torsdag 14.03 2019

Ja til målformsvalg!

Svar til "triste" Nils vedrørende målformssaka ved Ålvundfjord skole.

onsdag 13.03 2019

Samhandling med livsverdi

" I ei tid da estetiske fag lever farleg i samfunns- og skulepolitikken, legg Åsskard-ungane inn eit slåande argument for verdiar som rekk lenger enn kortsiktige prioriteringar."

tirsdag 12.03 2019

Ordene som forandrer alt

Noen kreftformer er det svært få som overlever. Nå må vi ta grep slik at flere får høre ordene: Du kommer til å overleve.

søndag 10.03 2019

Har vi kommet dit at vi må strikke gulstriper over hele Nordmøre for å bli hørt?

fredag 08.03 2019

FREDAGSTANKER

Likestillingen er kommet langt – men ikke langt nok

Sett i et historisk perspektiv har det skjedd mye på likestillingsfronten her i landet. Det er likevel all grunn til både å beklage og å undre seg over at man fortsatt ikke er i mål.

- SP har ansvaret for eit svekka HMR

SP har ansvaret for innføringa av økonomimodellen som forfordelte Trøndelagsfylka, og som svekka HMR sin økonomi !

tirsdag 05.03 2019

Hvor er de unges stemme ?

Leserbrev fra Trond Hansen Riise, PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset.

fredag 01.03 2019

FREDAGSTANKER

Spennende valgår

Klimaopprør i Senterpartiet?

" Vi har vore pådrivarar - i lag med andre – for null- og lågutslepp på ferjedrifta vår, og no på bussanboda"

torsdag 28.02 2019

Skjermskadde barn

"Tre ganger har jeg opplevd at et viltert, muntert og livsglad barn blir satt foran skjermen for å gi de voksne fri fra barnets utfoldelse."

onsdag 27.02 2019

Språket vårt – verd å satse på?

Lesarinnlegg.

søndag 24.02 2019

Er vegen trygg i Kristendalen?

Lesarinnlegg.

Ny storlegevaktordning, et nytt sentraliseringstiltak

Leserinnlegg.

onsdag 20.02 2019

Meningsløs forurensing fra idrettsanleggene på Syltøran

- Jeg henstiller til kommunens miljøansvarlig å ta en tur ut til kunstgressbanen for å se på dette.

Optimismen tilbake i KrF i 2019

KrF har lagt bak seg et krevende år med mange ulike debatter og møteplasser med høy temperatur i spørsmål om retningsvalg, regjeringsdeltakelse og veivalg videre.

En uetisk produksjon avsluttes

- Når man tar fra ville dyr friheten, tar man fra dem alt.