onsdag 18.11 2020

Leder 18. november

Er det nå det blir oppvarmet utebasseng igjen?

tirsdag 17.11 2020

- Vi ønsker å kutte skatten på inntekter under 700 000

- Familier med lav inntekt og lavt klimaavtrykk er de store vinnerne i MDGs alternative statsbudsjett. 

mandag 16.11 2020

Lesarbrev:

– Vi finn oss i innstrammingar, men da bør det i alle fall vera rettferdig

søndag 15.11 2020

Lesarbrev:

Kva med domstolane no, Emblemsvåg?

– Sjølv om regjeringas forslag betyr at domstolar blir nedlagte, presterer likevel både Høgres justisminister og den justispolitiske talspersonen deira å påstå at ingen domstolar skal bli nedlagte.

lørdag 14.11 2020

Leserbrev:

Det er i krisetider det må satses på psykisk helse

Til Sunndal kommune.

Leserbrev:

En styrket kulturskole for framtida!

I mange kommuner kjempes det nå for å få budsjettene i balanse. De folkevalgte må prioritere mellom ulike lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester.

Signert

Reisande på livets ferje

Sunndals mest populære festsong begynner med ein ferjetur til eit no nedlagt ferjeleie. Det siste lokale ferjesambandet vårt fyller snart 100 år, sjølv om mange vil legge det ned.

fredag 13.11 2020

Lesarbrev:

Rovviltnemnda og plass til jerven

Svar til Kari Anita Furunes.

onsdag 11.11 2020

Leserinnlegg:

- Naturvernforbundets holdning i rovdyrpolitikken vil sørge for nedleggelse av beitenæringen

Tilsvar til Øystein Folden.

- Nå ber jeg lokalpolitikere om å prioritere skoler og barnehager

Regjeringen vil gi 7,3 milliarder kroner ekstra til kommuner og fylkeskommuner. Nå ber jeg lokalpolitikere om å prioritere skoler og barnehager.

Leder 11. november

Høstens thrillere

mandag 09.11 2020

Leserinnlegg

Tredal skole, hei, hei, hei, ingen skole er som deg!

Tøff i vind og tøff i blest, Tredal skole, du er best!

Kronikk

Reiselivet må ta vare på urørt natur

Få næringer er like hardt rammet av korona-pandemien som reiselivsnæringen. I en krevende tid for bransjen har Innovasjon Norge fått i oppdrag av regjeringen å tegne ut en ny reiselivsstrategi.

Leserbrev

FrP villeder innbyggerne

søndag 08.11 2020

Meiner Frp opnar for å bruke domstolane som forhandlingskort

Før sommaren var det jubel i mange tingrettar og jordskifterettar fordi Frp garanterte at dei saman med oss i Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV ville berge alle førsteinstans-domstolane frå samanslåing.

- Ferjetakstane blir ikkje auka, FrP fekk rett igjen!

- FrP har omtalt auken i ferjeprisane som greinalause og aldeles unødvendig, med bakgrunn i at fylket har pengar nok og lever i sus og i dus økonomisk.

fredag 06.11 2020

Forsterker fjellstyrene for å gi friluftsliv til alle

- Arbeiderpartiet vil sikre jakt, fiske og friluftsliv for folk flest i Møre og Romsdal

torsdag 05.11 2020

Leserinnlegg

Børsetlia alpinanlegg: –Dette er det vi får igjen i rene penger for dugnadsinnsatsen