Dømt til å betale vel 700.000 kroner til utbygger - huseier sier han anker dommen Oppdatert

Retten mener huseiers oppførsel ga utbygger rett til å heve kontrakten.
abonnent

Det har siden 2017 vært strid om en enebolig bestilt hos Pre-Bo bygg AS. Striden har stått i påstand om for dårlig jobb fra huseier Ahmet Bajrami og påstand om obstruksjon i arbeidet og uteblitt betaling fra utbygger.