31 gauper felt så langt

I region 6 Trøndelag og Møre og Romsdal er det hittil felt 14 gauper.

Totalkvoten for årets kvotejakt på gaupe i Norge er 55 dyr. Så langt er 31 gauper felt.  Foto: Gøran Rønning

Nye artikler

Under årets kvotejakt på gaupe er det i skrivende stund (15. februar) felt 31 dyr av totalkvota på 55 gauper i Norge, viser tall fra rovbase.no.

Det er i regionene Vest-Norge, Sør-Norge, Oppland og Midt-Norge det er åpnet for kvotejakt på gaupe i år.

I Vest-Norge, hvor det ikke er fastsatt bestandsmål for gaupe, er det åpnet for kvotefri jakt, mens det i de øvrige tre regionene er satt en totalkvote på 55 dyr, der maksimalt 18 av disse kan være hunndyr.

14 gauper felt i region 6

I region 6 Midt-Norge - Trøndelag og Møre og Romsdal - er det hittil felt 14 gauper:

Snåsa (4 gauper), Lierne (3 gauper), Røyrvik (1), Høylandet (1), Steinkjer (1), Orkanger (1), Rennebu (1), Tingvoll (1), Surnadal (1).

Surnadal og Tingvoll er blant kommunene som omfattes av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal, der årets kvote var på to dyr. Jakta her ble avsluttet 3. februar, da kvoten var fylt.

Det er åpnet for kvotefri jakt i de delene av Møre og Romsdal som ikke omfattes av forvaltningsområdet, men her er det foreløpig ikke skutt gaupe i år. Det er også kvotefri jakt i trønderkommunene Oppdal og Røros.

Ellers er det felt en gaupe i region 3 Oppland, en gaupe i region 7 Nordland, samt 15 gauper i region 2 Sør-Norge.

Totalkvote på 25 dyr i Midt-Norge

I region 6 har rovviltnemnda satt en totalkvote på 25 dyr, og det kan felles maksimalt 9 hunndyr. Startkvoten her er satt til 21 gauper, hvorav 7 voksne hunndyr, mens det er en reservekvote på 4 gauper - hvorav 2 voksne hunndyr.

Når det gjelder reservekvoten heter det i vedtaket fra rovviltnemnda at "Det skal ikke tildeles dyr av reservekvoten der som oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe ved eventuell tildeling. Reservekvoten kan tildeles til områder som har fylt startkvoten og/eller til områder som ikke har hatt startkvote."

Gaupejakta startet 1. februar og varer til 31. mars.