lørdag 29.12 2018

Julefdags-møljå

Før i tiden åt alle mølje på både julefdagen og på nyårsefdagen. Men det er visst bare undertegnede som driver på med mølje nå.

torsdag 27.12 2018

Inviterer bygdelag og velforeninger til innbyggerinvolvering:

Vil styrke samarbeidet

Nye Molde kommune inviterer bygdelag og velforeninger i Nesset til et møte der de blir spurt om hvordan de kan bidra til å utvikle den nye kommunen.

mandag 24.12 2018

God jul!

Førjulstida er travel for dei fleste av oss. No blir det godt med nokre dagar i eit rolegare tempo.

søndag 23.12 2018

Sjursmøss’dag: Opp å raka porkå!

«Opp å raka porkå!» ropa bror min, han Sivert. «Lillejulaften» – «likj-julkvell’n» blir det sagt nå – om 23.desember. Den som sov lengst måtte «raka porkå».

lørdag 22.12 2018

- Vegdirektoratet, lytt til folket!

Folk flest her i fylket, vil ha vurdert flytebruer, Romsdalsaksen og fortsatt ferjedrift.

fredag 21.12 2018

Julehilsen fra SUNS

Kjære samarbeidspartner og næringsutviklingsvenn. I dag snur sola. Herlig!

Årets juleønske

Julebrev fra leder Lars Petter Bartnes i Norges bondelag.

torsdag 20.12 2018

Næringsutvikling, Sunndal kommune og SUNS

"Vi står gjerne til disposisjon for å orientere om vår virksomhet der det er interesse for det."

Vi jo egentlig på samme lag - e vi ikke det ?

- Det kan gå en kule varmt fordi vi er så inderlig engasjert i det vi holder på med.

Ta vare på nynorsken i skulen

- Helst hadde me sett at alle skulane i Sunndal hadde nynorsk.

tirsdag 18.12 2018

Næringsutvikling og relevante spørsmål uten lefse å sau

"Min spådom er at fremover vil penger til næringsutvikling bli en enda større knapphet i de kommunale budsjett"