onsdag 14.11 2018

Landsomfattende aksjon mot smarte strømmålere:

Krever valgfrihet

Organisasjonen STOPP Smartmålerne krever valgfrihet for installering av smarte strømmålere. NVE sier det kun er helseplager som er fritaksgrunn.

2

100 000 fleire turar på sju år

Lastebilane står for heile veksten i godstrafikken på Vestlandet.

Funnet omkommet etter boligbrann på Meisingset

Mann i slutten av 70-åra er den eneste som er registrert som bosatt i huset.

3

Forandringer for Kammerset og Spiskammerset

Den gode kaféopplevelsen

Etter en vannlekkasje tidligere i år har Spiskammerset og Kammerset gjennomgått en forvandling. Kaféen har fått mer plass, mens avdelingen for gaver og interiør har blitt mindre. En konsekvens av folks handlevaner.

tirsdag 13.11 2018

Stoppet ruset bilfører

Politiet fikk tips.

Fristen for EU-kontroll bestemmes ikke lenger av registreringsnummeret

Nye regler innebærer også at alle kontrollørene må kurses, de må ha vandelsattest - og de får strengere krav til habilitet.

Ønsker ikke mottak for truende og voldelige asylsøkere lagt til Sunndal

Enstemmig og tydelig signal fra økonomi- og planutvalget.

Borgersrud med band på Rallarn

Kommende lørdag kan folk oppleve Aslak Borgersrud med band i Sunndal.

Kraftig auke i søknader om erstatning for jervskade på sau og lam

Fylkesmannen har mottatt 69 søknader om erstatning for sau og geit drept av freda rovvilt i 2018. Samla erstatningskrav er 1458 sauer og 4 geiter.

Arrangerer Nisjebutikkens Dag i Rindal:

– Vil du ha lokale butikker i morgen, så bruk dem i dag!

– Jeg er så stolt og glad over at vi i år skal ha Nisjebutikkens Dag her i Rindal!, sier Inga Dalsegg.

Inviterer til internasjonal bygdekveld

Det blir mat og underholdning.

4

Det svinger av habiliteringsfesten

Alltid god stemning på dansegulvet.

5

Hedret spillere og støtteapparat

Surnadal IL fotball har hatt sin årlige gallafest.

Juryen foreslår «Storslått og energisk»

Juryen mener nye Molde kommune bør få nytt kommunevåpen, og velge alternativet «Storslått og energisk».

- Gå på rødt

Planlegger du tur til utlandet for å gå på juleshopping? Da bør du sette deg inn i tollreglene først.

– Hindrer korrupsjon og kameraderi

– Innkjøpssamarbeidet bidrar også til at surnadalsbedrifter kan konkurrerer utenfor kommunen.

Samarbeid som engasjerer:

– Det er ikke bare å shoppe der man vil

Nordmøre Interkommunale Innkjøpssamarbeid (NII) er noe som engasjerer. Mange ønsker mer bruk av lokalt næringsliv, men lovverket setter begrensninger. Spørsmålet da blir om Surnadal skal gå ut av innkjøpssamarbeidet?

Må koke vannet fra Eidsvåg vannverk

Trolig kokepåbud til over helga.