mandag 18.01 2021

Leserinnlegg

Dessverre ikke relevant

Svar til Kommentar av Egil Knarvik til boka “Folk og Villrein”.

søndag 17.01 2021

- Felles fødeavdeling Molde/Kristiansund – MEN: plassert i Kristiansund!

- Selv den mest enfoldige må skjønne det!

lørdag 16.01 2021

Bare å gi opp Sve og Frp

Jeg har lansert en aksjon for å få halvert ferjeprisene over hele Norge.

- Bortimot politisk svindel

- Når AP og Per Vidar Kjølmoen no står fram og skal liksom halvere ferjeprisane, blir dette bortimot politisk svindel.

fredag 15.01 2021

Den store solfesten

Oslo Børs melder om nye rekordar, men ingen aksjekursar klatrar brattare enn sola.

Lesarinnlegg

Vi vil opne for modulvogntog når vi veit det er trygt

Det er stort engasjement hos bedrifter, interesseorganisasjonar og politikarar om å få opna fylkesvegar som i dag er godkjente for tømmertransport på 24 meter for lengre vogntog, såkalla modulvogntog på 25,25 meter.

torsdag 14.01 2021

Leserinnlegg

Helse Møre og Romsdal svikter Nordmøre

onsdag 13.01 2021

Leserinnlegg

Regjeringa sentraliserer igjen

Kommentar til boka «Folk og villrein»

Kunne ha bidratt, dersom...

Lesarinnlegg

Norsk spagatpolitikk?

Leder i Driva

Koronaskiftet

mandag 11.01 2021

Leserinnlegg

Med vennskap som valuta

- De som kutter sine egne utslipp, skal tjene på det

En klimaplan for Molde Kommune

Leserinnlegg

Demokratiet er  ikkje sjølvsagt

søndag 10.01 2021

Kråkebollar – den nye tabben?

"Det er difor på tide at styresmaktene som skal passe på havet no hiv seg rundt. Dei må setje krav til den nye næringa om forsking også på tema som tar vare på naturen, så det ikkje går gale som i fiskeoppdrettsnæringa."

fredag 08.01 2021

Leserinnlegg:

Ett glass mindre – også på Instagram

Alkoholeksponering i sosiale medier setter reklameforbudet under press. Det er på tide at påvirkerne tenker over hvordan de fremstiller alkohol.

Leserinnlegg

Tillitsbrudd på dugnadsånden

Alle må passe seg for smitte. Regjeringen lot arbeidsgiverne passe mindre på. Det betaler vi alle prisen for nå.

Kommentar

En varslet katastrofe

Onsdag stormet opprørere inn i kongressbygningen i Washington D.C. i USA mens Kongressen seremonielt skulle godkjenne resultatet av presidentvalget.