Tidsbruk og taletrengte politikere

Leserbrev fra Einar Vaagland, HalsaLista.

Einar Vaagland, HalsaLista.  Foto: Halsalista

Nye artikler
Hvis sakene i Heim hadde vært bedre gjennomarbeidet kunne vi ha «banket dem gjennom» slik ordføreren ønsker. Men det forutsetter at posisjonen og rådmannen gjør jobben sin.

På kommunestyremøtet i Heim torsdag gikk klokka nok en gang fra oss, faktisk måtte 11 saker og alle spørsmål og interpellasjoner flyttes til et nytt møte neste uke. Hvordan er det mulig når posisjonen akkurat har innført taletid, begrenset tiden avsatt til spørsmål og bare en håndfull av de 31 representantene tok ordet?

Er det de nesten 1000 sidene med saksdokumenter som har skylda? Ja, men det handler like mye om at sakene er for dårlig gjennomarbeidet før de havner på saklisten.

La meg ta tre eksempler fra torsdagens møte:

1) For tredje gang skal betalingsregulativet behandles. For tredje gang koster det 123 kr i halvåret å leie skytebanen i Halsahallen. For tredje gang blir saken utsatt fordi det blir for komplisert å votere over alle innspillene fra HalsaLista, som er innsendt - for tredje gang!

2) I formannskapet mandag nevnte vi at årsrapporten fra Halsa mangler tall på antall ansatte og årsverk i helse og skole. Men til kommunestyremøtet torsdag får vi ikke mer informasjon, så vi må be om votering for å få tallene! Og forslaget blir stemt ned! Så nå må vi be om innsyn, eller ta opp saken igjen i et senere møte. Er det rart ting tar tid?

3) Barnehagereglementet har vært behandlet i Hemne, Halsa og Snillfjord tidligere, og likevel er det utsatt tre ganger i Heim. I et år har vi mast om at det må sendes på høring blant foreldrene, uten at noe har blitt gjort. Når det endelig skjedde i mai i år, nevner ikke e-posten til foreldrene at rådmannen ønsker å kutte åpningstiden fra 10 til 9,25 timer og fjerne muligheten for lokale tilpasninger! Det er det bare driftsstyret som får vite!

Så HalsaLista tar opp saken i avisene og gjennomfører en spørreundersøkelse blant foreldrene som viser at av de 44 som har svart ønsker 55% timekjøp på SFO, levering i barnehage og SFO kl 7:00 og henting kl 16:30. Det er nok til at saken utsettes igjen på det siste møtet før sommerferien, og ordfører og varaordfører lover, på spørsmål fra HalsaLista, å kartlegge behovet for åpningstid.

Det skjer ikke! Selv om det i rådmannens saksutredning står: «Det er derfor viktig med grundig kartlegging av behov ved den enkelte barnehage for å tilpasse tidspunkt best mulig.»

På torsdagens møte går vi altså til votering over å kutte i åpningstiden i barnehagene uten at kommunen har hørt med foreldrene!

Mener ordføreren at vi «taletrengte» ikke skal stille slike spørsmål? Hva bruker egentlig posisjonen gruppemøtene sine til, siden de ikke finner eller synes å bry seg om slike åpenbare mangler?

HalsaLista gjør jobben sin. Det bør posisjonen og rådmannen gjøre også, så vil sakene kunne behandles mye raskere.


Einar Vaagland
HalsaLista