 kroner døgret. I år er det 12-13 slike døger, men blir det over hundre vil det kome til og merkast i betydeleg grad.

Elles er det verdt å nemne at framskrivingstal frå SSB viser at talet på 80-åringar vil auke sterkt i Surnadal frå 2019 – 2030. Auken er er betydeleg større enn landsgjennomsnittet. Vidare er det slik at mellom dei  eldste eldre vil det vere fleire som blir demente. Mange av desse kan ikkje bu i eigne husvære. Formannskapsvedtaket går ut på at stenginga av sjukeheimsplassane er mellombels. Er er redd for at dette vil føre til permanent nedlegging. Eg blir glad om eg tek feil.

I avisa Driva av 29. november (s.5) kan ein lese at nabokommunen Sunndal går inn for å skjerme 8 midlertidige sjukeheimsplassar. Altså det stikk motsette av kva formannskapet i Surnadal går inn for. På leiarplass i avisa Driva av overnemnde dato (s.6) heiter det: «I en verden der vi blir stadig eldre, er det naturlig å tro at behovet for reine institusjonsplasser vil øke. Det må derfor være lov å uttrykke skepsis over den omleggingen av aldersomsorgen en nå ser». Kloke ord av redaktøren dette!

14. desember blir budsjettet for Surnadal kommune for budsjettåret 2018 klubba gjennom. Eg er kjend med at FrP sin eine representant i Surnadal kommunestyre, Nils Petter Tonning, vil  sette fram eit forslag om å behalde dei 8 sjukeheimsplassane. Forslaget har ein dekkingsmåte som gjer at det samla budsjettet framleis vil vere i balanse. Det er håp i hengande snøre.


Johs. J. Vaag

Mer å lese på Driva:
Siste nyheter

Stanset skoleskyssen til Lone

- Skammelig av fylkeskommunen

1. desember satt multifunksjonshemma Lone Kristiansen (17) klar og ventet på drosja som skulle kjøre henne til skolen som vanlig. Men drosja kom aldri. Fylkeskommunen hadde gitt sjåføren ordre om å snu.

Wenche Myhre kommer

Står på Lady-scenen i Sunndal i juni.

Poengdeling for herrelaget

- Uavgjort på en dårlig dag, sier spillende trener Petter Giæver etter kampen mot Sparbu søndag.

- Det er luksus å bo i Halsa!

Mari Westad fikk drømmejobben.

Den gode julestemninga

De unike omgivelsene gjør Jul på Leikvin til noe mer enn et julemarked. Mange tok søndag turen til bygdemuseet for en smak av god, gammeldags julestemning.

Trenerduo leder damelaget i debutsesongen i 2 divisjon

Samarbeidsklubbene i Surnadal er svært glade for å ha fått på plass en trenerduo med høy kompetanse.

Krangel og feststøy

Politipatrulje grep inn.

Sjuåringen hadde lagt seg da han kjente at det luktet svidd

- Dra ut støpsler til ladere, advarer mamma.

Ny bygdebok før jul

Onsdag blir det offisiell lansering av band 2 av det nye bygdebokverket for Surnadal.

- Hele bobilen ristet, og alt ble kvitt

Ektepar fra Bud slapp med skrekken etter å ha fått kjenne på kreftene til snøskredet som traff E 136 lørdag ettermiddag.

Vil ikke i regjering med Frp

Gunn Berit Gjerde sterkt uenig med Venstre-ledelsen.

Stikk ut - på ski!

Nå kan du smøre skia og gjøre dem klare - snart starter årets Stikk UT! - ski. Sjekk alle lokale turene her!

Livet ved fjorden i årets "Leikvin"

Fjorden var vegen, fjorden var livet. Det lokalhistoriske årsskriftet Leikvin har i år som tema «Fjorden, dampen og hverdagen ved vannet».