torsdag 15.07 2021

Treindustriens uryddige korstog

I en pressemelding om royalsaken forsøker Treindustriens styre seg med en regulær finte ved å beskylde andre for personangrep.

- Stopp Møreaksen

- Når folket i heile Møre og Romsdal blir forsøkt tilsidesatt av nokre få politikarar, er demokratiet parkert

onsdag 14.07 2021

Leserinnlegg:

Listig av Listhaug

Leserinnlegg:

Mer vei for pengene

tirsdag 13.07 2021

Regjeringen har åpnet for løsninger – bruk mulighetene

Treindustrien fikk umiddelbart etter at DiBK gjorde bransjen oppmerksom på royalprodukters brannegenskaper, gjort en brannfagligvurdering og utarbeidet et hjelpemiddel av uavhengig brannekspertise.

mandag 12.07 2021

- Ha tillit til at dyra skal behandles godt

- Vi er som matprodusenter avhengig av tillit fra deg som kjøper maten vi har produsert, og til å gjøre oss fortjent til den tilliten.

søndag 11.07 2021

Leserinnlegg:

Urbane måker blant urbane mennesker

Sommer, fri sol og varme. Pulsen skal ned i hviletakt, også i urbane strøk. Men møter med naturen, mer konkret med bekymrede måkeforeldre, kan være stressende for både mennesker og fugler. Er det noe vi må tåle, eller kan vi stenge måkene ute fra byene?

Leserinnlegg:

Mer opptatt av KOSTRA-tall enn behovet?

Ingas blogg:

Det ligger an til en alternativ badeferie

lørdag 10.07 2021

Mot helg - Mary Lilleløkken:

Det er riktig hvor de smører på....

Lesarinnlegg:

Kvifor i alle dagar orkar eg å engasjere meg?

fredag 09.07 2021

Leserinnlegg:

Pensjonerer seg etter 35 år i kommunen

Leserinnlegg:

Hvorfor må vi ha røykfri uteområder?

torsdag 08.07 2021

Leserinnlegg:

Av med solbrillene i sommer

onsdag 07.07 2021

Leserinnlegg:

Media må slutte å bidra til måkehets

Det er i full gang igjen med mediesaker om måker som "angriper". Med store overskrifter fremstilles måkene som farlige skapninger som stuper ned mot mennesker, hunder og andre dyr. 

- Fem grunner til å stemme Senterpartiet

Etter åtte år med Erna og co har vi opplevd store endringer I det norske samfunn. Reformer, tvangssammenslåiger, økte forskjeller, en massiv sentralisering, og et nedprioritert landbruk for å nevne noe.

- Sve og Listhaug bør stille seg opp på fergekaiene og be om unnskyldning

- Ap vil halvere ferjetakstene - Frp surmuler.

tirsdag 06.07 2021

Leserinnlegg:

FrP sikrer mer til pensjonistene

Bare FrP var imot pensjonsreformen som Ap stod i spissen for i 2011. Denne har ført til at pensjonistene har tapt kjøpekraft. FrP har sikret pensjonistene et trygde- og pensjonsoppgjør uten underregulering, og i tråd med det Pensjonistforbundet selv har ønsket.