Krever lovlighetskontroll av Raudsand-vedtak

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) og representanter fra Høyre og fem andre parti ber kommunestyret omgjøre deponivedtak fra junimøtet.

Deponi 2: Vedtaket om Deponi 2 på Bergmesteren Raudsand blir tema for lovlighetskontroll. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Anita Vingen.

Nye artikler
  • Romsdals Budstikke: I brev til representantene i Molde kommunestyre, orienterer ordføreren og åtte kommunestyrerepresentanter nå at de fremmer krav om lovlighetskontroll for vedtaket i saken om rammetillatelse og dispensasjon for Deponi 2 i Bergmesteren på Raudsand.

Det vises til kommunestyrets vedtak fra 18. juni, som ble vedtatt med 32 mot 27 stemmer.