torsdag 17.09 2020

Meninger

Ulovlig bygging av deponi

Norges Miljøvernforbund med brev til Molde kommune.

Meninger

Nesten 70 prosent skrev under

Leserbrev fra Asbjørn Næverlid (utflytta raudsanding)

onsdag 16.09 2020

Aksjonsdag 19. september

Rødt om koronapolitikken

tirsdag 15.09 2020

Meninger

Her er brevet Veidekke ASA har sendt til ordfører Dahl

Juridisk direktør John Strand i Veidekke ASA har sendt sine betraktninger rundt deponisaken som politikerne i Molde kommunestyre skal ta stilling til på torsdagens møte.

mandag 14.09 2020

Meninger

Deponiplanene for Raudsand er inne i en avgjørende fase

"Vi registrerer med stor bekymring at mange av Moldes politikere fortsatt ikke synes å forstå omfanget, kompleksiteten eller konsekvensene av avfallslagring i store dagdeponier."

Meninger

Deponi Raudsand vol 4

"Norconsult er totalt sett svært lite opptatt av fjorden og strandsonen utenom oppdrettsvirksomheten." 

søndag 13.09 2020

«To the point» i Heim kommune

lørdag 12.09 2020

Effektivitetens pris

Å bomme på låvedøra

- Jorulf skyter hardt, og bommer.

fredag 11.09 2020

Vi foreslår at NMF fremlegger den dokumentasjonen de sier de har

På vegne av Bergmesteren, Veidekke og Stena ønsker vi å gi tilsvar til innlegget fra NMF på onsdag:

Makan til beskyldninger!

Skjebnetid for Deponisaken

"Med forbehold om at noen har en annen agenda, må en del politikere ta innover seg at de er ført bak lyset av sterke krefter blant motstanderne."

Debatt:

Politikerrollen i Heim

Svar til Einar Vaaglands innlegg 10.09.20.

torsdag 10.09 2020

Meninger

Deponiplanane på Raudsand – fylkeskommunen si rolle

Fylkesordføraren orienterer.

onsdag 09.09 2020

Meninger

Hvem eier Raudsandsaken?

"Landets statsminister har gått ut og prediket at vi setter «HELSE FØRST»! I Rausandsaken har vi erfart at folkehelsebegrepet ikke har vært noe tema. "

Stangvik-festivalens bombe - Sigrid & Sjostakovitsj!

Post festum.

tirsdag 08.09 2020

Debatt

SV løfta giftimporten til Raudsand og Sunndalsfjorden inn i Stortinget

" Endeleg skal vi få avklart Staten si dobbeltrolle her",

Tidsbruk og taletrengte politikere

Leserbrev fra Einar Vaagland, HalsaLista.