lørdag 13.07 2019

Distriktspartiet Høyre

Det går så det suser i distrikts-Norge. Ledigheten er rekordlav og næringslivet blomstrer! Det er lett å tro at det går dårlig i distriktene. Opposisjonen har lenge malt et bilde av at fylker som Møre og Romsdal taper på en blå regjering, dette stemmer ikke.

Kastanjetrost på besøk

torsdag 11.07 2019

Debatt:

Ikkje gravlegg fotoboksane!

Lesarinnlegg.

tirsdag 09.07 2019

DEBATT

Når det ringer på døra di

"Det beste er likevel at folk stort sett sier at de har det bra i Sunndal."

- Reiselivsverksemda er mellom dei som må ta skeia i ei anna hand, så miljøet ikkje går i dass

Tømmer eller betong?

mandag 08.07 2019

DEBATT

Nye Molde SP sterkt kritisk til giftdeponi i Molde kommune

"Uten lagring ville det naturlig nok ikke ha vært behov for de enorme fjellhallene som er skissert fra utbygger."

søndag 07.07 2019

- Hvor tar kirka flesket fra for å betale byråkratiet

Spør Dordi Skuggevik.

- Vi må få folkevalde med røynsle frå frivillig arbeid

- Gjer ein dugnadsinnsats.

lørdag 06.07 2019

- Det skal lønne seg å velge miljøvennlig

- Å kjøre kollektivt er et viktig miljøtiltak

fredag 05.07 2019

- Forledrepakke skal motvirke vold mot barn

Hvordan blir vi trygge foreldre?

- Nordøyvegen ein fare for skulane

DEBATT

6 millionar meir til Sunndal

"Det er i kommunen vi lever liva våre. Det er her barna våre veks opp, det er her vi blir gamle – og det er her vi skal ha eit godt liv. Alle saman."

torsdag 04.07 2019

DEBATT

Svar til Endre Seljebø

Ordfører Ståle Refstie svarer Endre Seljebø.

- Sunndal driv ei sjølgod dyrking av ein påteken eigenstyrke

Manglande politisk styring i Sunndal fører til tilfeldige administrative løysingar utan politisk tyngde og legitimitet.

onsdag 03.07 2019

«Kva meiner egentlig SP ang Møreaksen, flytebruer og Romsdalsaksen»

- Kven styrer i realiteten politikken i SP, Sørheim, eller Lien/Tryggestad?

tirsdag 02.07 2019

- Vi vil innføre strengere og miljøkrav i kommunens innkjøpsreglement

- Lokale klimatiltak som monner.

mandag 01.07 2019

DEBATT

Den puliske purka på Fiske

"Årets bilde må faktisk bli den puliske purka på Fiske, fotografert med sin matmor Kristin Bruset Fiske av Nanna Ranes – trykket i Driva 28. juni."

DEBATT

Sommerhilsen fra ordfører Refstie

"For meg har dette vært arbeidsomme men givende år."