tirsdag 31.03 2020

Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon

Koronakrisen gjør det sannsynlig at vi i år kan måtte håndtere to eller flere kriser samtidig. Da er det spesielt viktig at vi er godt forberedt.

mandag 30.03 2020

Debatt

Trenger en krisepakke som monner

Leserbrev fra ordfører Margrethe Svinvik og stortingsrepresentant Jenny Klinge

Debatt

Sve vil ha fylkeskommunal «Coronapakke»

Sender brev til fylkestinget.

Debatt

Tanker kring etablering av deponi/gjenvinningsanlegg på Raudsand

lørdag 28.03 2020

Debatt

Undergraving av vedtak

"Den holdningen er nok representativ for Kristiansund, der kommunen i to rettsaker forsøkte å omgjøre lokaliseringsvedtaket som helseminister Høie (H) gjorde i 2014."

fredag 27.03 2020

- Hold hjulene i gang, det er nå det gjelder!

Leserinnlegg.

1

Debatt:

- Dette er ikke tiden for oppbremsing av behandlingstid for plan- og byggesaker

Heim næringsforening kommer her med flere forslag til tiltak for næringslivet i Heim kommune i lys av koronaviruset.

torsdag 26.03 2020

Leserbrev

Bekymring og spørsmål om deponi til statsråd Rotevatn

Leserbrev fra ordførerne Ståle Refstie , Knut Sjømæling og Ingrid Waagen.

KRONIKK

Journalistikk i en krisetid

Aldri har de redaktørstyrte mediene vært viktigere. La oss håpe de overlever.

Pasientrettigheter i krisetider

Kronikk fra Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal.

Bergmesteren Raudsand og Molde kommune

- Det våre kommuner hadde en rett til å fremme innsigelse om, er neglisjert i plansaken og skjøvet over til saker etter forurensningsloven, samtidig som forurensningsmyndighetene avskjærer vår mulig til å ivareta våre interesser i sakene etter forurensningsloven.

tirsdag 24.03 2020

- Næringslivet i Rindal frykter konkurser - kommunen må hjelpe

Koronakrisen - hva næringslivet og kommunen kan gjøre for hverandre.

søndag 22.03 2020

Klar for neste vakt

Det er ei uverkeleg tid, der alt er snudd opp ned.

Kamelsluking på tvers, og skolepolitikere som mangler handlekraft

Et stort flertall av politikerne i Utdanningsutvalget sa nei til å gjenopprette linjene som ble lagt ned under budsjettbehandlingen i desember.

- Reduksjon i alkoholbruk gjev mindre fare for kreft

Verdas Helseorganisasjon, WHO, meiner at alkohol er ei hovudårsak til kreft i nordiske land.

lørdag 21.03 2020

Bryt ensomheten i isoleringens tid 

De som allerede er ensomme kan bli enda mer isolert fra fellesskapet.

Koronakrisen minutt-for-minutt - sett fra Svalbard

- Vi kommer igjennom det.

fredag 20.03 2020

Takk til alle heltene som jobber i dagligvarebutikkene i Møre og Romsdal

I møtet med koronakrisen trer nå mange helter fram.